Museology, Museum Education, and New Tegnologies

Informations du Cours
TitreΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ / Museology, Museum Education, and New Tegnologies
CodeΕΘΜΜΝΤ1
Cycle / Niveau1er cycle / Licence
Semestre de l’annéeWinter
CoordinatorLouiza Avgita
CommonOui
StatutActif
Course ID600019739

Programme d' Études: Néo PPS Tmīma Eikastikṓn kai Efarmosménōn Technṓn (2014-sīmera)

Registered students: 41
OrientationAttendance TypeSemesterAnnéeECTS
KORMOSTHEŌRĪTIKO742

Informations de la Classe
Année Académique2020 – 2021
Semestre de l’AnnéeWinter
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600169898
Mode d’Enseignement
 • En présentiel
Accès en Ligne
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Grec (Enseignement, Examens)
 • Anglais (Enseignement, Examens)
Aptitudes Générales
 • Application des connaissances à la pratique
 • Recherche, analyse et synthèse de données et d’informations, avec utilisation des technologies adéquates
 • Adaptation à des situations nouvelles
 • Prise de décision
 • Travail en autonomie
 • Travail d’équipe
 • Travail en environnement international
 • Travail en environnement pluridisciplinaire
 • Production de nouvelles idées de recherche
 • Conception et gestion de projets
 • Respect de l’altérité et du multiculturalisme
 • Respect de l’environnement naturel
 • Responsabilité sociale, professionnelle et morale, sensibilité à la question du genre
 • Critique et autocritique
 • Promotion de la pensée libre, créatrice et inductive
Type de Matériels Éducatifs
 • Notes de cours
 • Vidéoconférences
 • Son
 • Matériel multimédia
 • Exercices interactifs
 • Livre
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Emploi de TIC pour l’enseignement
 • Emploi de TIC pour les activités de laboratoire
 • Emploi de TIC pour communiquer avec les étudiants
 • Emploi de TIC pour l’évaluation des étudiants
Organisation du Cours
ActivitésCharge de travailECTSIndividuelEn groupeErasmus
Conferences150.5
Etude & analyse bibliographiques150.5
Visites educatives50.2
Redaction de travaux250.8
Total602
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Examen écrit : questionnaire à choix multiples (Formative)
 • Examen écrit : réponses courtes (Formative)
 • Examen écrit : résolution de problèmes (Sommative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Ανδρέου, Α., 1996. Ιστορία, Μουσείο και σχολείο, Θεσσαλονίκη. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Ε. 2005. Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Βελιώτη-Γεωργοπούλου, Μ., Τουντασάκη, Ε. (επιμ.) 1997. Μουσεία και άτομα με ειδικές ανάγκες - Εμπειρίες και προοπτικές. Αθήνα: Gutenberg. Βέμη, Β., Νάκου, Ε., (επιμ.) 2010, Μουσεία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Νήσος. Black, G. 2009. Το ελκυστικό μουσείο, μτφρ. Σόνια Κωτίδου. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Βουδούρη, Δ. 2003. Κράτος και Μουσεία. Το θεσμικό πλαίσιο των Αρχαιολογικών Μουσείων. Αθήνα Σάκκουλας. Γαλανίδου, Ν. Dommasne, L.H., (επιμ.) 2013. Μιλώντας στα παιδιά για το παρελθόν. Μια διεπιστημονική προσέγγιση. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. Γιαλούρη, Ε. (επιμ.). 