The Phychology of Adolescence

Informations du Cours
TitreΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ / The Phychology of Adolescence
CodeΠ3003
FacultyLettres
Cycle / Niveau1er cycle / Licence , 2e cycle / Master
Semestre de l’annéeWinter/Spring
CommonOui
StatutActif
Course ID280009268

Programme d' Études: PROGRAMMA SPOUDŌN 2011

Registered students: 3
OrientationAttendance TypeSemesterAnnéeECTS
KORMOSYPOCΗREŌTIKO KAT΄EPIL. KATEUTHYNSĪSWinter/Spring-6
PAIDAGŌGIKĪSYPOCΗREŌTIKO KAT΄EPIL. KATEUTHYNSĪSWinter/Spring-6

Programme d' Études: PROGRAMMA SPOUDŌN 2003-2010

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterAnnéeECTS
KORMOSYPOCΗREŌTIKO KAT΄EPIL. KATEUTHYNSĪSWinter/Spring-6
PAIDAGŌGIKĪSYPOCΗREŌTIKO KAT΄EPIL. KATEUTHYNSĪSWinter/Spring-6

Informations de la Classe
Année Académique2016 – 2017
Semestre de l’AnnéeWinter
Faculty Instructors
Class ID
600068038
Course Type 2016-2020
 • Domaine Scientifique
Mode d’Enseignement
 • En présentiel
Accès en Ligne
Language of Instruction
 • Grec (Enseignement, Examens)
Aptitudes Générales
 • Application des connaissances à la pratique
 • Recherche, analyse et synthèse de données et d’informations, avec utilisation des technologies adéquates
 • Adaptation à des situations nouvelles
 • Travail en autonomie
 • Travail d’équipe
 • Production de nouvelles idées de recherche
 • Respect de l’altérité et du multiculturalisme
 • Responsabilité sociale, professionnelle et morale, sensibilité à la question du genre
 • Critique et autocritique
 • Promotion de la pensée libre, créatrice et inductive
Type de Matériels Éducatifs
 • Vidéoconférences
 • Livre
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Emploi de TIC pour l’enseignement
 • Emploi de TIC pour communiquer avec les étudiants
Organisation du Cours
ActivitésCharge de travailECTSIndividuelEn groupeErasmus
Conferences251
Seminaires251
Redaction de travaux502
Examens502
Total1506
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Examen écrit : réponses plus longues (Sommative)
 • Examen écrit : résolution de problèmes (Sommative)
 • Autre (Formative, Sommative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Τσιάντης, Ι. (1997). (επιμ). Εφηβεία, Τόμος δεύτερος, Τεύχος πρώτο, Αθήνα: Καστανιώτης. Cole, M. & Cole, S.R. (2002). Η ανάπτυξη των παιδιών –Εφηβεία (Γ΄ Τόμος) /μετ. Μ. Σόλμαν. Αθήνα: Τυπωθήτω
Additional bibliography for study
Αναστασόπουλος, Δ. (1992). Σχέσεις εφήβων με καθηγητές. Στο Δραγώνα, Θ. & Ντάβου, Μπ. (επιμ). Εφηβεία: προσδοκίες και αναζητήσεις (σσ. 207-216). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Ανδρέου, Ε. & Smith, P. K. (2002). To φαινόμενο "bullying" στο χώρο του σχολείου και η άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας από συνομηλίκους, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 34, 9-25. Γαβριηλίδου, Μ. (1997). Η ψυχοδυναμική και ο θεραπευτικός ρόλος της σχέσης εφήβων-εκπαιδευτικών. Στο Τσιάντης, Ι. (επιμ.) Εφηβεία Τόμος δεύτερος, Τεύχος πρώτο (σσ. 183-215). Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτης. Γωνίδα – Μπαμνίου, E. & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, B. (2008). Η έρευνα για τις αντιλήψεις και τις επιλογές ζωής των εφήβων με την οπτική του φύλου: Προβληματική, στόχοι και μεθοδολογία. Στο Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., Γωνίδα – Μπαμνίου, E., & Ψάλτη, Α. (Επιμ), Εφηβεία, προσανατολισμοί και επιλογές ζωής: Διερευνώντας τις μεταβατικές διαδικασίες των νέων υπό την οπτική του φύλου (σσ. 37-98). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γωνίδα – Μπαμνίου, E. & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, B. (2008). Σχολείο, οικογένεια και εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές: Σύνθεση των ερευνητικών ευρημάτων με την οπτική του φύλου. Στο Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., Γωνίδα - Μπαμνίου, E., & Ψάλτη, Α. (Επιμ), Εφηβεία, προσανατολισμοί και επιλογές ζωής: Διερευνώντας τις μεταβατικές διαδικασίες των νέων υπό την οπτική του φύλου (σσ. 195-223). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Glasser, W., (2004). Δυστυχισμένοι έφηβοι και πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους οι γονείς και οι δάσκαλοι. Αθήνα: Θυμάρι Κοκκέβη, Α., Φωτίου, Α., Σταύρου, Μ. & Καναβού, Ε. ( Οι έφηβοι και το σχολείο. ΕΠΙΨΥ, Προσβάσιμο στο http://www.epipsi.gr/pdf/2011/05_HBSC_2010_EPIPSI_2011.pdf Δασκάλου, Β. & Συγκολλίτου, Έ. (2003). Σχέση συναισθηματικών παραγόντων με την έννοια του εαυτού κατά την εφηβεία. Ψυχολογία, 10(4), 462-480. Δοξιάδη-Τριπ, Α. (Επιμ) (1985). Ο έφηβος και η οικογένεια. Αθήνα: Εστία. Δραγώνα, Θ & Ντάβου, Μ. (1992). Εφηβεία: Προσδοκίες και αναζητήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Ιωαννίδης, Α. «Σχέσεις με οικογένεια και συνομηλίκους» στο Δραγώνα, Θ., Ντάβου, Μπ., (1992). Εφηβεία: προσδοκίες και αναζητήσεις (σσ. 29-44). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Dolto, F. & Dolto, K. (1996). Έφηβοι. Αθήνα: Πατάκης. Κοκκέβη, Α. Παράγοντες κινδύνου στη χρήση Ψυχοδραστικών ουσιών από τους μαθητές. Στο Δραγώνα, Θ., Ντάβου, Μπ., (1992). Εφηβεία: προσδοκίες και αναζητήσεις (σσ. 119-129). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Kokkinos, C. M., & Antoniadou, N. (2013). Κυβερνο-εκφοβισμός και κυβερνο-θυματοποίηση σε παιδιά και εφήβους: Συχνότητα εμφάνισης και παράγοντες επικινδυνότητας. Preschool and Primary Education, 1, 138. Κουρκούτας, Η. (2001). Η ψυχολογία του εφήβου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Λεονταρή, Α. (2010). Αυτοαντιλήψεις, αυτοεκτίμηση και φύλο: σημαντικές παράμετροι για τη συμβουλευτική νεαρών γυναικών. Στο Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., Στογιαννίδου Α. & Αθανασιάδου, Χ. (Επιμ). Συμβουλευτική με την Οπτική του Φύλου (σσ. 65-90). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Λιάπας, Ι. (2003). Χρήση ουσιών σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες: Η ελληνική εμπειρία. Στο Τσιάντης, Ι. (επιμ.) τόμος δεύτερος, τεύχος δεύτερο (σσ. 179-195). Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτης. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2011). Σύγχρονα προβλήματα του εφήβου http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1090/3/1090_01_oaed_enotita03b_v03.pdf (σελ.31-40). Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2000). Είδη κοινωνικής στήριξης και ο ρόλος της άνευ όρων αποδοχής στη διαμόρφωση θετικής αυτοεκτίμησης, Ψυχολογία 8(4), 488-505. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2000). Έννοια του εαυτού, σχέσεις με τους γονείς και γονεϊκή στήριξη κατά την εφηβεία. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 30, 163-191. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2000). Η έννοια του εαυτού εφήβων και οι σημαντικοί άλλοι Ψυχολογία, 7(1), 88-113. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2000). Έννοια του εαυτού, σχέσεις με τους γονείς και γονεϊκή στήριξη κατά την εφηβεία. