Course Information
TitleΕπαναστάσεις στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή / Revolutions in the Modern and Contemporary era
CodeΙΝΣ 704
FacultyPhilosophy
SchoolHistory and Archaeology
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonNo
StatusActive
Course ID600016038

Programme of Study: Historical Research

Registered students: 5
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective CoursesWinter/Spring-15
Neóterīs kai Sýnchronīs Istorías Elective CoursesWinter/Spring-15

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600156226
Course Category
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
Upon successfully completing the course students will be able to: (1) appreciate the historicity of Revolutions (2) grasp the epistemological diversity of attempts to theorize on Revolutions (3) recognize in practice the epistemological differences between history and disciplines such as political science and sociology, which have attempted to theorize, generalise and interpret accordingly the phenomenon of revolution (4) appreciate the importance, nuances and method of the comparative approach (5) understand the causes, the course, the importance and the attempts to define the essence of diverse revolutions (English, American, French, Russian, Chinese, Latin American Revolutions) (6) discern and differentiate between similarities and qualitative dissimilarities among seemingly 'kindred' historical phenomena (7) construct and present orally and in writing a historical argument based on the critical analysis of primary and secondary sources.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The seminar attempts a comparative approach to the phenomenon of Revolution in the modern and contemporary eras. The strarting point is the clarification of the concept of 'Revolution', its affinity or otherwise with concepts such as 'insurrection' and 'civil war' and the theorizing attempts by sociologists and political scientists. Such unifying attempts are examined in the light of the analytical tools currently employed by historians to bring out similarities and, more importantly, dissimilarities among diverse historical phenomena that are all labelled as 'revolutions'. The relative and comparartive interpretative radius of theoretical approaches and analytical tools will be testsed in the study of a diverse range of revolutions, streching in time and place from the English and the American Revolutions to the Chinese Revolution, with special attention to the French and the Russian Revolutions.
Educational Material Types
 • Notes
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Seminars
Laboratory Work
Reading Assigment
Tutorial
Written assigments
Total
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative)
 • Oral Exams (Formative)
 • Performance / Staging (Formative)
Bibliography
Additional bibliography for study
A. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Martin Malia, History’s Locomotives: Revolutions and the Making of the Modern World (New Haven, CT: Yale University Press, 2006). David Armitage. Civil Wars: A History in Ideas (New Haven: Yale University Press, 2017). Charles Tilly, European Revolutions, 1492-1992 (Oxford: Blackwell Publishing, 1995). Theda Skocpol, States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China (Cambridge: Cambridge University Press, 1979). Theda Skocpol, Social Revolutions in the Modern World (Cambridge: Cambridge University Press, 1994). Jack A. Goldstone Revolutions: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2013). Β. ΑΓΓΛΙΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ K. Brice και M. Lynch, The Early Stuarts and the English Revolution, 1603-1660 (London: Hodder, 2015). B. Worden, The English Civil Wars, 1640-1660 (London: Weidenfeld and Nicolson, 2009). C. Hill, God’s Englishman: Oliver Cromwell and the English Revolution (London: Penguin, 1990). John Miller, A Brief History of the English Civil Wars (London: Robinson, 2009). D. Purkiss, The English Civil Wars: A People’s History (London: Harper, 2007). T. Royle, Civil War: The War of the Three Kingdoms, 1638-1660 (London: Little, Brown, 2004). R. Middlekauff, The Glorious Cause: The American Revolution, 1763-1789 (Oxford: Oxford University Press, 2007). Alan Taylor, American Revolutions: A Continental History, 1750-1804 (New York: Norton, 2017). Alan Farmer, The American Revolution and the Birth of the USA, 1740-1801 (London: Hodder, 2015). R.J. Allison, The American Revolution (Oxford: Oxford University Press, 2015). D. Marston, The American Revolution (London: Osprey Publishing, 2003). G. Wood, The Radicalism of the American Revolution (New York: Vintage, 1993). Γ. ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ David ANDRESS, The Terror : Civil War in the French Revolution, London, Little Brown, 2005. Keith M. BAKER, Colin LUCAS, François FURET et Mona OZOUF (eds.), The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture, Oxford, Pergamon Press, 1987-1994, 4 vol. T. C. W. BLANNING, The Rise and Fall of the French Revolution, Chicago, The University of Chicago Press, 1996. T.C.W. Blanning, Γαλλική Επανάσταση. Ταξική ή πολιτισμική σύγκρουση (μτφρ. Τρισεύγενη Παπαϊωάννου), Εκδόσεις Οκτώ, 2016. William DOYLE, Origins of the French Revolution, Oxford, Oxford University Press, 1999 (3d edition) ή Des origines de la Révolution française, Paris, Calmann-Lévy, 1988 Furet, Francois - Richet, Denis, Η γαλλική επανάσταση (μτφρ. Ηλ. Αθανασιάδης - Β. Μαργώνη), Εστία, 1997. François FURET et Mona OZOUF (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 1988 Lynn HUNT, Politics, Culture, and Class in the French Revolution, Berkeley, Univ. of California Press, 1984 Georges Lefebvre, Η γαλλική επανάσταση (μτφρ. Σπ. Μαρκέτος), ΜΙΕΤ, 2003 Albert SOBOUL, Jean-René SURATTEAU et François GENDRON (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989 Alain MAILLARD et alii (dir.), Présence de Babeuf. Lumières, Révolution, communisme, actes du colloque d'Amiens (1989), Paris, Publications de la Sorbonne, 1994 De Robespierre, Maximilien François Marie Isidore, Αρετή και τρομοκρατία : Λόγοι από την Γαλλική Επανάσταση (μτφρ. Θ. Σαμαρτζής · επιμέλεια Σλαβόι Ζίζεκ), Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2008. George Rudé, The Crowd in History: A study of popular distrurbances in France and England, 1730-1848, London, Serif, 2nd edition, 2005 Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Διακόσια χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση. Εορτασμός ή Αμφισβήτηση;», O Μνήμων, τ. 13, 1991, σ. 231-254. Δ. ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Serge, Victor, 1890-1947. Έτος ένα της ρωσικής επανάστασης (μτφρ. Π. Ψάνης), Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, 2017. Smith, S. A., Η ρωσική επανάσταση: Μια σύντομη εισαγωγή (μτφρ. Γ. Αβραμίδης), Θύραθεν, 2015. Smith, S. A. Russia in Revolution: An Empire in Crisis, 1890 to 1928 (Oxford: Oxford University Press, 2017). Ferro, Marc, October 1917: a social history of the Russian revolution, Routledge & Kegan Paul, 1980. Wood, Alan, The origins of the Russian revolution, 1861-1917, Routledge, 2003. Μαργαρίτης, Γιώργος. Η Ρωσική Επανάσταση (Εκδόσεις ΚΨΜ, 2017). [Συλλογικό] Η Οκτωβριανή Επανάσταση και η εποχή μας: θεωρητικές προσεγγίσεις και ερμηνευτικές προεκτάσεις (Εκδόσεις ΚΨΜ, 2017) Θανάσης Δ. Σφήκας, «Η πιο απειλητική από όλες μας τις αβεβαιότητες»: η Οκτωβριανή Επανάσταση και το Σοβιετικό Κράτος στην αγγλοσαξονική κοσμοαντίληψη, 1917-1921», Τα Ιστορικά, τόμος 66 (2017). Mayer, A. The Furies: Violence and Terror in the French and Russian Revolutions (Princeton: Princeton University Press, 2000). Fitzpatrick, S. The Russian Revolution, new edition (New York: Oxford University Press, 2008). Ε. ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ John Keay, China: A History (London: HarperPress, 2009). Jonathan Fenby, The Penguin History of Modern China (London: Penguin, 2013). Odd Arne Westad, Decisive Encounters: The Chinese Civil War, 1946-1950 (Stanford, CA: Stanford University Press, 2003). Odd Arne Westad, Restless Empire: China and the World Since 1750 (London: The Bodley Head, 2012). Michael Lynch, The Chinese Civil War 1945-49 (London: Osprey Publishing, 2010). Christopher R. Lew, The Third Chinese Revolutionary Civil War, 1945-49 (London: Routledge, 2011).
Last Update
09-12-2019