Greek-Italian Relations: Historical Archives and Sources

Informations du Cours
TitreΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ / Greek-Italian Relations: Historical Archives and Sources
Title in ItalienRelazioni greco-italiane: archivi e fonti storiche
Code11465
FacultyLettres
Cycle / Niveau1er cycle / Licence
Semestre de l’annéeWinter/Spring
CommonNon
StatutActif
Course ID600017224

Programme d' Études: PPS Tmīmatos Italikīs Glṓssas kai Filologías 2013

Registered students: 26
OrientationAttendance TypeSemesterAnnéeECTS
ITALIKĪ GLŌSSA KAI FILOLOGIAEPILOGĪSWinter/Spring-6

Informations de la Classe
Année Académique2018 – 2019
Semestre de l’AnnéeSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours4
Total Hours52
Class ID
600137238
Mode d’Enseignement
 • En présentiel
Accès en Ligne
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Grec (Enseignement, Examens)
 • Italien (Enseignement, Examens)
Aptitudes Générales
 • Application des connaissances à la pratique
 • Recherche, analyse et synthèse de données et d’informations, avec utilisation des technologies adéquates
 • Prise de décision
 • Travail en autonomie
 • Travail d’équipe
 • Travail en environnement international
 • Travail en environnement pluridisciplinaire
 • Production de nouvelles idées de recherche
 • Respect de l’altérité et du multiculturalisme
 • Critique et autocritique
 • Promotion de la pensée libre, créatrice et inductive
Type de Matériels Éducatifs
 • Notes de cours
 • Vidéoconférences
 • Matériel multimédia
 • Exercices interactifs
 • Livre
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Emploi de TIC pour l’enseignement
 • Emploi de TIC pour communiquer avec les étudiants
 • Emploi de TIC pour l’évaluation des étudiants
Organisation du Cours
ActivitésCharge de travailECTSIndividuelEn groupeErasmus
Conferences502
Seminaires502
Etude & analyse bibliographiques502
Total1506
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Examen écrit : questionnaire à choix multiples (Formative, Sommative)
 • Examen écrit : réponses plus longues (Formative, Sommative)
 • Examen écrit : résolution de problèmes (Formative, Sommative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Το μάθημα είναι νέο, διδάσκεται εκτάκτως αυτό το εξάμηνο και, ως εκ τούτου, δεν υπήρξε δυνατότητα διανομής δωρεάν συγγράμματος. Ωστόσο, η ύλη του μαθήματος καλύπτεται από την ευρισκόμενη στη βιβλιοθήκη του Τμήματος βιβλιογραφία.
Additional bibliography for study
– Ασωνίτης Σπύρος Ν., Εισαγωγή στη Λατινική Διπλωματική, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011. – Ζάχου Βιχελμίνα – Κωνσταντίνα, Εισαγωγή στην Λατινική Παλαιογραφία, Αθήνα: Γρηγόρης, 2016. – Κολυβά Μαριάννα, Αρχειονομία: Φορείς παραγωγής αρχείων. Ιστορική αναδρομή, Αθήνα: Πατάκης, 20153. – Κολυβά Μαριάννα, Εγχειρίδιο αρχειονομίας: Θεωρητικές προσεγγίσεις. Οργάνωση και σκοποί. Σύγχρονες προκλήσεις, Αθήνα: Πατάκης, 2011. – Λίτσας Ευθύμιος Κ., Εισαγωγή στη μελέτη των μεταβυζαντινών εγγράφων: Πανομοιότυπα εγγράφων με σχόλια, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011. – Λίτσας Ευθύμιος Κ., Σύντομη εισαγωγή στην ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία: Πίνακες με επιλεγμένα δείγματα γραφής και σχόλια, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2001. – Μαλτέζου Χρύσα (επιστημ. δ/νση), Βενετοκρατούμενη Ελλάδα: Προσεγγίζοντας την ιστορία της, τ. 2, Αθήνα-Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 2010, μέρος τρίτο: «Αρχειακό υλικό της περιόδου της βενετοκρατίας» & μέρος τέταρτο: «επιλογή εκδεδομένων πηγών», σσ. 919-984. – Μαλτέζου Χρύσα (επιμ.), Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας: Οδηγός του Αρχείου, Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 2008. – Μαυροσκούφης Δημήτρης Κ., Αναζητώντας τα ίχνη της Ιστορίας: Ιστοριογραφία, Διδακτική Μεθοδολογία και Ιστορικές Πηγές, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 20123, πρώτο μέρος: «Ιστοριογραφία και ιστορικές πηγές» (σσ. 13-173). – Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Ιστορική Αφήγηση και Πηγές, Αθήνα: Παπαζήσης, 2013. – Mioni Elpidio, Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία, μτφρ. Νίκος Παναγιωτάκης, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 