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 30, 163-191. Μπίκος, K. (2008). Κοινωνικές σχέσεις στην τάξη εφήβων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Στο Οδηγός επιμόρφωσης: Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή (σσ. 89-110). ΥΠΕΠΘ (προσβάσιμο στο http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/ Μπίκος, Κ. (2011). Κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπίδραση στη σχολική τάξη. Αθήνα: Ζυγός. Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (2001). Μορφές αποκλίνουσας συμπεριφοράς στην εφηβεία. 2001, Αθήνα: Gutenberg. Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (2004). Η βίαιη/παραβατική συμπεριφορά των μαθητών και ο ρόλος του σχολείου στην πρόληψη. Στο Μ. Ζαφειροπούλου & Γ. Κλεφτάρας (Επιμ). Εφαρμοσμένη κλινική ψυχολογία του παιδιού (σσ. 245-262). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Νομικού, Γ. Χ. (2004). Εφηβεία: η ηλικία της επανάστασης: οι εφτά τρόποι των αποτελεσματικών γονιών. Αθήνα: Λιβάνης. Παπαθανασίου, Μ. (2010). Συμβουλευτική έφηβων κοριτσιών εξαρτημένων από ουσίες. Στο Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., Στογιαννίδου, Α. & Αθανασιάδου, Χ. (Επιμ). Συμβουλευτική με την Οπτική του Φύλου (σσ. 233-259). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, Α., Κατερέλος, Π. & Χαρίσης, Κ. (2000). Αντικοινωνική συμπεριφορά παιδιών και εφήβων. Στο Α. Καλαντζή-Αζίζι & Η. Μπεζεβέγκης (Επιμ.), Θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων (σσ.105-146). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Salkind, N. (1988). Θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης/ μετ. Δ. Μαρκουλής. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Swadi, H. (1997). Αξιολόγηση και θεραπεία για την κατάχρηση τοξικών ουσιών στην εφηβεία. Στο Τσιάντης, Ι. (επιμ.) Εφηβεία. Τόμος δεύτερος, τεύχος πρώτο. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. Φέσσα-Ρόμπου, Δ. Τσατσάς. (1992). Επαγγελματικός προσανατολισμός και ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου. Στο Δραγώνα, Θ. & Ντάβου, Μπ. (επιμ). Εφηβεία: προσδοκίες και αναζητήσεις (σσ. 257-274). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Φραγκουλίδου, Φ.(2006). Έφηβοι και Διαδίκτυο: Μελέτη των επιδράσεων του Διαδικτύου στους έφηβους χρήστες. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Herbert, M. (2010). Ψυχολογικά προβλήματα εφηβικής ηλικίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Hayes, N. (1998). Εισαγωγή στην ψυχολογία, Τόμος Β΄. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Head, John. (1997). Εκπαιδεύοντας τους εφήβους/ μετ. Π. Κοτσώνη, Αθήνα: Σαββάλας. Χειλάρη, Ε. (1992). Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που οδηγούν τον έφηβο στη χρήση τοξικών ουσιών: η συμβολή της προσωπικότητας, της οικογένειας και των ομηλίκων. Στο Δραγώνα, Θ., Ντάβου, Μπ., (επιμ) (1992). Εφηβεία: προσδοκίες και αναζητήσεις (σσ. 133-148). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Ψάλτη, Α., Κασάπη, Σ., & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. (Επιμ.) (2012). Σύγχρονα Ψυχοπαιδαγωγικά Ζητήματα: Το φαινόμενο του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Athanasiades, C., & Deliyanni-Kouimtzis, V. (2010). The experience of bullying in secondary school students. Psychology in the Schools. 