Course Information
TitleΣύγχρονη κοινωνική θεωρία και Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού: Θρησκεία-Πολιτική-Πολιτισμός / Contemporary Social Theory and Sociology of Christianity: Religion-politics-culture
Code2403
FacultyTheology
SchoolTheology
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorChristos Tsironis
CommonYes
StatusActive
Course ID600015643

Programme of Study: Theology and Culture

Registered students: 7
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course2110
CΗristianikī Grammateía kai IstoríaEE-EMVATHYNSĪS2110
Systīmatikī THeología, Koinōniología kai Spoudī tīs THrīskeíasYE-EMVATHYNSĪS2110
Praktikī THeología kai PaidagōgikīEE-EMVATHYNSĪS2110

Class Information
Academic Year2021 – 2022
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600196333
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
 • Distance learning
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction)
 • English (Examination)
Learning Outcomes
Upon successful completion of the course, the student will develop: - their knowledge on the basic contemporary Social Theories - A critical awareness of the interactions between religions and societies, both historically and in the contemporary world. their ability to present the principles of the Christian Social Ethics concerning the social problems -An appreciation of, and the capacity to apply in practice, an understanding of the complexity of different mentalities, social behaviours and aesthetic responses, and of the ways they have been shaped by beliefs and values, and conversely, how beliefs, sacred texts and art forms have been shaped by society and politics. - An ability to define research topics which can make a suitable contribution to knowledge and debate in the areas of theology and social studies.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
Course Content (Syllabus)
The issues of the relation between religion with culture and politics are considered as a field of vital reflection, analysis and spiritual interpretation. In the Orthodox Tradition these issues are considered critical and of great importance for the social teaching, a fact that generates values strongly opposed to any form of social pathology. Experience of social problems in the area of social action has shown that human beings are very often considered to be opponents, competitors and objects of every (human) dominating will. Within the Orthodox Christian Ethics human beings are regarded as the creatures and the children of God. Human life is highly evaluated and human beings are invited to form relationships and a loving communion with God and all people. The formation of the contemporary social theory in the industrial and post- industrial world has demonstrated new social challenges, has shaken certainties that prevailed for centuries in political and social thinking and has motivated individual and collective efforts to overcome social problems. Within the course, different aspects, causes and analytic categories of the most significant contemporary welfare issues will be examined in a critical way. Special emphasis will be given to the presentation of the principles of the Christian Tradition towards these problems and the proposals to overcome them. The course is structured with the development of three axes: A) Christian social teaching and the Orthodox Tradition B) Social theories and different policies of copying with social problems C) Analysis of the social reality and search for causes and proposals to overcome social problems within a frame of logos, values, actions.
Keywords
religion, culture, politics
Educational Material Types
 • Slide presentations
 • Video lectures
 • Audio
 • Multimedia
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
