Course Information
TitleΗ Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών σε διάλογο με σύγχρονους προβληματισμούς της Σχολικής Παιδαγωγικής / Didactics of Religious Education and School Pedagogy:a Contemporary Dialogue
Code2501
FacultyTheology
SchoolTheology
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorAthanasios Stogiannidis
CommonYes
StatusActive
Course ID600015657

Programme of Study: Theology and Culture

Registered students: 6
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course2110
CΗristianikī Grammateía kai IstoríaYE-EMVATHYNSĪS2110
Systīmatikī THeología, Koinōniología kai Spoudī tīs THrīskeíasEE-EMVATHYNSĪS2110
Praktikī THeología kai PaidagōgikīYE-EMVATHYNSĪS2110

Class Information
Academic Year2021 – 2022
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600196338
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Instruction, Examination)
 • German (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
Upon completion of this course, students should be able: (Knowledge) -To identify the major concerns of School Pedagogy regarding the educational reality, making reference to current scientific knowledge of the discipline. -To identify, using pedagogical criteria, how and why the Religious Education is integrated in the whole of school life as an educational value. (Skills) -To utlise in educational practice research data of School Pedagogy, relating them to the contents and teaching methodology of Religious Education. -To debatte in a multidisciplinary level, about the theoretical orientations of Religious Education in public schools, using pedagogical arguments and utilizing contemporary theological reflection. (Competencies) -To undertake in professional field initiatives in order to face problems of school reality, taking into account the European values ​​and human rights. -To develop a positive attitude about the value of collaborative and interdisciplinary working approach to educational problems, based on the fact that the school life is shaped by many heterogeneous components. -To propose ways of contributions of the modern orthodox theological thought in shaping the fundamental aims of education in Greek schools, highlighting modern pedagogical and social issues.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The main objective of this course is the critical approach of certain concerns and scientific results presented in the field of School Pedagogy, regarding current issues of the educational reality. In addition, there is an extensive reference to the position and the role of Religious Education as a functional part of the school life. In particular, the following topics are being considered: -The current discussion about the Fundamental Educational Goals. -School and Education. (Schule – Ausbildung – Erziehung – Bildung). -Theories of School. -School Improvement and Effectiveness – Schulentwicklung. -Teacher Profile. -The Philosophical Context of Curricula. -Religious Education in the late Modernity. -Knowledge – Skills – Competencies in the late Modernity. -Interreligious Learning. -Current orthodox-theological thought and Religious Education. -Culture and Religious Education. -Das Recht des Kindes auf Religion. –Kindertheologie, Jugendtheologie.
Keywords
School Pedagogy, Religious Didactics
Educational Material Types
