ΙSLAM AND BYZANTINE THEOLOGY

Informations du Cours
TitreΙσλάμ και Βυζαντινή Θεολογία / ΙSLAM AND BYZANTINE THEOLOGY
CodeΘ282
Cycle / Niveau1er cycle / Licence
Semestre de l’annéeSpring
CoordinatorApostolos Kralidis
CommonOui
StatutActif
Course ID60005162

Informations de la Classe
Année Académique2017 – 2018
Semestre de l’AnnéeSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600103600
Course Type 2016-2020
 • Cours Fondamental
 • Connaissances Générales
 • Domaine Scientifique
Mode d’Enseignement
 • En présentiel
Accès en Ligne
Language of Instruction
 • Grec (Enseignement, Examens)
Aptitudes Générales
 • Application des connaissances à la pratique
 • Recherche, analyse et synthèse de données et d’informations, avec utilisation des technologies adéquates
 • Adaptation à des situations nouvelles
 • Travail en environnement pluridisciplinaire
 • Production de nouvelles idées de recherche
 • Respect de l’altérité et du multiculturalisme
 • Responsabilité sociale, professionnelle et morale, sensibilité à la question du genre
 • Critique et autocritique
 • Promotion de la pensée libre, créatrice et inductive
Type de Matériels Éducatifs
 • Notes de cours
 • Vidéoconférences
 • Son
 • Matériel multimédia
 • Livre
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Emploi de TIC pour l’enseignement
 • Emploi de TIC pour communiquer avec les étudiants
Organisation du Cours
ActivitésCharge de travailECTSIndividuelEn groupeErasmus
Conferences
Etude & analyse bibliographiques
Visites educatives
Total
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Examen écrit : questionnaire à choix multiples (Formative, Sommative)
 • Examen écrit : réponses courtes (Formative, Sommative)
 • Examen écrit : réponses plus longues (Formative, Sommative)
 • Présentation publique (Formative, Sommative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Σ. Πασχαλίδης - Α. Κραλίδης, Ορθόδοξη Θεολογία και Ισλάμ, εκδ. Αλτιτζής, Θεσσαλονίκη 2017
Additional bibliography for study
Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας, Ισλάμ-θρησκειολογική επισκόπηση, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2006. Αργυρίου, Α., Κοράνιο και Ιστορία, εκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 1992. Γιαννακόπουλος, Κ., Μεσαιωνικός Δυτικός Πολιτισμός και οι Κόσμοι του Βυζαντίου και του Ισλάμ, εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 1993. Γρυπαίου, Ε., Χριστιανισμός και Κοράνι-Μία έρευνα στα Χριστιανικά στοιχεία του Ισλάμ, εκδ. Μαΐστρος, Αθήνα: 2010. Ζιάκα, Α., Διαθρησκειακοί Διάλογοι, τόμ. Β - Η συνάντηση του Χριστιανισμού με το Ισλάμ, Θεσσαλονίκη: εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010. Ζιάκας, Γ., Ισλάμ Θρησκεία και Πολιτεία, Θεσσαλονίκη: εκδ. Κορνηλία Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2007. Καριώτογλου, Α., Ορθοδοξία και Ισλάμ, Αθήνα: εκδ. Δόμος, Αθήνα 1994. Κραλίδης, Α.., Η Προσέγγιση Χριστιανισμού και Ισλάμ κατά τη Μεσοβυζαντινή Περίοδο-Ανάτυπο από τα Βυζαντινά 29 (2009) 479-492. Μακρής, Γ., Ισλάμ-Πεποιθήσεις, Πρακτικές και Τάσεις, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004. Μπαντάουη, Χ., Εισαγωγή στην Ιστορία του ισλαμικού κόσμου, τομ. 1, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2003. Νικολακάκης, Η., Το Ισλάμ κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, Θεσσαλονίκη 1976. Νουρ, Α., Το Κοράνιον και το Βυζάντιον, διδ. διατρ., Αθήνα 1970. Σδράκας, Ε., Η Κατά του Ισλάμ Πολεμική των Βυζαντινών Θεολόγων, Θεσσαλονίκη 1961. Φούγιας, Π., Ισλάμ (Πηγές-Πορεία-Προκλήσεις-Διάλογοι), εκδ. Μαλλιάρης, Θεσσαλονίκη 2006. Gnilka, J., Χριστιανισμός και Ισλάμ-Μία νέα προσέγγιση (μτφρ. Σωτήριος Σ. Δεσπότης), εκδ. Ουρανός, Αθήνα 2009. Bertaina, D., An Arabic Account of Theodore Abu Qurra in Debate at the Court of Caliph Al-Ma’mun: A Study in Early Christian and Muslim Literary Dialogues, διδ. διατρ. UMI, The Catholic University of America, 2007. Campbell, E., A heaven of wine: Muslim-Christian encounters at monasteries in the early Islamic Middle East, διδ. διατρ. UMI, University of Washington, 2009. Griffith, S., ‹‹Islam and Christian-Muslim Relations››, The View of Islam from the Monasteries of Palestine in the Early Abbasid Period: Theodore Abu Qurrah and the Summa Theologiae Arabica, 7. 1 (1996) 9-28. Griffith, S., The Church in the Shadow of the Mosque-Christians and Muslims in the World of Islam, Princeton University Press, 2010. Guenther, Α., ‹‹Islam and Christian-Muslim Relations››, The Christian Experience and Interpretation of the Early Muslim Conquest and Rule, 10. 3 (1999) 363-378.
Last Update
08-10-2017