Course Information
TitleΕθνογραφία της Ελλάδας: Ιστορία, Θεματικές και Γεωγραφικές Εξειδικεύσεις, Μεθοδολογικές Τάσεις / Ethnography of Greece: History, regions and issues of interest, methodological tendencies
CodeΙΑΛ 702
FacultyPhilosophy
SchoolHistory and Archaeology
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonNo
StatusActive
Course ID600016059

Programme of Study: Historical Research

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Neóterīs kai Sýnchronīs Istorías Elective CoursesWinter/Spring-15

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600161689
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
It is expected that students who take this course will acquire a working understanding of: a) the aims, principles, means and methods of ethnographic research. b) the conceptual and procedural differences between ethnographic fieldwork traditions c) the relations between the ethnographic and comparative aspects of anthropological praxis d) the arguments of the reflexive critique concerning the moral and political dimensions of fieldwork and the textual practices deployed in the representation of alterity e) the approach of historical ethnography and its contribution to the study of the past and the values and meanings attached to memory in different social and cultural contexts
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The history of Greek ethnography is punctuated by shifts that both register broader theoretical and methodological changes within the field of social and cultural anthropology and constitute a perspective from which these changes may be critically analyzed. Anthropological interest in Greece began during the early 1960s and was part of the then emergent turn toward the study of Mediterranean societies as exemplary specimens of the “complex society” category. Like most of the texts generated by fieldwork in the Mediterranean, John Campbell’s emblematic monograph on a community of transhumant shepherds in western mountain Greece centered on the honor-and-shame cultural code as the core principal for the organization of family and kinship gendered relations within the community as well as for the relations between the latter, the neighboring villages and the state. Most of the ethnographers who came later followed Campbell’s steps in they conducted fieldwork in rural sites. However, they distanced themselves from the structural-functionalist paradigm and the holistic ethnographic tradition, attended to gender and class as bases of hierarchical divisions within rural communities and described the effects of the state’s nationalist discourses and bureaucratic power practices on the local level. These ethnographers also used new analytical constructs like “gender”, turned to emergent and radical anthropological theories, experimented with the yet “unorthodox” practice of “ethnography at home” and often tried to combine synchronic ethnographic research with the collection of historical material. Since the beginnings of the 1980s the scope of Greek ethnography to include urban contexts. Gradually ethnographers turned to timely and internationally “hot” issues concerning, for example, the scope and consequences of globalization, ethnic and sexual minority politics, new forms of family and marriage and the uses of new reproductive technologies. Much of the anthropological research nowadays carried out in various parts of the world focuses on different aspects of the economic crisis and the refugee crisis. In this context, Greece has been cast as a specially fertile ground for anthropological study and has attracted many ethographers.
Keywords
Ethnography of Greece, Mediterranean etthongraphy, historical ethnography, holistic ethnography, multisited ethnography, globalization, economic crisis
Educational Material Types
 • Selected bibliography
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Seminars401.3
Fieldwork401.3
Reading Assigment2006.7
Written assigments1705.7
Total45015
Student Assessment
Description
Weekly study of english and greek bibliography and brief oral and /or written critical reviews of selected texts. Design and completion of a small scale ethnographic project. Final term paper.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral presentations (Formative, Summative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Cabot, Heath 2015 At the Doorstep of Europe. Asylum and Citizenship in Greece. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Campbell, J. 1964 Honour, Family and Patronage. A Study of Institutions and Moral Values in a Greek Mountain Community. Οξφόρδη: Oxford University Press. Γκέφου-Μαδιανού, Δ. (επιμ.), 1998 Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία. Σύγχρονες Τάσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Dalakoglou, D. και Aggelopoulos, G. (επιμ), 2017 Critical Times in Greece. Anthropological Engagement with the Crisis. Nέα Υόρκη και Λονδίνο: Routledge. Davis, J. 1977 People of the Mediterranean. An Essay in Comparative Social Anthropology. Λονδίνο: Routledge. Herzfeld, M. 2001 Anthropology: Theoretical Practice in Culture and Society. Oξφόρδη: Blackwell. Herzfeld, M. Herzfeld, M. 1998 Η Ανθρωπολογία μέσα από τον Καθρέφτη. Κριτική Εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Herzfeld, M. 1991 A Place in History. Social and Monumental Time in a Cretan Town. Πρίνστον: Princeton University Press. Ηirschon, R. 2004 Κληρονόμοι της Μικρασιατικής Καταστροφής. Η Κοινωνική Ζωή των ΜΙκρασιατών Προσφύγων στον Πειραιά. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ. Mazower, Mark (επιμ.), 2008 Modern Greece. Essays in Honor of John Campbell. Λονδίνο: Hurst. Παπαταξιάρχης, Ε. και Θ. Παραδέλλης (επιμ.) 1992 Ταυτότητες και Φύλο στη Σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Παπαταξιάρχης, Ε. και Θ. Παραδέλλης (επιμ.), 2006 Περιπέτειες της Ετερότητας. Η Παραγωγή της Πολιτισμικής Διαφοράς στη Σημερινή Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Ρόμπου, Μαρίκα 2016 Επιτηρούμενες Ζωές. Μουσική, Χορός και η Διαμόρφωση της Υποκειμενικότητας στη Μακεδονία. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
Last Update
21-09-2018