47 (4), 328-341. (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pits.20473/pdf Ellickson, P. L., & McGuigan, K. A. (2000). Early predictors of adolescent violence. American Journal of Public Health, 90(4), 566-572. Antunes, C. & Fontaine, A-M. (2004). Adolescents' perceptions of their parents' attitudes towards academic performance: Their relation with academic performance, academic self-concept and global self-esteem, Hellenic Journal of Psychology, 1(2), 203-220. Antunes, C. & Fontaine, A-M. (2004). Relations between self-concept and social support appraisals during adolescents: A longitudinal study. Ψυχολογία, 7(3), 339-353. Brown, B. B., & Larson, J. (2009). Peer relationships in adolescence. Handbook of adolescent psychology. Collins, W. A. (2003). More than myth: The developmental significance of romantic relationships during adolescence. Journal of Research on Adolescence, 13(1), 1-24. Connolly, J., Craig, W., Goldberg, A., & Pepler, D. (1999). Conceptions of cross-sex friendships and romantic relationships in early adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 28(4), 481-494. Furman, W. (2002). The emerging field of adolescent romantic relationships. Current Directions in Psychological Science, 11(5), 177-180. Furman, W., & Shaffer, L. (2003). The role of romantic relationships in adolescent development. IN Florsheim, P. (Ed), Adolescent romantic relations and sexual behavior: Theory, research, and practical implications, (pp. 3-22) Lawrence Erlbaum, http://www.du.edu/psychology/relationshipcenter/publications/furman_shaffer_2003.pdf Gross, E. F. (2004). Adolescent Internet use: What we expect, what teens report. Journal of Applied Developmental Psychology, 25(6), 633-649. Gross, E. F., Juvonen, J., & Gable, S. L. (2002). Internet use and well being in adolescence. Journal of Social Issues, 58(1), 75-90. Hinton WJ, Sheperis C, Sims P. (2003). Family-based approaches to juvenile delinquency: A review of the literature. Family Journal - Counseling & Therapy for Couples & Families, 11, 167-173. Jaffe, M. (1998). Adolescence. New York: Willey and Sons. Katsikis, D., & Syngollitou, E. (2009). Career Outcome Expectations: Their significance in Greek adolescents’ career development. A correlational cross-sectional study. Bulgarian Journal of Psychology, 3-4, 211-224. Leondari, A., & Gonida, E. N. (2008). Adolescents’ possible selves, achievement goal orientations, and academic achievement. Hellenic Journal of Psychology, 5(2), 179-198. (www.pseve.org). Mesch, G. S. (2001). Social relationships and Internet use among adolescents in Israel. Social Science Quarterly, 82(2), 329-339. Miller, J. B., & Lane, M. (1991). Relations between young adults and their parents. Journal of Adolescence, 14(2), 179-194. Smith, P. K., Nika, V., & Papasideri, M. (2004). Bullying and violence in schools: An international perspective and findings in Greece, Ψυχολογία, 11(2), 184-203. Siomos, K. E., Dafouli, E. D., Braimiotis, D. A., Mouzas, O. D., & Angelopoulos, N. V. (2008). Internet addiction among Greek adolescent students. CyberPsychology & Behavior, 11(6), 653-657. Strikwerda-Brown, J., Oliver, R., Hodgson, D., Palmer, M., & Watts, L. (2008). Good Teachers / Bad Teachers: How Rural Adolescent Students’ Views of Teachers Impact on Their School Experiences. Australian Journal of Teacher Education, 33(6), 28-43. Προσβάσιμο στο http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1497&context=ajte Vermeiren, R., De Clippele, A., & Deboutte, D. (2000). A descriptive survey of Flemish delinquent adolescents. Journal of Adolescence, 23(3), 277-285. Reymond-Rivier, Β. (1989). Η κοινωνική ανάπτυξη του εφήβου. Αθήνα: Καστανιώτης.
Last Update
23-03-2016