Course Information
TitleΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ / HISTORY OF RELIGIONS – INTER-RELIGIOUS DIALOGUE
CodeΥΕ14
FacultyTheology
SchoolSocial Theology and Christian Culture
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorApostolos Kralidis
CommonYes
StatusActive
Course ID60005090

Programme of Study: UPS of School of Pastoral and Social Theology (2013-today)

Registered students: 181
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreElective Courses belonging to the selected specializationSpring-4

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600149489
Type of the Course
 • Background
 • General Knowledge
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Learning Outcomes
Students are expected that during the course will • learn about the most important religions and cults of the world, their content and teachings and understand the theoretical pillars of Religious Studies as a science and specificities for the approach. • Relate theory with practice in the interpretation of religious tradition of each nation as a cultural phenomenon. • become familiar with the organization and presentation of ranking methods and separation of religions. • learn several ways of collecting data for understanding the religious phenomenon in local communities. • practice in analyzing and interpreting qualitative data about religions.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Adapt to new situations
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The course presents a) the history and teachings of religions of Europe (ancient Greek and Roman), Near East (Asia Minor, Palestine, Mesopotamia, Egypt) and Asia (Vedic, Hinduism, Brahmanism, Buddhism, Lamaism, Chinese and Japanese religions) b) the Interrreligious dialogue (Judaism, Christianity, Islam, other religions), both in the past and today. 1. The History of Religions as a branch of Religious Studies. The religions of the world. Introduction. 2. The religions of the Eastern Mediterranean Ι : Ancient Greek religion. Black Sea area , Asia Minor ,Magna Grecia. 3. The religions of the Eastern Mediterranean ΙΙ : Roman religion. Religions of Syria and Palestine. Egyptian religion. 4. The religions of Mesopotamia . Iranian religions. Magic, Zoroastrianism . 5. Indian religions I: Pre-vedic , Vedic religion. Early Hinduism . Visnouism , Sivaism , Saktism . 6. Indian religions II: Posterior and modern Hinduism . Yoga . Jainism . 7. Buddhism . Thibetian Buddhism . 8. Chinese religions. Confucianism . Taoism . Chinese Buddhism . 9. Japanese religions, Shinto . Japanese Buddhism . 10. Islam I: Muhammad, the founder and prophet. The period of the conquests . The Koran. Sunni and Shia Islam. 11. Islam II: Quranic theology and teaching. Theocracy . Sharia . Jihad . Sufis . Contemporary situation. 12. Interreligious Dialogue I: History . Christianity and Judaism . The early period of Christian- Islamic dialogue ( Byzantium - West ) . 13. Interreligious Dialogue II: Contemporary cituation of dialogue among the three monotheistic religions. The Dialogue among other religions. Prospects .
Keywords
History or Religions, ancient greek religion, roman religion, egyptian religion, Iranian religions, Zoroastrianism, Hinduism, Yoga, Jainism, Budhism, Thibetan Budhism, Confucianism, Taoism, Sinto, Islam, Jihad, Coran, Sharia, Interreligious dialogue, Christian-Jewish dialogue, Christian-Muslim dialogue
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Audio
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
The use of ICT are made in the auditorium at the time of teaching with use of the computer (viewing text, audio, moving images) in PowerPoint environment and also with a parallel use of multimedia via links (links) from the Internet. All necessary infrastructure is provided by the University and there are relevant multimedia equipment in each classroom. It also possible to access databases and data banks via digital library and all the active digital subscriptions of AUTH. Finally, students can communicate, seek information and hand over their homework through electronic mail (e-mail).
