Music ensembles: Classical oriental music IIΙ

Informations du Cours
TitreΜουσικά σύνολα: Κλασική ανατολική μουσική ΙΙΙ / Music ensembles: Classical oriental music IIΙ
CodeΜΠ3043
Cycle / Niveau1er cycle / Licence
Semestre de l’annéeWinter
CommonNon
StatutActif
Course ID600019708

Programme d' Études: PPS Tmīmatos Mousikṓn Spoudṓn (2017-sīmera)

Registered students: 3
OrientationAttendance TypeSemesterAnnéeECTS
MOUSIKOLOGIA/ MOUSIKOPAIDAGŌGIKĪEPILOGĪSWinter-2
SYNTHESĪEPILOGĪSWinter-2

Informations de la Classe
Année Académique2020 – 2021
Semestre de l’AnnéeWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours2
Class ID
600167715
Mode d’Enseignement
 • À distance
Accès en Ligne
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Grec (Enseignement, Examens)
 • Anglais (Enseignement, Examens)
Aptitudes Générales
 • Application des connaissances à la pratique
 • Recherche, analyse et synthèse de données et d’informations, avec utilisation des technologies adéquates
 • Adaptation à des situations nouvelles
 • Prise de décision
 • Travail en autonomie
 • Travail d’équipe
 • Travail en environnement international
 • Travail en environnement pluridisciplinaire
 • Production de nouvelles idées de recherche
 • Conception et gestion de projets
 • Respect de l’altérité et du multiculturalisme
 • Respect de l’environnement naturel
 • Responsabilité sociale, professionnelle et morale, sensibilité à la question du genre
 • Critique et autocritique
Type de Matériels Éducatifs
 • Notes de cours
 • Vidéoconférences
 • Son
 • Matériel multimédia
 • Exercices interactifs
 • Livre
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Emploi de TIC pour l’enseignement
 • Emploi de TIC pour les activités de laboratoire
 • Emploi de TIC pour communiquer avec les étudiants
 • Emploi de TIC pour l’évaluation des étudiants
Organisation du Cours
ActivitésCharge de travailECTSIndividuelEn groupeErasmus
Atelier artistique401.3
Creation artistique100.3
Examens30.1
Autre70.2
Total602
Student Assessment
Student Assessment methods
  Bibliography
  Additional bibliography for study
  Apostolopoulos, Thomas, and Kalaitzidis, Kyriakos, Rediscovered Musical Treasures. Exegeses of Secular Oriental Music, Part 1 (București: Editura Universității Naționale de Muzică București, 2019). | Feldman, Walter, Music of the Ottoman Court: makam, composition and the early instrumental repertoire, Intercultural Music Studies 10 (Berlin: VWB-Verlag für Wissenschaft und Bildung, 1996) | Iorga, Nicolae, Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, μετφρ. Γ. Καρά, πρόλογος Ν. Σβορώνου, β΄ ανατ. (Αθήνα: Gutenberg, 1989). | Kalaitzidis, Kyriakos, Post-Byzantine Music Manuscripts as a Source for Oriental Secular Music (15th to Early 19th Century), translated by Kiriaki Koubaroulis and Dimitri Koubaroulis, Istanbuler Texte und Studien 28, Orient Institut Istanbul (Würzburg: Ergon Verlag, 2012). | Ρωμανίδης, Ιωάννης, Ρωμῃοσύνη, Ρωμανία, Ρούμελη, γ΄ έκδ. (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πουρναρά, 2002).| Wright, Owen, The Collection of Notations, Volume 2: Commentary (Aldershot, Burlington USA, Singapore, Sydney: Ashgate, 2000).| Χατζημιχελάκης, Γεώργιος, Η θεωρία και η πράξη του εξωτερικού μέλους μέσα από τα έντυπα θεωρητικά συγγράμματα του 19ου αιώνα, Διδακτορική διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα, 2013). | Γιαννόπουλος, Εμμανουήλ, Θεωρητικὲς ὑπηχήσεις καὶ μουσικὲς κλίμακες Γρηγορίου Πρωτοψάλτου (Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011). | Αποστολόπουλος, Θωμάς, “Ἡ Ψαλτικὴ καὶ τὸ ἀνατολικὸν περιήχημα ἢ ἡ Ψαλτικὴ καὶ οἱ συγγενεῖς κοσμικὲς μουσικὲς παραδόσεις”, σε Ἐπιτεύγματα καὶ προοπτικὲς στὴν ἔρευνα καὶ μελέτη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Τόμος ἀφιερωμένος στὸν καθηγητὴ Γρηγόριο Θ. Στάθη, επιμ. Κ. Καραγκούνης, σσ. 118-126, Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας (Αθήνα: Παναγόπουλος, 2014). || Εὐτέρπη - Βίβλος καλουμένη Εὐτέρπη, Περιέχουσα συλλογὴν ἐκ τῶν νεοτέρων καὶ ἡδυτέρων ἐξωτερικῶν μελῶν, μὲ προσθήκην ἐν τῷ τέλει καί τινων ῥωμαϊκῶν τραγῳδιῶν εἰς μέλος ὀθωμανικὸν καὶ εὐρωπαϊκόν, ἐξηγηθέντων εἰς τὸ νέον τῆς Μουσικῆς σύστημα παρὰ Θεοδώρου Φωκέως καὶ Σταυράκη Βυζαντίου, ed. Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ (Κωνσταντινούπολις: Τυπογραφία τοῦ Κάστορος, 1830, repr. Αθήνα: Κουλτούρα). | Πανδώρα - Ἡ Πανδώρα ἤτοι συλλογὴ ἐκ τῶν νεωτέρων καὶ ἡδυτέρων ἐξωτερικῶν μελῶν εἰς τόμους δύο. Περιέχουσα Γραικικὰ τραγώδια ἑξήκοντα καὶ δύο, καὶ ἕτερα εἴκοσι εἰς μέλος εὐρωπαϊκόν, μὲ προσθήκην ἐν τῷ τέλει ἑνὸς μαθήματος γραικικοῦ εἰς μακάμια (ἤτοι ἤχους) ἑβδομήκοντα καὶ πέντε, ἐξηγηθέντα εἰς τὴν νέαν τῆς μουσικῆς μέθοδον παρὰ Θεοδώρου Παπᾶ Παράσχου Φωκαέως (Κωνσταντινούπολις: Πατριαρχικὸν τοῦ Γένους Τυπογραφεῖον, 1843): reedited as Μεταβυζαντινὰ Ῥωμαϊκὰ Ἄσματα. | Gheorghiță, Nicolae, “The Byzantine Chant in the Romanian Principalities during the Phanariot Period (1711-1821)”, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Musica 54, 1 (2009), σσ. 39-82. Αλεξάνδρου, Μαρία, Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική (Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2016). || Răileanu, Constantin, Dimitrie Cantemir, Melo, Integrala compozițiilor cantemiriene din “Kitab-ı İlmi’l-musiki ala Vechi’l-Hurufat” (Cartea științei muzicii după felul literelor), Ansamblul Cameral de Muzică Veche Anton Pann, 2 cds (București, 2017).
  Last Update
  01-04-2022