GENDER STUDIES AND HUMANITIES

Informations du Cours
TitreΣΠΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / GENDER STUDIES AND HUMANITIES
CodeΓΣΓ400
FacultyLettres
Cycle / Niveau1er cycle / Licence
Semestre de l’annéeWinter/Spring
CommonOui
StatutActif
Course ID280001037

Programme d' Études: PPS Tmīmatos Filologías 2015-sīmera

Registered students: 11
OrientationAttendance TypeSemesterAnnéeECTS
Mesaiōnikīs kai Neóterīs Ellīnikīs FilologíasCours à option obligatoiresWinter/Spring-6

Informations de la Classe
Année Académique2017 – 2018
Semestre de l’AnnéeSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600104790
Course Type 2016-2020
 • Domaine Scientifique
Mode d’Enseignement
 • En présentiel
Accès en Ligne
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Grec (Enseignement, Examens)
Aptitudes Générales
 • Application des connaissances à la pratique
 • Recherche, analyse et synthèse de données et d’informations, avec utilisation des technologies adéquates
 • Adaptation à des situations nouvelles
 • Prise de décision
 • Travail en autonomie
 • Travail d’équipe
 • Travail en environnement pluridisciplinaire
 • Production de nouvelles idées de recherche
 • Respect de l’altérité et du multiculturalisme
 • Responsabilité sociale, professionnelle et morale, sensibilité à la question du genre
 • Critique et autocritique
 • Promotion de la pensée libre, créatrice et inductive
Type de Matériels Éducatifs
 • Vidéoconférences
 • Son
 • Matériel multimédia
 • Livre
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Emploi de TIC pour l’enseignement
 • Emploi de TIC pour communiquer avec les étudiants
Organisation du Cours
ActivitésCharge de travailECTSIndividuelEn groupeErasmus
Conferences1083.9
Etude & analyse bibliographiques180.6
Redaction de travaux421.5
Total1686
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Examen écrit : réponses plus longues (Formative)
 • Examen écrit : résolution de problèmes (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΝΕΣ Τίτλος μαθήματος: Σπουδές φύλου και ανθρωπιστικές επιστήμες Κωδικός μαθήματος: ΓΣΓ 400 Ξένη βιβλιογραφία (επιλογή) - Simon de Beauvoir, The Second Sex, ΝΥ: Vintage Books, 1989 και Το δεύτερο φύλο, μτφρ. Κυριάκος Σιμόπουλος, Αθήνα: Γλάρος, 2006 - Rosi Braidotti, Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory, NY: Columbia UP, 1994 - Joseph Bristow, Sexuality, London, Routledge, 1997 - Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York and London 1990 και Αναταραχή φύλου: φεμινισμός και η ανατροπή της ταυτότητας, μτφρ. Βενετία Καντσά, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2009. - ---------------------, Bodies that matter: On the Discursive Limits of Sex. NY:, Routledge 1993 και Σώματα με σημασία: οριοθετήσεις του “φύλου” στο λόγο, μτφρ. Αθηνά Αθανασίου, Αθήνα, Εκκρεμές, 2008. - Mary Evans, Gender and Social Theory. Buckingham [England] ; Philadelphia, PA: Open University Press, 2003 και Φύλο και κoινωνική θεωρία, μτφρ. Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2004 - Michel Foucault, The History of Sexuality. Vol 1: An Introduction, trans. Robert Hurly, Harmondsworth: Penguin, 1984, rpt 1988 - Sigmund Freud, On Sexuality, ed. and trans: James Strachey, Harmondsworth: Penguin, 1986. - --------------------, Sexuality: An Illustrated History, NY: John Wiley & Sons, 1989 - Henry Louis Gates (ed.), “Race”, Writing and Difference, Chicago University Press, Chicago and London 1985 - Paul du Gay, Jessica Evans and Peter Redman (eds), Identity: A Reader, Sage Publications, The Open University 2000 - Sander Gilman, Difference and Pathology. Stereotypes of Sexuality, Race and Madness, Cornell University Press, Ithaca and London 1985 - ----------------“Black Bodies, White Bodies: Toward an Iconography of Female Sexuality in Late Nineteenth-Century Art, Medicine, and Literature”, στο Ηenry Louis Gates (ed.), ό.π. - Luce Irigaray, This Sex which is not One, transl. Catherine Porter, Cornell University Press, Ithaca and New York 1985 - James Donald and Rattansi Ali (eds), “Race”, Culture and Difference, Sage Publications, London 1992 - Yiorgos Kalogeras-Domna Pastourmatzi (eds), Nationalism and Sexuality:Crises of Identity, Aristotle University, Hellenic Association of American Studies, Thessaloniki 1996 - Thomas Laquer, Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud, Harvard University Press, Cam. Massachussetts and London 1990 και Κατασκευάζοντας το φύλο: Σώμα και κοινωνικό φύλο από τους αρχαίους Έ΄΄ηνες έως τον Φρόιντ, Αθήνα, Πολύτροπον, 2003. - Teresa de Lauretis, Technologies of Gender, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1987 - George L. Mosse, The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity, Oxford University Press, Oxford 1996 - Andrew Parker, Mary Russo and Dorris Sommer (eds), Nationalisms and Sexualities, Routledge, London and New York 1992, ειδικά σσ. 19-120 και 395-447 - Janet Price and Margrit Shildrick (eds), Feminist Theory and the Body. A Reader, Edinburgh University Press, Edinburgh 1999 - Susan Sellers, Language and Sexual Difference: Feminist Writing in France. London: Macmillan, 1991 - Susan R. Suleiman (ed.), The Female Body in Western Culture. Contemporary Perspectives, Harvard University Press 1985 - Helen Wilcox, et. al. (eds), The Body and the Text: Hélène Cixous, Reading and Teaching. New York: Harvester Wheatsheaf, 1990. - Robert J.C. Young, Colonial Desire. Hybridity in Theory, Culture and Race, Routledge, London and New York 1995 Eλληνική βιβλιογραφία (επιλογή) - Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Ο άλλος εν διωγμώ. Η εικόνα του Εβραίου στη λογοτεχνία. Ζητήματα ιστορίας και μυθοπλασίας, Θεμέλιο, Αθήνα 1998 - Ελένη Βαρίκα, Η εξέγερση των κυριών. Η γένεση της φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 1833-1907, Κατάρτι, Αθήνα 1996 (α΄ έκδ. 1987) - Μαίρη Μικέ, Μεταμφιέσεις στη νεοελληνική πεζογραφία (19ος-20ός αι.), Κέδρος, Αθήνα 2001 - Αθηνά Αθανασίου, (εισ.-επιμ.), Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική, μτφρ. Πελαγία Μαρκέτου, Μαργαρίτα Μηλιώρη, Αιμίλιος Τσεκένης, Αθήνα, νήσος, 2006. - Mαίρη Μικέ, Έρως (αντ)εθνικός. Ερωτική επιθυμία και εθνική ταυτότητα τον 19ο αιώνα, Πόλις, Αθήνα 2007 - Βενετία Καντσά, Βασιλική Μουτάφη & Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2010 - -
Additional bibliography for study
http://www.lit.auth.gr/node/1179
Last Update
10-02-2017