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Fieldwork50.2
Reading Assigment110.4
Field trips and participation in conferences / seminars / activities100.4
Exams351.4
Total1004
Student Assessment
Description
A two-hour final written exam on the material covered throughout the semester (80%), class participation and participation in study visits and attendance of conferences / seminars / events (20%).
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1) Σ. Παπαλεξανδρόπουλου, Ανατολικές Θρησκείες, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2013 2) Γρ. Ζιάκα, Θρησκειολογικά Μελετήματα, τόμ. Α′, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2004.
Additional bibliography for study
Eliade, M., Λεξικό των θρησκειών, Culianu, I.P., Wiesner, H.S., Χατζηνικολής, 1999. Eliade, M., Πραγματεία πάνω στην ιστορία των Θρησκειών, Εκδόσεις Ι. Χατζηνικολή, Αθήνα 1999. Gaarder, J., Το βιβλίο των θρησκειών, Hellern, V., Notaker, Η., Μεταίχμιο, Αθήνα 2011. Glasenapp, Helmuth von, Παγκόσμιος ιστορία των θρησκειών, Βιβλιοαθηναϊκή, χ.χ. Godwin, J., Χιωτέλλης, Π., Μυστηριακές θρησκείες του αρχαίου κόσμου, Καρδαμίτσα, Αθήνα 1984. Leroi-Gourhan, A., Οι θρησκείες της προϊστορίας, Καρδαμίτσας, Αθήνα 1994. Levenson, C.B., Ο Βουδισμός, [Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη], Αθήνα 2007 McAfee, W., Τα πέντε μεγάλα ζωντανά θρησκεύματα, "Αρτος Ζωής", Αθήνα 1997. Poupard, P., Οι θρησκείες, Δαίδαλος, Αθήνα 2003. Ross, Floyd Hiatt., Hills, Tynette Wilson, Οι μεγάλες θρησκείες του κόσμου, Αγκυρα, Αθήνα 1973. Schure, E., Oι μεγάλοι μύσται : συμβολή εις την μυστικήν ιστορίαν των θρησκειών, Ελευθερουδάκης, Αθήναι <1929> Smith, H., Οι θρησκείες του κόσμου : μια περιήγηση στις θρησκευτικές παραδόσεις, Γκοβόστης, Αθήνα 1995. Vallet, O., Οι θρησκείες : μια ανάπτυξη για κατανόηση, μια μελέτη για στοχασμό, Εκδόσεις Π. Τρωγλός-Ε. Κωσταράκη, Αθήνα 1996. Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), Αρχιεπ. Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Θέματα ιστορίας των θρησκευμάτων, "Πορευθέντες", Αθήνα 2000. Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), Αρχιεπ. Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Ιχνη απο την αναζήτηση του υπερβατικού: συλλογή θρησκειολογικών μελετημάτων θρησκεία, Ινδουϊσμός, Βουδισμός, Ισλάμ, Αφρικανικά Θρησκεύματα, Μυστικισμός κ.α., Ακρίτας, Αθήνα 2004. Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), Αρχιεπ. Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Ισλάμ: θρησκειολογική επισκόπησις, Ακρίτας, Αθήνα 2006. Ζιάκας, Γ.Δ., Θρησκεία και πολιτισμός των προιστορικών κοινωνιών και των αρχαίων λαών, εκδόσεις Κ. Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2003. Ζιάκας, Γ.Δ., Θρησκείες και πολιτισμοί της Ασίας : Ινδοϊσμός - Ταοϊσμός - Κομφουκισμός - Βουδισμός, Θιβέτ και Ιαπωνία, Κορνηλία Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2008. Ζιάκας, Γ.Δ., Ιστορία των θρησκευμάτων, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2000. Ζιάκας, Γ.Δ., Οι θρησκείες του Θιβέτ και ο Δαλάϊ Λάμα : αρχέγονη Θρησκεία, Μπόν και Θιβετικός Βουδισμός, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1996. Ζούμας, Ε.Δ., Σχεδίασμα παράλληλης βιβλικής και κορανικής ανθρωπολογίας, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1993. Καριώτογλου, Α.Σ., Το ισλάμ στην Ινδία: η θρησκεία των Σικχ, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1995. Μητκίδης, Π., Θρησκείες της Ανατολής, Κορνηλία Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2005. Μπέγζος, Μ.Π., Θρησκειολογικό λεξικό, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000. Παπαλεξανδρόπουλος, Σ., Δοκίμια ιστορίας των θρησκειών, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1994. Σιμόπουλος, Κ., Μυθοπλαστία: όλες οι θρησκείες της οικουμένης, Στάχυ, Αθήνα 2003. Φιλιππίδης, Λ.Ι., Η ιστορία των θρησκευμάτων καθ'εαυτήν και εν τη χριστιανική θεολογία, Τύποις "Πυρσού", Αθήναι 1938.
Last Update
15-03-2020