2013. Υλικός πολιτισμός. Η ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Δασκαλοπούλου, Σ., Μπούνια, Α., Νικονάνου, Ν. & Μπακογιάννη, Σ. (επιμ.) 2002. Πρακτικά. Μουσείο, Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες. Πρώτο Διεθνές Συνέδριο Μουσειολογίας, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2002. Μυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Desvallées, A., & F. Mairesse, (επιμ.) 2014, Βασικές Έννοιες της Μουσειολογίας, Ελληνική Μετάφραση, Ελληνικό Τμήμα του ICOM (διαθέσιμο διαδικτυακά στο http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icomgreece/ PDF/Museology_WEB.pdf) Ζαφειράκου, Α., 2000. Μουσεία και Σχολεία. Αθήνα: τυπωθήτω. Hooper-Greenhill, E., 2006, Το Μουσείο και οι Πρόδρομοί του. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Κακούρου-Χρόνη, Γ. 2006. Μουσείο-Σχολείο, Αθήνα: Πατάκης. Καλεσοπούλου, Δ. (επιμ.). 2011. Παιδί και Εκπαίδευση στο Μουσείο. Θεωρητικές αφετηρίες, παιδαγωγικές πρακτικές, Αθήνα: Πατάκης. Κόκκινος, Γ., Αλεξάκη, Ε. (επιμ.). 2002. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή. Αθήνα: Μεταίχμιο. Κόκκου, Α., 2009. Η μέριμνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα μουσεία. Αθήνα. Κώδικας Δεοντολογίας του ICOM για τα Μουσεία, 2009. Αθήνα: ICOM - Ελληνικό Τμήμα. Λιάκος, Α. 2007. Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία; Αθήνα: Πόλις. Λυριτζής, Ι. & Ορφανίδη, Λ., 2006. Εισαγωγή στη μουσειολογία και στην προληπτική συντήρηση, Αθήνα. Λυριτζής, Ι. (επιμ.), 2008. Νέες τεχνολογίες στις αρχαιογνωστικές επιστήμες, Αθήνα. MacDonald, S. (επιμ.). 2012. Μουσείο και Μουσειακές Σπουδές. Ένας πλήρης Οδηγός. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Μαυροσκούφης, Δ., κ. Ά., (επιμ.) 2014, Το μουσείο ήταν τέλειο! Διαπολιτισμικά Προγράμματα Σχολείων σε Μουσεία. Οδηγός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Θεσσαλονίκη (διαθέσιμο διαδικτυακά http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.5-webfolder- 3/OdigosEkpaideutikwnEpiskepsewn/Οδηγός_Εκπαιδευτικών_Επισκέψεων/index.html, ανάκτηση 25/8/2016) Μπίκος, Γ., Κονιάρη, Α., (επιμ.), 2014. Ζητήματα πολιτιστικής επικοινωνίας: μουσείο, εκπαίδευση, κοινωνία, πολιτιστική πολιτική. Αθήνα. Μπούνια, Α., Γκαζή, Α. (επιμ). 2012. Εθνικά Μουσεία στη Νότια Ευρώπη. Ιστορία και Προοπτικές. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. Μπούνια, Α., κ.α. (επιμ.) 2008. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομιάς: διαχείριση, εκπαίδευση, επικοινωνία, Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. Μπούνια, Α. 2008. Στα παρασκήνια του μουσείου, Αθήνα. Νάκου, Ε. 2001. Μουσεία: Εμείς, τα Πράγματα και ο Πολιτισμός. Αθήνα: Νήσος. Νάκου, Ε. 2009. Μουσεία, ιστορίες, ιστορία. Αθήνα: Νήσος. Νάκου, Ε., Κόκκινος, Γ. (επιμ.) Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αι. Αθήνα: Μεταίχμιο. Νικονάνου, Ν., Κασβίκης, Κ. (επιμ.) 2008. Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο. Αθήνα: Πατάκης. Νικονάνου, Ν. 2010. Μουσειοπαιδαγωγική. Από τη Θεωρία στην Πράξη, Αθήνα: Πατάκης. Οικονόμου, Μ. 2003. Μουσείο: Αποθήκη ή ζωντανός οργανισμός; Μουσειολογικοί προβληματισμοί και ζητήματα. Αθήνα: Κριτική. Pearce, S. 2002. Μουσεία, αντικείμενα, συλλογές. Μια πολιτισμική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Σαλή, Τ., 2006. Μουσειολογία ΙΙ. Βασικές Αρχές Έκθεσης Μουσειακών Συλλογών, Αθήνα (3η έκδοση βελτιωμένη και επαυξημένη, η πρώτη έκδοση το 1998). Σερότα, Ν. 1999. Εμπειρία ή ερμηνεία. Το δίλημμα των μουσείων μοντέρνας τέχνης. Αθήνα: Αγρα. Σκαλτσά, Μ., 1992. Η χορηγία των τεχνών: Μουσεία, πινακοθήκες, πολιτιστικά ιδρύματα στη Μ. Βρετανία και την Ελλάδα, Αθήνα. Σκαλτσά, Μ., (επιμ.) 2001. Η Μουσειολογία στον 21ο αιώνα. Θεωρία και πράξη, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Θεσσαλονίκη 21-24/11/97. Θεσσαλονίκη: Εντευκτήριον. Σκαλτσά, Μ. (επιμ.) 2007. Μουσεία 04-3 μέρες για τα μουσεία: Μουσειοπαιδαγωγική, οργάνωση και διοίκηση πολιτισμού, αρχιτεκτονικός και μουσειολογικός προγραμματισμός και σχεδιασμός, “κόσμοι πολιτισμού” στην Ελλάδα. Εκπαιδευτικό Συμπόσιο, 7-9 Μαϊου, Θεσσαλονίκη Σκαλτσά, Μ. 1999. Για τη Μουσειολογία και τον Πολιτισμό, Θεσσαλονίκη: Εντευκτήριον. Τζώνος, Π. 2007. Μουσείο και Νεωτερικότητα. Αθήνα: Παπασωτηρίου. Τζώνος, Π. 2014. Μουσείο και Μουσειακή έκθεση. Θεσσαλονίκη: Εντευκτήριο. Τζώρτζη, Κ., 2010. Η χωρική αρχιτεκτονική των μουσείων, Αθήνα. Τζώρτζη, Κ., 2013. Ο χώρος στο μουσείο, Αθήνα. Χουρμουζιάδη, Α., 2006. Το ελληνικό αρχαιολογικό μουσείο. Ο εκθέτης, το έκθεμα, ο επισκέπτης, Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Χουρμουζιάδης, Γ. 1999. Λόγια από Χώμα. Σκόπελος: Νησίδες. Anderson, G. (επιμ.) 2004. Reinventing the Museum, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Black, G. 2012. Transforming Museums in the Twenty-First Century. London: Routledge,. Carbonell, Μ. B. (επιμ) 2004. Museum Studies, An Anthology of Contexts, Oxford: Blackwell. Damaskos, D. & Plantzos, D., (επιμ) 2008. A Singular Antiquity. Archaeology and Hellenic Identity in twentieth-century Greece. Athens: Mouseio Benaki. Dodd, J., & Jones, C., 2014, Mind, body, spirit: How museums impact health and wellbeing, RCMG, Leicester (διαθέσιμο διαδικτυακά http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/publications/mind-body-spiritreport) Dodd, J. et al, 2004. Buried in the Footnotes: the representation of disabled people in museum and gallery collections. RCMG Dodd, J., Sandell, R. 2001. Including Museums: Perspectives on Museums, Galleries and Social Inclusion, Leicester: Research Centre for Museums and Galleries. (διαθέσιμο διαδικτυακά http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/projects/smallmuseums- and-social-inclusion/Including%20museums.pdf) Falk, J. H. & Dierking, L.D. 2000. Learning from Museums, Visitor Experiences and the Making of Meaning. Walnut Creek, Lanham, New York: Alta Mira Press. Falk, J.H. & Dierking, L.D., 1992, The Museum Experience, Washington DC: Whalesback Books, Gardner, H. 1993. The Unschooled Mind, How Children Think and How Schools Should Teach, Basic Books: New York,. Golding, V. 2009. Learning at the Museum Frontiers. Identity, Race and Power, Ashgate Publishers. Hall, S., 1997, Representation: cultural representations and signifying practices, London: SAGE. Hein, G. 1998, Learning in Museum, London: Routledge. Hein, G. 1999. “Is meaning Making Constructivism? Is Constructivism Meaning Making?,” The Exhibitionist, 18, 2, 15-18 (διαθέσιμο διαδικτυακά http://nameaam. org/uploads/downloadables/EXH.fall_99/EXH_fall_99_Is%20Meaning%20Making%20C