19944. – Ντόκος Κωνσταντίνος, Μελέντη Μαρία, «Το ξένο λεξιλόγιο στις ελληνικές πηγές της βενετοκρατίας: Γλωσσάριο μεταγλωττισμένων ιταλικών όρων που περιέχονται σε δημοσιευμένες νοταριακές πράξεις των Ιόνιων Νησιών», Εώα και Εσπέρια 3 (1996-1997), σσ. 83-148. – Πλουμίδης Γεώργιος Σ., Διάγραμμα των Αρχειακών Πηγών της Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, 19993. – Πλουμίδης Γεώργιος Σ., Ιστορική μάθηση (Προτάσεις για τις Πηγές και τη Μεθοδολογία στην Ιστορία), Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, 2010. – Πλουμίδης Γεώργιος Σ., Ιστορική μάθηση (Προτάσεις για τις Πηγές και τη Μεθοδολογία στην Ιστορία), τεύχος Β΄, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, 2012. – Σεμινάριο εργασίας “Μεθοδολογία Έκδοσης, κατάσταση και προοπτικές της Έρευνας των Μεταβυζαντινών Αρχείων”. 1. Προβλήματα Έκδοσης των Πηγών (Βενετία, 3-4 Νοεμβρίου 2000), Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας – Centre d’Études Byzantines, Néo-Helleniques et Sud-Est Européenes E.H.E.S.S., 2001. – Thompson Edward Maunde [Εδουάρδου Θόμψωνος], Εγχειρίδιον Ελληνικής και Λατινικής παλαιογραφίας, μτφρ. Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903. Προσβάσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/4/3/metadata-01-0000116.tkl . – Ψαράς Ιωάννης Δ., Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2001. – Boerio Giuseppe, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia: Reale tipografia di Giovanni Cecchini edit., 1867. Προσβάσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://books.google.gr/books?id=y6c_AAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false . – Cappelli Adriano, Lexicon Abbreviaturarum: Dizionario di Abbreviature Latine ed Italiane…, Milano: Hoelpi, 19906. Προσβάσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Cappelli/ . – Pelzer Auguste, Abréviations latines médiévales supplément au Dizionario di abbreviature latine ed italiane de Adriano Cappelli, Louvain: Publications universitaires – Paris: Béatrice Nauwelaerts, 1964. – Maria Francesca Tiepolo (a cura di), “Archivio di Stato di Venezia”, in Guida generale degli archivi di Stato italiani, vol. 4: S-Z, Roma: Ministero Beni Att. Culturali, 1994, pp. 857-1148. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ  Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), Αρχεία και συλλογές: http://www.gak.gr/ArchCol/eyret-00.html  Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, Ψηφιακή βιβλιοθήκη: http://www3.ascsa.edu.gr/archives/AdvancedSearch/tabid/209/language/el-GR/Default.aspx  Βενετία, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, Ψηφιοποιημένο αρχείο: http://eib.xanthi.ilsp.gr/gr/default.asp  Venezia, Archivio di Stato: http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=280  Venezia, Archivio di Stato, Scuola di Paleografia, Diplomatica e Archivistica: http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=317  Venezia, Museo Correr, Archivi: http://correr.visitmuve.it/it/il-museo/servizi-agli-studiosi/biblioteca/patrimonio/archivi/  Vaticano, Archivio Segreto: http://www.archiviosegretovaticano.va/  Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica: http://www.scuolavaticanapaleografia.va/  Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (Ε.Μ.Ν.Ε.): http://www.emne-mnimon.gr/greek/index.php  Ιστορία “ad fontes”. Ιστορία και “βοηθητικές επιστήμες”: https://istoriaadfontes.wordpress.com/%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82/%CF%80%CE%AC%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AE-%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF/%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1/  Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας. Μεταγραφές Ελληνικής και Λατινικής Παλαιογραφίας: http://dlib.ionio.gr/metagrafes/index.htm  Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) / Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο: http://www.miet.gr/web/gr/archive/default.asp?categoryid=4  Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ): http://dlib.ionio.gr/metagrafes/index.htm  Μουσείο Μπενάκη, Κατάλογος Ιστορικών Αρχείων: https://www.benaki.gr/index.php?option=com_collections&view=collection&id=76&Itemid=511&lang=el
Last Update
13-02-2019