Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού

Informations du Cours
TitreΣχεδιασμός και Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού / Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού
CodeΕΔΞΓ 573
FacultyLettres
Cycle / Niveau2e cycle / Master
Semestre de l’annéeWinter/Spring
CommonNon
StatutActif
Course ID600016517

Programme d' Études: PMS THEŌRĪTIKĪS KAI EFARMOSMENĪS GLŌSSOLOGIAS

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterAnnéeECTS
EKMATHĪSĪ KAI DIDASKALIA XENĪS GLŌSSASEPILOGĪSWinter/Spring-10

Informations de la Classe
Année Académique2018 – 2019
Semestre de l’AnnéeWinter
Class ID
600132977
Course Type 2016-2020
 • Domaine Scientifique
 • Développement de Compétences
Mode d’Enseignement
 • En présentiel
Accès en Ligne
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Anglais (Enseignement, Examens)
Aptitudes Générales
 • Application des connaissances à la pratique
 • Adaptation à des situations nouvelles
 • Prise de décision
 • Travail en environnement international
 • Critique et autocritique
Type de Matériels Éducatifs
 • Notes de cours
 • Vidéoconférences
Organisation du Cours
ActivitésCharge de travailECTSIndividuelEn groupeErasmus
Conferences391.4
Etude & analyse bibliographiques782.8
Presentation d’une etude (projet)1585.7
Total27510
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Examen écrit : questionnaire à choix multiples (Formative, Sommative)
 • Examen écrit : réponses courtes (Sommative)
 • Examen écrit : résolution de problèmes (Sommative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Allwright, R.L. (1981) What do we want teaching materials for? ELTJ. 36/1. Grant, N. (1987) Making the most of your textbook. London: Longman. Green, K. (2004) Enhancing a Differentiated Curriculum Through the Use of Thinking Strategies. VAGTC 14/2. Harwood, N. (2010). English Language teaching materials: Theory and Practice. Cambridge: CUP. Hewings, M. (1991) The interpretation of illustrations in ELT materials. ELTJ. 45/3. Hutchison, T. and Torres, E. (1994) The textbook as agent of change. ELTJ, 48/4. Johnson, K. (2003) Designing Language Teaching Tasks. Basingstoke: Palgrave Leach, R. and Deason, P. (1992) Making, Using and Adapting materials. Cambridge: National Extension College. McGrath, I (2002) Materials Evaluation and Design for Language Teaching Edinburgh: Edinburgh University Press. Peacock, M (1997) The effect of authentic materials on the motivation of EFL learners. ELTJournal 51/2:144-156. O’Neill, R. (1982) Why use textbooks? ELTJ. 36/2. Sheldon, L. (1988) Evaluating ELT textbooks and materials. ELTJ. 42/4. Tomlinson, B. (ed) (2003). Developing Materials for Language Teaching.London: Continuum. Tomlinson, B. (1998) Materials Development in Language Teaching. (ed) Cambridge: Cambridge University Press. Tomlinson, B. & H. Masuhara (eds) (2010). Research for Materials development in language learning: evidence for best practice. London: Continuum
Last Update
08-11-2018