Course Information
TitleΔιαθρησκειακός και Διαπολιτισμικός Διάλογος (Χριστιανισμός – Ισλάμ) / Interfaith and Intercultural Dialogue
CodeΥ805
FacultyTheology
SchoolTheology
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorStylianos Tsompanidis
CommonYes
StatusActive
Course ID600012735

Programme of Study: PPS Tm. THeologías - Eisagōgikī Kateýthynsī Mousoulmanikṓn Spoudṓn (EKMS 2016-sīmera)

Registered students: 18
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course846

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600151383
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
Upon successful completion of this course, students will be able to capture the religious dimension of inter-religious and intercultural education and will have learned to incorporate it how to use it in areas where there is religious diversity. Students living and working within their local societies will be helped, as not only they will not feel uncomfortable in regard to religious diversity issues but they will also turn into capable potential promoters of cooperation, social progress and understanding of heterogeneity and crisis management within the local and wider society. This goal goes beyond the educational community and creates responsible citizens who defend human rights and the parity of all people, regardless of religion, gender and language.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Work in teams
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
Course Content (Syllabus)
The interest of the course lies in the study the study of the basic principles of inter-religious education for the conduct of a proper and constructive dialogue between Christianity and Islam as well as of contemporary major world religions. Emphasis is placed both on the points of convergence and deviation of the principles of great religions to the fundamental principles of Muslim teaching about mutual understanding and the peaceful coexistence of peoples and the diachronic dialogue between the Eastern Christian Church and Islam.
Keywords
Inter-religious and Intercultural Dialogue, peaceful coexistence, Christianity and Islam
Educational Material Types
 • Notes
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures913.6
Reading Assigment381.5
Written assigments190.8
Exams20.1
Total1506
Student Assessment
Description
Students’ participation in classroom (discussion, asking questions, formulating comments, giving information) is usually used as an important indicator of the interest of the student and is auxiliary to the results of exams. Examinations are written, oral, written assignment or a combination of these forms.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Written Assignment (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1.Ι. Πέτρου Πολυπολιτισμικότητα και θρησκευτική ελευθερία,Θεσσαλονίκη πρώτη/2005 2. Στ. Τσομπανίδης, Εκκλησία της εξόδου. Οικουμένη, κοινωνία , άνθρωπος,εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2018.
Additional bibliography for study
A History of the Ecumenical Movement 1968-2000, J. Briggs – M. A. Oduyoye – G. Tsetsis (eds), vol. 3, WCC, Geneva 2004. Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας, Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία, εκδ. Ακρίτας, Νέα Σμύρνη 2000. Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), Ίχνη από την αναζήτηση του υπερβατικού. Συλλογή θρησκειολογικών μελετημάτων, εκδ. Ακρίτας, Νέα Σμύρνη 20063 . Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), Ιεραποστολή στα ίχνη του Χριστού, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2007, 187‐194. Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), Εγρήγορση: χρέος των Ορθοδόξων, εκδ. Εν Πλω, Αθήνα 2017, 113-128. Γρ. Ζιάκας – Αγγ. Ζιάκα, Διαθρησκειακός Διάλογος. Συμβολή της Μελέτης των Θρησκειών στην κατανόηση της θρησκευτικής ετερότητας, εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2017 Αγγ. Ζιάκα, Διαθρησκειακοί Διάλογοι. Η συνάντηση του Χριστιανισμού με το Ισλάμ, τομ Β΄, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010. «Ορθόδοξη Θεολογία και διαθρησκειακός διάλογος (Μέρος Α΄ και Β΄)», Αφιέρωμα του περιοδικού Θεολογία τόμ. 84 (2013), τεύχ. 2 και 4. Ι. Πέτρου, Θρησκεία και κοινωνία. Κοινωνιολογική ανάλυση των σχέσεων θρησκείας και κοινωνίας στη σύγχρονη πραγματικότητα, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2012, Στ. Τσομπανίδης, «Υπέρ της Οικουμένης»: Μελέτες για την Οικουμενική Κίνηση και την αποστολή της Εκκλησίας στο σημερινό κόσμο, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2014 Στ. Τσομπανίδης, Εκκλησία και Εκκλησίες. Η θέση των άλλων χριστιανικών Εκκλησιών στην εκκλησιολογική αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στα πλαίσια του οικουμενικού διαλόγου, Εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2013. Προτεινόμενα κείμενα (για χρήση στο μάθημα): «Η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησ¬ας στην επικράτηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ελευθρίας, της αδελφοσύνης και της αγάπης μεταξύ των λαών, και στην άρ¬ση των φυετικών και λοιπών διακρίσεων». Κείμενο-απόφαση της Γ΄ Προσυνοδικής Πανορθόδοξης Διάσκεψης στο Σαμπεζύ 1986 (βλ. στο Παράρτημα του έργου του Π. Βασιλειάδη, Ενότητα και Μαρτυρία. Ορθόδοξη Χριστιανική Μαρτυρία και Διαθρησκειακός Διάλογος – Εγχειρίδιο Ιεραποστολής, εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007, 273-289). «Μήνυμα των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών (12/10/2008)», ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=995&tla=gr. Π. Βασιλειάδης - Στ. Τσομπανίδης, «Παγκόσμια οικονομία - κλιματική αλλαγή - διαθρησκειακός διάλογος: η χριστιανική μαρτυρία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης», Σύνθεσις [e-περιοδικό Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ., http://ejournals.lib.auth.gr/synthesis], τόμ. 2, τεύχ. 1/2013, 89-113. «Κοινωνικές και οικονομικές παράμετροι του Διαθρησκειακού Διαλόγου», Θεολογία 84 (2013), τεύχ. 2, 165-192.
Last Update
10-09-2019