ELECTIVE MODULE: LANDSCAPE ARCHITECTURE. THEORY AND CRITICS

Informations du Cours
TitreΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ / ELECTIVE MODULE: LANDSCAPE ARCHITECTURE. THEORY AND CRITICS
Code07TH30
Cycle / Niveau1er cycle / Licence
Semestre de l’annéeWinter
CommonNon
StatutActif
Course ID600014337

Programme d' Études: PROGRAMMA SPOUDŌN 2020-21 EŌS SĪMERA

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterAnnéeECTS
KORMOSEPILOGĪS743

Informations de la Classe
Année Académique2018 – 2019
Semestre de l’AnnéeWinter
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours2
Class ID
600127916
Mode d’Enseignement
 • En présentiel
Accès en Ligne
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Grec (Enseignement, Examens)
 • Anglais (Examens)
Prerequisites
Required Courses
 • 07EE10a LANDSCAPE DESIGN OF URBAN OPEN SPACES
Aptitudes Générales
 • Prise de décision
 • Travail d’équipe
 • Travail en environnement international
 • Travail en environnement pluridisciplinaire
 • Production de nouvelles idées de recherche
 • Conception et gestion de projets
 • Respect de l’altérité et du multiculturalisme
 • Respect de l’environnement naturel
 • Critique et autocritique
Type de Matériels Éducatifs
 • Vidéoconférences
 • Livre
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Emploi de TIC pour l’enseignement
 • Emploi de TIC pour communiquer avec les étudiants
 • Emploi de TIC pour l’évaluation des étudiants
Organisation du Cours
ActivitésCharge de travailECTSIndividuelEn groupeErasmus
Conferences
Etude & analyse bibliographiques
Visites educatives
Total
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Examen écrit : réponses courtes (Formative, Sommative)
 • Examen écrit : résolution de problèmes (Sommative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Τα νέα αστικά τοπία, και η ελληνική πόλη Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11793 Έκδοση: 1η έκδ./2006 Συγγραφείς: ΓοσποδίνηΆσπα,Μπεριάτος Ηλίας (Επιμ.) ISBN: 978-960-218-471-4 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ 2. Πλατείες της Ευρώπης - Πλατείες για την Ευρώπη Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11340 Έκδοση: 1η έκδ./2009 Συγγραφείς: Ανανιάδου - Τζημοπούλου Μαρία, Καραδήμου - Γερόλυμπου Αλέκα ISBN: 978-960-456-178-0 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε. 3. Αρχιτεκτονική τοπίου - Σχεδιασμός αστικών χώρων Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11007 Έκδοση: 2η έκδ./1997 Συγγραφείς: Ανανιάδου - Τζημοπούλου Μαρία ISBN: 960-431-152-2 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε
Additional bibliography for study
Ανανιάδου - Τζημοπούλου Μ., Αρχιτεκτονική Τοπίου. Σχεδιασμός Αστικών Χώρων. Κριτική και Θεωρία. Σύγχρονες Τάσεις Σχεδιασμού Τοπίου, Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1992, α΄έκδ., 1999, β’ έκδ. Ανανιάδου-Τζημοπούλου, Μ. (2009), “Το «Ελληνικό», Πολιτισμικό Πάρκο”, στοΕν ΧώρωΤεχνήεσσα, Τιμητικός Τόμος, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, σελ. 59-68. Ανανιάδου –Τζημοπούλου, Μ., Διαμαντόπουλος, Στ., Ζάγκας, Θ., Παπαμίχος, Ν. (2004), Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πράσινο στη Θεσσαλονίκη, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη. Ανανιάδου-Τζημοπούλου, Μ. (1982), Η Ανάλυση του Τοπίου στο Σχεδιασμό. Συμβολή στην έρευνα της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής, Παράρτημα Αρ. 18, Τόμος Η’, Θεσσαλονίκη. Ανανιάδου-Τζημοπούλου, Μ., Ι.