onstructivism%20Is%20Constructivism%20Meaning%20Making_Hein.pdf) Hein, H. 2000, The Museum in Transition, A Philosophical Perspective, Washington: Smithsonian Institution Press. Henning, M. 2006. Museums, Media and Cultural Theory, Open University Press Hooper-Greenhill, E. et al 2003. Measuring the Outcomes and Impact of Learning in Museums Archives and Libraries, The Learning Impact Research Project, Leicester RCMG και Re:source (διαθέσιμο διαδικτυακά http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/projects/lirp-1- 2/LIRP%20end%20of%20project%20paper.pdf) Hooper-Greenhill, E. et al 2000. Museums and Social Inclusion, the GLLAM Report, GLLAM. (διαθέσιμο διαδικτυακά http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/projects/small-museums-andsocial- inclusion/GLLAM%20Interior.pdf) Hooper-Greenhill, E. (επιμ) 1999. The Educational Role of the Museum. London: Routledge,. Hooper-Greenhill, E., (επιμ.) 1995. Museum, Media, Message. London: Routledge. Hooper-Greenhill, E., 2000, Museums and the Interpretation of Visual Culture. London: Routledge,. Hooper-Greenhill, E. 1994, Museums and their Visitors. London: Routledge. Jones, I. et al, (επιμ.) 2008. City Museums and City Development. Lanham: Altamira Pres, Knell, S., (επιμ) 2007. Museums in the Material World, Leicester Readers in Museum Studies, Routledge Knell, S., P. Aronsson, A. Amundsen (επιμ.) 2010. National Museums New Studies from around. London: Routledge. Knell, S., S. MacLeod, S. Watson, (επιμ) 2007. Museum Revolutions. How museums change and are changed, London: Routledge. Lord, B. (επιμ.) 2007. The Manual of Museum Learning. Walnut Creek, Lanham, New York: Alta Mira Press. Lord, B. & Lord, G.D., (επιμ.) 2002. The Manual of Museum Exhibitions. Walnut Creek, Lanham, New York: Alta Mira Press. MacDonald, S., (επιμ.) 2006, A Companion to Museum Studies. Oxford: Blackwell. MacLeod, S., 2005, Reshaping Museum Space. Architecture, design, exhibitions. London: Routledge. MacLeod, S., Hourston Hanks, L., Hale, J., (επιμ.). 2012. Museum Making. Narratives, Architectures, Exhibitions. Routledge, London Marstine, J., (επιμ.) 2005. New Museum Theory and Practice: An Introduction, Oxford: Blackwell. Messias Carbonell, B. (επιμ) 2004. Museum Studies, An Anthology of Contexts. Oxford: Blackwell. Pearce, S., 1992. Museums, Objects and Collections: A Cultural Study, Leicester & London: Leicester University Press. Pearce, S., (επιμ.) 1994. Interpreting Objects and Collections, Leicester Readers in Museum Studies, London: Routledge. Peers, L. & Brown A. (επιμ.) 2003. Museums and Source Communities: A Routledge Readers, London, Routledge. Roberts, L.C. 1997, From Knowledge to Narrative. Educators and the Changing Museum, Smithsonian Institution Press, Washington. Sandell, R., 2003. “Social Inclusion, the Museum and the Dynamics of Sectoral Change”, museum and society, 1(1)http://www.le.ac.uk/ms/m&s/mands4.pdf Sandell, R., (επιμ.) 2002. Museums, Society, Inequality, London: Routledge. Spalding, J. 2002, The Poetic Museum, Revising Historic Collections, Prestel, London. Tilley, C. et als (επιμ) 2006. Handbook of Material Culture, London: Sage. Witcomb, A. 2003, Re-imagining the Museum. Beyond the Mausoleum. London: Routledge
Last Update
17-07-2020