Power point presentations, video, fotos and digidal files will be used on the service of learning objectives.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures100
Reading Assigment100
Written assigments50
Total250
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Oral Exams (Formative)
 • Report (Summative)
Bibliography
Additional bibliography for study
- Giddens A., Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age,Cambridge1991. - Giddens A., E. Durkheim. Selected Writings, Cambridge 1995 [1972]. - Giddens A., Sociology, Cambridge 1997. - Giddens A., The Consequences of Modernity, Cambridge 1990 - Γιούλτση B., Γενική Κοινωνιολογία, Θεσσαλονίκη 1997. - Γιούλτση Β., Φυλετικές διακρίσεις. Σύγχρονη μετακοινωνιολογική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη1988. -Πέτρου I., Θεολογία και Κοινωνική Δυναμική, Θεσσαλονίκη1993. - Πέτρου I., Κοινωνική Δικαιοσύνη, Θεσσαλονίκη 1992. - Iben G., "Einleitung- Kindheit und Armut" στο: Iben G. (Hrsg.), Kindheit und Armut. Analysen und Projekte, Münster 1998. - Jordan B., A Theory of Poverty and Social Exclusion, Cambridge/ Oxford 1996. - Jordan B., Citizenship, Democracy and Immigration, Aalborg 1992. - Jordan T., Cyberpower: The Culture and Politics of Cyberspace and the Internet, New York 1999. - Mühlbauer K., Κοινωνικοποίηση. Θεωρία και Έρευνα, Θεσσαλονίκη 1985 . - Αιδ. Πρωτοπ. Dragas G., "Justice and Peace in the Orthodox Tradition", στο: Limouris G., Justice, Peace and the Integrity of Creation. Insights from Orthodoxy, Geneva WCC 1990. - Αρχιεπίσκοπος Τυράννων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος, Παγκοσμιότητα και Ορθοδοξία, Αθήνα 2000. - Βουϊδάσκης B., "Η Μαθητική Διαρροή ως Μορφή του Κοινωνικού Αποκλεισμού", στο: Κωνσταντίνου X.- Πλειός Γ., Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός. Αιτίες, συνέπειες και αντιμετώπιση (Πρακτικά του Η' Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου),Αθήνα 1999, σσ. 245-262/ Β. Βουϊδάσκη, Δικαίωμα ή Υποχρέωση η Εννιάχρονη Υποχρεωτική Εκπαίδευση, Αθήνα 1997 - Ιδρυμα Σάκης Καράγιωργας, Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Αθήνα 1998 - Κάτσικας X.- Πολίτου E., Εκτός Τάξης το Διαφορετικό, Αθήνα 1999. - Κάτσικας X.- Καβαδίας Γ., Η ελληνική Εκπαίδευση στον Ορίζοντα του 2000, Αθήνα 1996. - Κάτσικας X.- Καββαδίας Γ., Η Ανισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση. Η Εξέλιξη των Ευκαιριών Πρόσβασης στην Ελληνική Εκπαίδευση (1960- 2000), Αθήνα 2000 - ΚωνσταντίνουX., Πλειός , Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός. Αιτίες, συνέπειες και αντιμετώπιση (Πρακτικά του Η' Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου),Αθήνα 1999 - Μαντζαρίδη Γ., Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, Θεσσαλονίκη 1990. Μαντζαρίδης Γ., Χριστιανική Ηθική, Θεσσαλονίκη 1995. - Πετρονώτη M., Η Φιλανθρωπία και η αρωγή ως συμβολικοί μηχανισμοί κοινωνικού αποκλεισμού στο: Κέντρο `Ερευνας και Τεκμηρίωσης Ομάδα Ανθρωπολογίας Σ. Δημητρίου (επ.),Μορφές κοινωνικού αποκλεισμού και μηχανισμοί παραγωγής του, Αθήνα 1997. - Πέτρου I., Ορθόδοξη θεολογία και σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, στο: Επιστημονική επετηρίδα θεολογικής σχολής τμήμα θεολογίας, τ. 7, Θεσσαλονίκη 1997. - Πέτρου I., "Δικαιοσύνη και Αλληλεγγύη . Όψεις του Κοινωνικού Στοχασμού του Μ. Βασιλείου", στο: Νέα Κοινωνιολογία τ.30,έτος 13/2000. -Πέτρου I., "Παράδοση και Πολιτισμική Προσαρμογή στη Δεύτερη Νεωτερικότητα", στο π. : Σύναξη, τ. 75/2000, σελ. 26. - Πέτρου I., "Τι Περιμένει η Κοινωνία από τη Θεολογία", στο: Θεολογική Επετηρίδα Ι.