Α. Τσαλικίδης (επιμ), (2006) ΑρχιτεκτονικήΤοπίου: Έρευνα, Εκπαίδευση, ΕφαρμοσμένοΈργο, ΠρακτικάΣυνεδρίου,Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. Ananiadou-Tzimopoulou, M. (1999), "Τhe legacy of Greece in Landscape Design", Topos,The state of European Landscape Architecture, 27, σσ. 88-94. Ananiadou-Tzimopoulou, M. (1998), "Landscape design projects.works of art and culture". Proceedings IFLA Central Region Symposium, Art and Landscape, 8-10 September, Athens, σσ.92-98. Ανδρικοπούλου, Ε. Γιαννακού, Α., Καυκαλάς, Γ., Πατσιάβα-Λατινοπούλου, Μ. (2007), Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Γοσποδίνη Α., Μπεριάτος Η. (επιμ.), Τα νέα αστικά τοπία και η Ελληνική πόλη, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2006 Berger, A. (2006), Drosscape, Wasting Land in Urban America, Princeton Architectural Press, New York. Clergeau, Ph. (2007), Une écologie du paysage urbain, Editions Apogée, Rennes, France. Coeterier, J.F (1978), “Psychology and Environmental Planning” στοWos, W., Schipper-Anderson, E.A., Van der Berg, A, (eds), Research for Landscape Planning. Some Examples, De Dorschkamp, Wageningen. Corner, J. (1999), “The Agency of Mappping: Speculation, Critique and Invention”, στοMappings, Cosgrove, D. (ed.), Reaktion Books, Ltd., London. και (2007) στο Center 14 on Landscape Urbanism, The Center for American Architecture and Design, σσ. 149-173 Corner J. (ed.) Recovering landscape. Essays in Contemporary Landscape Architecture, Princeton Architectural Press, New York, 1999 Cosgrove, D. (2002), (1984), “Landscape as Cultural Product”, στοSwaffield, S. (ed.) Theory in Landscape Architecture, A Reader, University of Pennsylvania Press, Pennsylvania, σελ. 166. Cullen, G. (1966), The Concise Townscape, University Press, Cambridge. Czemiak, J. (ed.) (2001), Case: Downsview Park Toronto, Cambridge / New York, Harvard / Prestel. Czemiak, J., Hargreaves, G. (eds.) (2007), Large Parks, Princeton University Press, New York. Dale, A. (2001), At the Edge: Sustainable Development in the Twenty-first Century, UBC Press, Vancouver. Daniels, S. and Cosgrove, D., (eds) (1988), The Iconography of Landscape, Cambridge University Press, Cambridge, σσ. 1-10. Delavigne, R. (1974), “Le prix du paysage”, Science et Avenir, No sp. H. serie 13. Farr, D. (2008), Sustainable Urbanism, Urban Design with Nature,John Wiley & Sons Inc, New Jersey. Field Operations (2006), FRESH KILLS PARK: LIFESCAPE,Staten Island, New York Draft Master Plan, New York. Girot, Ch.(2006), “Vision in Motion: Representing Landscape in Time”, στοWaldheim, Ch. (ed.),The Landscape Urbanism Reader, Princeton Architectural Press, New York, σσ. 88-103. Gunderson, L. H. (2000), “Ecological Resilience in Theory and Application”, Annual Review of Ecology & Systematics 31. Holling, C.S. (1973), “Resilience and stability of ecological systems”, Annual Review of Ecology and Systematics,Vol 4, σσ.1-23. Ingallina, P. (2001), Le projet urbain, coll. Que sais-je ?, PUF, Paris. Jellicoe, G. and S. (1995), The Landscape of Man, Shaping the Environment from Prehistory to the Present Day, Third Edition expanded and updated,Thames and Hudson, London. Καραδήμου-ΓερόλυμπουΑ., ΒιτοπούλουΑ. (επιμ.).(2004), Αστικός Σχεδιασμός και Τοπίο, Διδακτικές Σημειώσεις, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Kamvasinou, Κ. (2006), “Reclaiming the Obsolete in Transitional Landscapes: Perception, Motion, Engagement”, Journal of Landscape Architecture, Autumn ’06, σσ. 16-27. Koziraki, M., Tratsela, M., (2004), “Enhancement and integration of historic monuments into the urban landscape: a “play” between time and space”, IFLA Central Region Conference, New Landscapes for Old Structures and New Structures in Old Landscapes,3-5 May, Prague. Lassus, B. (1998), The Landscape Approach, University of Pennsylavnia Press, Philadelphia. Latz, P. (2000), “The Idea of Making Time Visible”, Topos 33, Munich, σσ. 94-99. Lewis P., (1979), “Axioms for reading the landscape: some guides to the American Scence”, στοThe Interpretation of Ordinary Landscapes: Geographical Essays, Meining, D.W., Jackson, J.B. et al. (eds), Oxford University Press, New York. καιστο Center 14 on Landscape Urbanism σσ. 149-173. Loreau, M. etals (2001), “Biodiversity and ecosystem functioning: current knowledge and future challenges, Science 294, σσ.804-808. Loures, L. & Panagopoulos, T. (2007), “Sustainable