Εnseignement/Apprentissage des Langues et TIC - Environnements numériques pour l’apprentissage des langues

Informations du Cours
TitreΤεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας / Εnseignement/Apprentissage des Langues et TIC - Environnements numériques pour l’apprentissage des langues
Title in FrançaisΕnseignement/Apprentissage des Langues et TIC - Environnements numériques pour l’apprentissage des langues
CodeΚΕ-ΓΛΩ-01
FacultyLettres
SchoolLangue et Litterature Francaises
Cycle / Niveau1er cycle / Licence
Semestre de l’annéeWinter/Spring
CommonOui
StatutActif
Course ID280006376

Informations de la Classe
Année Académique2020 – 2021
Semestre de l’AnnéeWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600179419
Course Type 2016-2020
 • Domaine Scientifique
 • Développement de Compétences
Mode d’Enseignement
 • En présentiel
Language of Instruction
 • Grec (Enseignement, Examens)
 • Français (Enseignement, Examens)
Learning Outcomes
Introduction aux environnements d'apprentissage des langues numériques multilingues. Applications générales d'environnements d'apprentissage des langues numériques multilingues. Collection et gestion des matériaux disponibles pour lenseignement / apprentissage / formation. Objets d'apprentissage : notions de base, les types et leur utilisation. La numérisation, l'enregistrement, le stockage et la récupération de données et de matériaux linguistiques. Environnements électroniques complexes pour l'enseignement des langues. méthodes de développement et outils et logiciels de gestion. Résultats d'apprentissage: À la fin du semestre, les étudiants doivent posséder une connaissance de base sur la structure, les fonctions et les possibilités offertes par les environnements d'enseignement numériques de langue multilingues modernes et être également en mesure de: - Effectuer des recherches et d'exploiter le Web en utilisant des techniques avancées pour gérer toutes sortes d'informations (texte, audio et clips vidéo, etc.) qui peuvent être utiles dans l'enseignement / apprentissage, - Pour étudier et utiliser les services web de toute sorte, afin de collecter et / ou développer des objets d'apprentissage et de les utiliser dans le processus éducatif, - Pour utiliser les environnements numériques modernes et être en mesure de développer des services de formation linguistique à travers le web. Pendant le cours, les élèves participent systématiquement aux exercices didactiques-pédagogiques, pour développer des stratégies d'apprentissage utilisant la connaissance ci-dessus en vue de leur application dans la salle de classe.
Aptitudes Générales
 • Application des connaissances à la pratique
 • Recherche, analyse et synthèse de données et d’informations, avec utilisation des technologies adéquates
 • Adaptation à des situations nouvelles
 • Prise de décision
 • Travail en autonomie
 • Travail d’équipe
 • Travail en environnement international
 • Travail en environnement pluridisciplinaire
 • Production de nouvelles idées de recherche
 • Conception et gestion de projets
 • Respect de l’altérité et du multiculturalisme
 • Promotion de la pensée libre, créatrice et inductive
Course Content (Syllabus)
Introduction aux environnements d'apprentissage des langues numériques multilingues. Applications générales d'environnements d'apprentissage des langues numériques multilingues. Collection et gestion des matériaux disponibles pour lenseignement / apprentissage / formation. Objets d'apprentissage : notions de base, les types et leur utilisation. La numérisation, l'enregistrement, le stockage et la récupération de données et de matériaux linguistiques. Environnements électroniques complexes pour l'enseignement des langues. méthodes de développement et outils et logiciels de gestion.
Mots-clés
environnements d'apprentissage des langues numériques multilingues
Type de Matériels Éducatifs
 • Notes de cours
 • Vidéoconférences
 • Matériel multimédia
 • Livre
 • Logiciel
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Emploi de TIC pour l’enseignement
 • Emploi de TIC pour les activités de laboratoire
 • Emploi de TIC pour communiquer avec les étudiants
Description
ntroduction aux environnements d'apprentissage des langues numériques multilingues. Applications générales d'environnements d'apprentissage des langues numériques multilingues. Collection et gestion des matériaux disponibles pour lenseignement / apprentissage / formation. Objets d'apprentissage : notions de base, les types et leur utilisation. La numérisation, l'enregistrement, le stockage et la récupération de données et de matériaux linguistiques. Environnements électroniques complexes pour l'enseignement des langues. méthodes de développement et outils et logiciels de gestion.
Organisation du Cours
ActivitésCharge de travailECTSIndividuelEn groupeErasmus
Conferences130.5
Laboratoires261.0
Etude & analyse bibliographiques80.3
Presentation d’une etude (projet)783.1
Redaction de travaux
Total1255
Student Assessment
Description
L'évaluation est effectuée avec le travail au cours du semestre. Les étudiants effectuent chaque tâche individuelle (généralement dans le développement de contenu en utilisant un logiciel). Les critères d'évaluation sont: l'excellence technique, un soutien scientifique / théorique, l'originalité et l'exhaustivité / variété de contenu. Travaux soumis à l'enseignant et si besoin il être retournés aux étudiants avec des suggestions pour apporter des corrections ou des autres améliorations majeures ou mineures. L'évaluation est effectuée par le système de surveillance en continu.
Student Assessment methods
 • Examen écrit : questionnaire à choix multiples (Sommative)
 • Examen écrit : résolution de problèmes (Sommative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Αναδυόμενες Τεχνολογίες Ιστού στη Γλωσσική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα. Eκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2012. Η Πράξη Λόγου στα ψηφιακά περιβάλλοντα, Π. Αρβανίτης - Α. Κιγιτσιόγλου- Βλάχου, Eκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2013
Additional bibliography for study
Pdf files, Powerpoint presentations, manuals.
Last Update
09-12-2020