Μ. Κιτίου Εκκλησιαστικός Κήρυκας, τ. Ζ' 1995, σσ.209-226. - Πυργιωτάκη I., Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. Ιστορικο-κοινωνική ανάλυση, Ηράκλειο 1994. - Σπανού E. (επ.), Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός. Εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρώπη, Αθήνα 1999. - Σταμέλος Γ., "Εξέλιξη Βασικών Μεγεθών της Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: 1981/1982-1991/1992, στο π. Τα Εκπαιδευτικά τ. 29-30/1993, σσ. 162-170 - Τσιρώνης X., "Η Παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και το Παράλογο. Ηθικά Διλήμματα και Σύγκρουση Αξιών στην Ύστερη Νεωτερικότητα", στο π. Θρησκειολογία, τ. 1/ Αθήνα 2000, σσ. 145-158. - Τσιρώνης X., Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση στην Ύστερη Νεωτερικότητα, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2003, σ.531. - Τσιρώνης X., Παγκοσμιοποίηση και τοπικές κοινότητες. Συμβολή στην κοινωνική ηθική και το κοινοτικό έργο, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2007, σ.267. - Τσουκαλάς K., Είδωλα Πολιτισμού. Ελευθερία Ισότητα και Αδελφότητα στη Σύγχρονη Πολιτεία, Αθήνα 1991. - Τσουκαλάς K., Εξάρτηση και αναπαραγωγή- Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922),Αθήνα 1977 - Φραγκουδάκη Α., "Οικογενειακές Επενδυτικές Πρακτικές των Φτωχών και των μη Φτωχών και Εκπαιδευτικές Ανισότητες", στο π. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 75/1985. - Χρυσάκης M., "Κοινωνικός Αποκλεισμός και εκπαιδευτικές ανισότητες", στο: Κατσούλης H. (επ.), Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ελλάδα. Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής, τ. Α', Αθήνα 1999 Adkins B.- Emmison M., "Youth Theatre and the Articulation of Cultural Capital; Refocussing Bourdieu Through Ethnography", στο π.: Journal of Contemporary Ethnography, τ.21, 3/ 1992, σσ. 307-42. Adorno Τ., Minima Moralia. Reflections From Damaged Life, London 1974. Alexander J.- Colomy P., “Neofunctionalism Today: Reconstructing a Theoretical Tradition.”, στο: Ritzer G. (ed.), Frontiers of Social Theory, N.York 1990, σσ. 33-67. Alexander J., Neofunctionalism and After. London 1998. Althusser L., "Ideology and Ideological State Appartuses" στο: Cosin B.R., Education, Structure and Society, Harmondsworth 1972. Alund A.-Schierup C.U., Paradoxes of Multiculturalism, Aldershot UK 1991. Amin S., Imperialism and unequal development, N. York 1997. Ammerman N.T., Bible Believers: Fundamentalists in the Modern World, N. Brunswick NJ 1987. Apple M.,"Curriculum and Reproduction", στο π.: Curriculum Inquiry, 9, (3)/ 1979, σσ. 231-252. Archbishop of Tirana, Durres and All Albania Anastasios,"Anammesis"στο:Together on the Way.Official Report of the Eighth Assembly of the World Council of Churches, Geneva 1999,σσ.28-33. Archer M., Social Origins of Educational Systems, London 1979. Archer M., "Bourdieu's Theory of Cultural Reproduction; French or Universal?" French Cultural Studies 4, τ. 3/1993, σσ. 225-240. Arendt H., Περί βίας, Αθήνα 2000. Aschaffenburg K.- Maas I., "Cultural and Educational Careers; the Dynamics of Social Reproduction, στο π.: American Sociological Review 62/1997, σσ.573-87 Augé M., Για μια Ανθρωπολογία των Σύγχρονων Κόσμων, Αθήνα 1999. Bacher S. - Beltran M.," Quiet Please! Children Talking", The UNESCO Courier, March 2000, σελ.15. Bailly A., Weiss-Altaner E., Thinking about the Edge: the concept og marginality, στο: Hadjimichalis C.- Sadler D., Europe at the margins. New mosaics of Inequality, W. Sussex England 1995, σσ. 219-236. Ball S., Sociology in focus education,London- N.York 1986. Banks O., Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη 1987. Barnard H., "Bourdieu and Ethnography; Reflexivity, Politics and Praxis στο: Harker R.- Wilkes C.- Mahar C. (eds.), An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu; the Practice of Theory, London 1990, σσ. 58-87. Battagliola F., "Ausgrenzung bei fehlender Qualifikation. Risiko für Jugendliche in Frankreich" στο: π. Diskurs 2/1995. Bauman Z., Globalization, London 1999. Bauman Z., Legislators and Interpreters, Cambridge 1989. Bauman Z., Postmodern Ethics, Oxford 1993.
Last Update
20-11-2020