reclamation of industrial areas in urban landscape”, στοTransactions on Ecology & the Environment, Vol. 102, WIT Press. Low, S., Taplin, D., Scheld, S. (2005), Rethinking Urban Parks, Public Space and Cultural Diversity, University of Texas Press, Texas. Lynch, K. (1960), (1994),The Image of the City, The MIT Press, Cambridge, Mass., London. Mancuso F., Kowalski K., (eds), (2007), Squares of Europe, Squares for Europe, Places d’Europe, Places pour l’Europe, Cracow. Masboungi, Α. (dir.), (2002),Projetsurbains en France - French Urban Strategies, Editions du Moniteur, Paris. McHarg, I. (2007), (1969), “Processes with values”, Center 14, On Landscape Urbanism, The Center for American Architecture and Design, σσ. 10-21. McHarg, I. (1969), Design with Nature, Natural History Press, New York. Mostafavi, M. (2003), “Landscapes of Urbanism”, στοLandscape Urbanism. A Manual for the Machinic Landscape, Mohsen Mostafavi and CiroNajle (eds.), AA Publications, SYL.ES, Spain, σσ. 5-21. Park, K. (2007), “The Urban Ecology of Globalization”, kerb 15, Landscape Urbarnism, McLaren Press, Melbourne, σσ.45-49. Robins, Ed., El-Khoury, R. (eds.) (2004), Shaping the City, Studies in History, Theory and Urban Design, Routledge, New York, London. Στεφάνου, Ι. (2001), Η φυσιογνωμία ενός τόπου. Ο χαρακτήρας της ελληνικής πόλης τον 21ο αιώνα, Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ, Αθήνα. Τερκενλή, Θ.Σ (1996), Το Πολιτισμικό Τοπίο: Γεωγραφικές προσεγγίσεις, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Τρατσέλα M. (2011) Η Αρχιτεκτονική του Τοπίου της Θεσσαλονίκης: Ο ρόλος της χρονικότητας στο σχεδιασμό του τοπίου, Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΠΣ ΑΠΘ. Τρατσέλα, Μ., (2009), “Σχεδιάζοντας το σύγχρονο αστικό τοπίο: Κοινωνία, χώρος, χρόνος και σχέσεις διάδρασης”, στοΕν ΧώρωΤεχνήεσσα,Τιμητικός Τόμος, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη,526-537. TratselaΜ.,KozirakiΜ. (2008) “The natural environment in the contemporary urban landscape: Existing condition and alternative approaches towards enhancement”, E-Proceedings, International Conference, Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth,Mytilene, 1-6 June. Tratsela M., Athanasiadou E.A., Tsalikidis I.A. (2012) “Landscape Architecture and environmental protection: Contemporary planning approaches and issues”, Ε-Proceedings, International Conference, Protection and Restoration of the Environment XI, July 3-6. TratselaΜ., Ananiadou-TzimopoulouΜ. (2013) “Landscape architecture in changing city-scapes”, Proceedings International Conference, “Changing cities” Spatial, morphological, formal & socio-economic dimensions, Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly, Technical Chamber of Greece, June 18-21 pp.390-397. Τσαλικίδης, Ι.Α. (2008),Αρχιτεκτονική Τοπίου: Εισαγωγή στη Θεωρία και στην Εφαρμογή, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη. Τσαλικίδης, Ι.Α., Αθανασιάδου, Ε. (2009),Αειφορικός Σχεδιασμός Χρήσεων Γης: Τοπίο και Περιβάλλον,Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη. Τσιώμης, Γ. (1994), Αστικός Σχεδιασμός. Μία διαδικασία επανάκτησης της πόλης», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 28. Tuan, Y-F, (1979), Thought and landscape: the eye and the mind’s eye. ΣτοThe Interpretation of Ordinary Landscapes, D.W. Meinig (επιμ.), Oxford University Press, Oxford, σσ. 89-102. Waldheim, Ch. (2002), “Landscape Urbanism: A genealogy”, Praxis, Journal of Writing + Bulilding, Issue 4, Praxis Inc., Cambridge, New Orleans, σσ.10-17. Waldheim Ch. (ed.) (2006) The landscape Urbanism Reader, Princeton Architectural Press, New York. Waltner-Toews D., Kay, J., Lister, N.-M. (2008), The Ecosystem Approach: Complexity, Uncertainty, and Managing for Sustainability, Columbia University Press, New York. Wrede, S. (1990), Landscape and Architecture, Caldenby, C., Hultin, O., Asplund, ArkitekturFörlag, Stockholm.
Last Update
16-02-2020