Course Information
TitleΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ / INTRODUCTION TO LITERACY
CodeΥΒ.1.037
FacultyEducation
SchoolEarly Childhood Education
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorMaria Papadopoulou
CommonNo
StatusActive
Course ID600017882

Programme of Study: UPS of School of Early Childhood Education (2012-today)

Registered students: 143
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreBackround CourseWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600151677
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Learning Outcomes
Upon the successful completion of the course, the students are expected to: become familiar with the theories for literacy in the early years critical discuss prior beliefs about language learning and teaching in the early years be ale to integrate literacy activities in the general pedagogic framework of the kindergarten discuss the connection between the targets of a curriculum and the theory suppporting it and take into consideration its implications on school practice design and evaluate educational material for language learning in the early years
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The course aims at familiarizing students with the fundamental principles of teaching/learning language in the early years. Specifically, the students are introduced to the ways young children perceive literacy (their ideas and beliefs about reading and writing) and with the theory of emergent literacy, in particular. Issues concerning the history of writing and writing systems, differences between oral and written language, the notion of ‘text’ (oral and written) and the different types of texts are also discussed. Curricula for language learning in the early years are presented and discussed with the students. Furthermore, students are introduced in the design and evaluation of educational material for teaching/learning Greek language in preschool settings. Good examples of language teaching for kindergarten children are presented during the course.
Keywords
literacy, emergent literacy, early years, language curriculum, activities
Educational Material Types
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Lectures are supported by ppt presentations and multimedia material. Furthermore, videotaped examples of educational activities in kindergartens and primary education settings are presented and analyzed. Communication with the students and distribution of educational material is made through the digital platform.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures301.2
Seminars30.1
Laboratory Work60.2
Reading Assigment803.2
Project200.8
Written assigments90.4
Exams20.1
Total1506
Student Assessment
Description
Students are evaluated through written exams at the end of the semester. Additionnally, optional activities are proposed to the students thoughout the semester
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Written Assignment (Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Γιαννικοπούλου, Α.A. (1998): Από την προανάγνωση στην ανάγνωση : οδηγός για γονείς και εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Καστανιώτης Κωδικός: 16908 Τάφα, Ε. (2011). Ανάγνωση και γραφή στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο Κωδικός:12309975
Additional bibliography for study
Cope, B., Kalantzis, M., Αρβανίτη, Ε., & Στελλάκης, Ν. (2019). Γραμματισμοί: Μια παιδαγωγική διαφοροποιημένου σχεδιασμού και πολυτροπικών νοηματοδοτήσεων. Αθήνα: Κριτική Curto, M.L., Teixido, M.M. & Morillo, M. M. (1998). Γραφή και ανάγνωση: βοηθήματα για τη διδασκαλία και την εκμάθηση του γραπτού λόγου σε παιδιά ηλικίας τριών έως οκτώ ετών. (μτφ. Μ. Παναγιωτίδου), Επιστημονική ευθύνη και συντονισμός Τζέλα Βαρνάβα-Σκούρα. Αθήνα : Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κέντρο Καινοτομικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Πιλοτικά Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π., Μπασαγιάννη Ε. (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού – Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί, Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: ΟΕΔΒ http://www.pi-schools.gr/preschool_education/odigos/nipi.pdf Κακανά, Δ., Καζέλα, Κ., Ανδριοπούλου, Γ, Παπαδοπούλου, Μ. (2007). Μετεωρισμοί, Προσανατολισμοί, Προβληματισμοί: Ανιχνεύοντας τις απόψεις των νηπιαγωγών για τη γραφή. Στο Η γλώσσα ως μέσο και αντικείμενο μάθησης στην Προσχολική και Πρωτοσχολική ηλικία - Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ, (σσ. 135-142). Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών & ΟΜΕΡ Κονδύλη, Μ. & Στελλάκης, Ν. (2010). Διδασκαλία της γλώσσας ή του γραμματισμού στο ελληνικό νηπιαγωγείο: Μερικά ζητήματα και ζητούμενα. Νέα Παιδεία, 136, 85-94 Κουτσουβάνου Ευγενία (2001). Πρώτη ανάγνωση και γραφή : στρατηγικές διδακτικής .Αθήνα: Οδυσσέας. Ντίνας, Κ, & Γώτη, Ε. (2016). Ο κριτικός γραμματισμός στη σχολική πράξη: Αρχίζοντας από το Νηπιαγωγείο. Αθήνα: Gutenberg Παπαδοπούλου, Μ. (2001). Αντιλήψεις και αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη γραφή. Στο Π. Παπούλια-Τζελέπη, (επιμ.). Ανάδυση του γραμματισμού: Έρευνα και Πρακτικές, (σσ. 97-120). Αθήνα: Καστανιώτης Παπούλια-Τζελέπη (επιμέλεια) (2001). Ανάδυση του γραμματισμού: Έρευνα και πρακτική. Αθήνα: Καστανιώτης Στελλάκης, Ν. (2012). Απόψεις μητέρων παιδιών προσχολικής ηλικίας για το ρόλο και τις πρακτικές γραμματισμού στο νηπιαγωγείο και την Α' τάξη του δημοτικού. Νέα Παιδεία, 144, 50-62. Συκιώτη, Ε. & Κονδύλη, Μ. (2008). Ικανότητες γραφής και ανάγνωσης και η ανάδυσή τους στο πλαίσιο διαφοροποιημένων πρακτικών σχολικού γραμματισμού. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 8, 177-196. Χατζηγεωργίου, Ε. & Παπαδοπούλου, Μ. (2012). Η συμβολή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην αλλαγή στάσεων εκπαιδευτικών για το γραπτό λόγο στο νηπιαγωγείο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 11β, 56-75 Χατζησαββίδης, Σ. (2002). Η γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο. Θεσσαλονίκη: Βάνιας
Last Update
02-01-2020