 • Notes
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures150
Reading Assigment50
Written assigments25
Exams25
Total250
Student Assessment
Description
Students are questioned in writting and orally on issues discussed in class. Assessment is based upon whether students state clear answers and develop personal critical attitude towards course thematic.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Assignment (Formative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία: -Αγγελόπουλου Ιωάννη, Αραβαντινού Στέλιου, π. Γκανά Ευαγγέλου, Ζουμπουλάκη Σταύρου, Καραγιάννη Δημήτρη, Μαρίνου Αναστασίου, Μπουκάλα Παντελή, Ξυδάκη Νίκου, Πενιρτζή Αικατερίνης, Σίαχου Ιωάννη, Θρησκευτική παιδεία και σύγχρονη κοινωνία: Θέσεις και αντιθέσεις, Αθήνα 2006. -Γιαβρίμη Παναγιώτη, Ζητήματα παιδαγωγικής και σχολικής ψυχολογίας, Αθήνα 2010. -Δεληκωσταντή Κωσταντίνου, Η παιδεία ως πολιτισμός του προσώπου, Αθήνα 2009. -Δεληκωσταντή Κωνσταντίνου, Σχολική θρησκευτική αγωγή μεταξύ παιδαγωγικής θεολογίας, Αθήνα 2009. -Δεληκωσταντή Κωσταντίνου, Σύγχρονη παιδαγωγική και παιδεία Ορθοδοξίας, στο: του ιδίου (Επιμέλεια), Η Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής, Αθήνα 1993, σελ. 249. -Διαμαντόπουλου Παναγιώτη, Σχολική Παιδαγωγική Ι. Θεωρία του Σχολείου, Αθήνα 2002. -Ξωχέλλη Παναγιώτη, Σχολική Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη 2007. -Ξωχέλλη Παναγιώτη, Ο εκπαιδευτικός στον σύγχρονο κόσμο. Ο ρόλος και το επαγγελματικό του προφίλ σήμερα, η εκπαίδευση και η αποτίμηση του έργου του, Αθήνς 2005 -Ξωχέλλη Παναγιώτη, Εισαγωγική στην Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη 2010. -Ξωχέλλη Παναγιώτη, Παιδαγωγική και Εκπαίδευση σήμερα. Επίμαχα ζητήματα, καίρια προβλήματα, προτεινόμενες λύσεις, Θεσσαλονίκη 2010. -Καλαϊτζοπούλου Μαρίας, Ο εκπαιδευτικός ως Στοχαζόμενος Επαγγελματίας, Αθήνα 2001. -Καπετανάκη Γεωργίου Δ., Εναλλακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις της θρησκευτικής αγωγής στο ελληνικό λύκειο, Αθήνα 2011 -Καπετανάκη Γεωργίου Δ., Θρησκευτική αγωγή στο ελληνικό λύκειο: προσέγγιση ή αποκλεισμός του θρησκειακά διαφορετικού; Αθήνα 2011. Καραμούζη Πολύκαρπου, Θρησκεία, εκπαίδευση, μετανεωτερικότητα: Η θρησκευτική αγωγή στο σύγχρονο σχολείο, Αθήνα 2011. -Καραμούζη Πολύκαρπου, Πολιτισμός και διαθρησκειακή αγωγή: Η συγκριτική διδακτική των θρησκειών και της θρησκευτικότητας στο σύγχρονο σχολείο, Αθήνα 2007. - Καρατζιά-Σταυλιώτης Ε., Λαμπρόπουλου Χ. , Αξιολόγηση, αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην εκπαίδευση, Αθήνα 2006. - Καραφύλλη Κώστα, Αξιολογία και Παιδεία: Φιλοσοφική θεώρηση του ζητήματος των αξιών στο χώρο της παιδείας, Αθήνα 2002. -Καψάλη Αχιλ. / Βρεττού Ι. , Αναλυτικό Πρόγραμμα. Σχεδιασμός – Αξιολόγηση – Αναμόρφωση, Αθήνα 1999. -Κογκούλη Ιωάννη, Εισαγωγική στην Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη 2005. -Κογκούλη Ιωάννη, Διδακτική των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη 2003. -Κοσμόπουλου Αλεξ., Το Σχολείο πέθανε. Ζήτω το σχολείο του πρόσωπου, Αθήνα 1990. -Λάππα Δημητρίου, Διαλογική επικοινωνία και παιδαγωγική αγάπη στο σύγχρονο σχολείο, Θεσσαλονίκη 2007 -Ματσαγγούρα Ηλία, Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. τ. Β’. Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, Αθήνα 2007. -Μετοχιανάκη Ηλία, Εισαγωγική στην Παιδαγωγική Α’, ιδιωτική έκδοση, 1990. -Μετοχιανάκη Ηλία, Εισαγωγική στην Παιδαγωγική Β’, ιδιωτική έκδοση, 1990. -Μπάσετα Κωνσταντίνου, Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση στο Σχολείο. Ψυχοκοινωνιολογικές διαδικασίες. Προσδοκίες, συμπεριφορά και απόδοση αιτίων. Ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις, Αθήνα 2007 -Μπρούζου Ανδρέα, Ο Εκπαιδευτικός ως Λειτουργός Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού. Μια Ανθρωπιστική Θεώρηση της Εκπαίδευσης, Αθήνα 1999. - Νικόλαου Γιώργος, Διαπολιτισμική διδακτική. Το νέο περιβάλλον – Βασικές άρχες, Αθήνα 2012. -Παππά Αθανασίου, Σχολική Παιδαγωγική Ι, Αθήνα 2000. -Παπανούτσου Ε. Π., Φιλοσοφία και Παιδεία, Αθήνα 1977. -Περσελή Εμμανουήλ, Η Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή ως σύγχρονη μορφωτική διαδικασία, στο: Κώστα Δεληκωσταντή (Επιμέλεια), Η Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής, Αθήνα 1993, σσ. 173-192. -Περσελή Εμμανουήλ, Σχολική Θρησκευτική Αγωγή, Αθήνα 1998. -Πυργιωτάκη Ιωάννη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Αθήνα 2011. -Ρεράκη Ηρακλή Μ., Κοινωνική ένταξη και θρησκευτική αγωγή του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, Θεσσαλονίκη 2010. -Ρεράκη Ηρακλή Μ., Σύγχρονη διδακτική των θρησκευτικών, Θεσσαλονίκη 2007. -Συγκολλίτου Έφη (Επιμ.), Έννοια του Εαυτού και Λειτουργικότητα στο Σχολείο, Θεσσαλονίκη 2006. -Τασσιόπουλου Γιώργου, Η διδασκαλία των θρησκευτικών στην ύστερη νεωτερικότητα: Παιδαγωγική, διαπολιτισμική και θεολογική προσέγγιση, Αθήνα 2010. - Υφαντή Α. Αμαλία , Εκπαιδευτική πολιτική και σχεδιασμός για ένα σύγχρονο σχολείο, Αθήνα 2012. -Φωτίου Σταύρου (Επιμέλεια), Ανθρωποποιός αγωγή, (Μετάφραση: Ιωσήφ Ροηλίδης, Γιώργος Χρ. Κυθραιώτης), Αθήνα 2009. -Χαραλάμπους Δ. (Επιμέλεια), Διαχρονικές και Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης. Αντιχάρισμα στον Καθηγητή Ν. Τερζή, Θεσσαλονίκη 2006. -Χαραλαμπόπουλου Α. (Επιλογή Κειμένων), Γραμματισμός, Κοινωνία και Εκπαίδευση, Αθήνα 2006. -Χατζηδήμου Δ., Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Συμβολή στη διάχυση της παιδαγωγικής σκέψης, Θεσσαλονίκη 2009. Μεταφράσεις: -Bennett John G., Montessori Mario, Williams Clifford John, Polack A. I., Ji Maung Maung, Thwaites Hugh S., Η πνευματική δίψα του σύγχρονου παιδιού: Μια σειρά δέκα διαλέξεων. (Μετάφραση: Ευστράτιος Παναγιώτου), Αθήνα 2012. -Crag E. C., Διαχείριση της σχολικής τάξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα 2003. -Kolesnik Walter, Ανθρωπισμός ή Μπιχεβιορισμός στην Εκπαίδευση, (Μετάφραση: Αναστασία Μπιτσάνη - Πέτρου), Αθήνα 1992. -Kushner, Harold S., Όταν τα παιδιά ρωτούν για το Θεό: Ένας οδηγός για γονείς που δεν έχουν πάντα όλες τις απαντήσεις. (Μετάφραση: Τόνια Κοβαλένκο), Αθήνα 1999. -Μπίζινγκερ Άλμπερτ (Επιμέλεια), Υπάρχει θεός; Τα μεγάλα θέματα της θρησκείας: Τα παιδιά ρωτούν – οι ερευνητές απαντούν. (Μετάφραση: Τσινάρη Πελαγία), Αθήνα 2011. - Unesco, Εκπαίδευση. Ο Θησαυρός που κρύβει μέσα της. Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, υπό την Προεδρία του Jacques Delors. (Μετάφραση: Ομάδα εργασίας του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, Πρόλογος: Κασσωτάκη Μιχάλη), Αθήνα 1999. Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία: -Barnes L. Philip, Debates in Religious Education Teaching, London; New York 2012. -Barnes L. Philip, Wright Andrew, Brandom Ann-Marie (Ed.), Learning to Teach Religious Education in the Secondary School: A Companion to School Experience, London; New York 2008. - Boschki Reinhold, Einführung in die Religionspädagogik, Darmstadt 2008. - Collmar Norbert, Schulpädagogik und Religionspädagogik. Handlungstheoretische Analysen von Schule und Religionsunterricht, Göttingen 2004. - Daniels Harry, Lauder Hugh, Porter Jill (Ed.), Educational Theories, Cultures and Learning. A Critical Perspektive, New York; London 2011. - Davies Brendt, Ellison Linda, The new Strategic Direction and Development of the School: Key Frameworks for School Improvement Planing, London; New York 2 2003. - Dedering Kathrin, Steuerung und Schulentwicklung. Bestandaufnahme und Theorieperspektive, Wiesbaden 2012. - Freudenreich Delia, Spiritualität von Kindern Was sie ausmacht und wie sie pädagogisch gefördert werden kann, Kassel 2011. - Grümme Bernhard, Religionsunterricht und Politik. Bestandaufnahme – Grundsatzüberlegungen – Perspektiven für eine politische Dimension des Religionsunterrichts, Stuttgart 2009. - Grimmit Michael (Ed.), Pedagogies of Religious Education: Case Studies in the Research and Development of Good Pedagogic Practice in RE, McCrimmon Publishing Co Ltd, 2000. - Grimmit Michael, Religious Education and Human Development, McCrimmon Publishing Co Ltd, 1989. -Grümme Bernhard / Lenhard Hartmut / Pirner Manfred L., Religionsunterricht neu denken: Innovative Ansätze und Perspektiven der Religionsdidaktik, Neukirchen – Vluyn 2012. - Heimbrock Hans-Günter / Scheilke Christoph / Schreiner Peter (Ed.), Towards Religious Competence (Schriften aus dem Comenius-Institut), Münster; London; New York, 2002. - Hubrig Christa / Herrmann Peter, Einführung in die systematische Schulpädagogik, Heidelberg 2012. - Klafki Wolfgang, Schultheorie, Schulforschung und Schulentwicklung im politisch-gesellschaftlichen Kontext, Weinheim und Basel 2002. - Leimgruber Stephan, Interreligiöses Lernen, München 2007. -Pinar William, International Handbook of Curriculum Research (Studies in Curriculum Theory Series), New York: Routledge 2 2013. -Pinar William, What Is Curriculum Theory? (Studies in Curriculum Theory Series), New York; London 2012. - Rothgangel Martin / Adam Gottfried / Lachmann (Hg.), Religionspädagogisches Kompendium, Göttingen 7 2012. - Schröder Bernd, Religionspädagogik, Tübingen 2012. - Schweitzer Friedrich, Elementarisierung und Kompetenz. Wie Schülerinnen und Schüler von „gutem Religionsunterricht“ profitieren, Neukirchen – Vluyn 2 2011. - Schweitzer Friedrich / Henrik Simojoki, Moderne Religionspädagogik. Ihre Entwicklung und Identität, Freiburg im Breisgau 2005. - Schweitzer Friedrich / Schlag Thomas, Brauchen Jugendliche Theologie? Jugendtheologie als Herausforderung und didaktische Perspektive, Neukirchen-Vluyn 2011. - Smith Richard (Ed.), Educational Policy: Philosophical Critique, Journal of Philosophy of Education, Volume 46, Issue 4. - Winterton Jonathan, Delamare - Le Deist Françoise, Emma Stringfellow, Typology of knowledge, skills and competences: clarification of the concept and prototype. Cedefop Reference series; 64, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. Προσπελάσιμο στην ιστοσελίδα: (http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3048_EN.PDF) - Wright Andrew, Spirituality and Education, London; New York 2000.
Last Update
16-12-2020