Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης

Informations du Cours
TitreΔιοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης / Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης
Title in FrançaisΔιοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης
CodeΥΚΔΥ-001
FacultyLettres
SchoolLangue et Litterature Francaises
Cycle / Niveau2e cycle / Master
Semestre de l’annéeWinter/Spring
CommonNon
StatutActif
Course ID600012615

Informations de la Classe
Année Académique2019 – 2020
Semestre de l’AnnéeSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600148247
Type de Cours
 • Cours Fondamental
 • Domaine Scientifique
Mode d’Enseignement
 • En présentiel
 • À distance
Accès en Ligne
Language of Instruction
 • Grec (Enseignement, Examens)
Aptitudes Générales
 • Application des connaissances à la pratique
 • Prise de décision
 • Travail en autonomie
 • Travail d’équipe
 • Critique et autocritique
 • Promotion de la pensée libre, créatrice et inductive
Type de Matériels Éducatifs
 • Notes de cours
 • Vidéoconférences
 • Livre
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Emploi de TIC pour l’enseignement
 • Emploi de TIC pour les activités de laboratoire
 • Emploi de TIC pour communiquer avec les étudiants
 • Emploi de TIC pour l’évaluation des étudiants
Organisation du Cours
ActivitésCharge de travailECTSIndividuelEn groupeErasmus
Conferences261.0
Etude & analyse bibliographiques712.8
Redaction de travaux1004
Examens30.1
Total2008
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Examen écrit : questionnaire à choix multiples (Formative, Sommative)
 • Examen écrit : réponses courtes (Formative, Sommative)
 • Examen écrit : réponses plus longues (Formative, Sommative)
 • Examen écrit : résolution de problèmes (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Πετρίδου Ευγενία , Διοίκηση –Μανατζμεντ: Μια εισαγωγική προσέγγιση , Θεσσαλονίκη, εκδόσεις σοφία, 3η έκδοση 2011. Παπαναούμ, Ζ. (1995). Η διεύθυνση του σχολείου. Θεσσαλονίκη , εκδ. Κυριακίδη. Παπαναούμ, Ζ. (επιμ.) (2000). ‘Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα : από τη θεωρία στην πράξη’. Θεσσαλονίκη Α. Καψάλης(επιμέλεια, 2005): Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Μπρίνια Βασιλική , Management Εκπαιδευτικών Μονάδων, Αθήνα, εκδόσεις Σταμούλη (2008) Σαϊτης, Χ. (2005). Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα : Ατραπός Χατζηπαναγιώτου, Π. (2003). Η διοίκηση του σχολείου και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδης.
Last Update
23-03-2017