Ιslam in Byzantine and Post Byzantine Literature

Informations du Cours
TitreΤο Ισλάμ στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή γραμματεία / Ιslam in Byzantine and Post Byzantine Literature
CodeΕΠ001
Cycle / Niveau1er cycle / Licence
Semestre de l’annéeSpring
CoordinatorChrysostomos Stamoulis
CommonOui
StatutActif
Course ID600012765

Programme d' Études: PPS Tm. THeologías - Eisagōgikī Kateýthynsī Mousoulmanikṓn Spoudṓn (EKMS 2016-sīmera)

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterAnnéeECTS
KORMOSYPOCΗREŌTIKO KAT' EPILOGĪNSpring-4

Informations de la Classe
Année Académique2018 – 2019
Semestre de l’AnnéeSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600151136
Mode d’Enseignement
 • En présentiel
Accès en Ligne
Language of Instruction
 • Grec (Enseignement, Examens)
 • Anglais (Examens)
Aptitudes Générales
 • Application des connaissances à la pratique
 • Adaptation à des situations nouvelles
 • Travail en autonomie
 • Travail d’équipe
 • Travail en environnement pluridisciplinaire
 • Respect de l’altérité et du multiculturalisme
 • Promotion de la pensée libre, créatrice et inductive
Type de Matériels Éducatifs
 • Notes de cours
 • Vidéoconférences
 • Matériel multimédia
 • Livre
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Emploi de TIC pour l’enseignement
 • Emploi de TIC pour communiquer avec les étudiants
 • Emploi de TIC pour l’évaluation des étudiants
Organisation du Cours
ActivitésCharge de travailECTSIndividuelEn groupeErasmus
Conferences652.6
Etude & analyse bibliographiques331.3
Examens20.1
Total1004
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Examen écrit : réponses courtes (Sommative)
 • Examen écrit : réponses plus longues (Sommative)
 • Présentation publique (Sommative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Αγγελική Ζιάκα, Το Ισλάμ στη βυζαντινή, μεταβυζαντινή και νεότερη ελληνική γραμματεία. Πολεμική και διάλογος, εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2016.
Additional bibliography for study
Μητροπολίτου Ἑλβετίας Δαμασκηνοῦ, Ἀκαδημαϊκός διάλογος Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων, ἀνάτυπον ἀπό τήν: Ἐπιστιμονική Παρουσία Ἐστίας Θεολόγων Χάλκης, τόμος Γ, Ἀθῆναι 1994, σελ.168.
Last Update
26-09-2018