ΙSLAM AND BYZANTINE THEOLOGY

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΙσλάμ και Βυζαντινή Θεολογία / ΙSLAM AND BYZANTINE THEOLOGY
CodiceΘ282
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea
Semestre di InsegnamentoSpring
CoordinatorApostolos Kralidis
Common
StatoAttivo
Course ID60005162

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2017 – 2018
SemestreSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600103600
Course Type 2016-2020
 • Introduttivo
 • Conoscenze Generali
 • Area Scientifica
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Materiali Online
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
Abilita’ Generali
 • Applicazione pratica delle conoscenze acquisite
 • Ricerca, analisi e raccolta dati e informazioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate
 • Adattamento a nuove situazioni
 • Lavoro in equipe interdisciplinari
 • Produzione di nuove idee di ricerca
 • Rispetto verso la diversita’ e la multiculturalita’
 • Dimostrare responsabilità sociale, professionale e morale e sensibilità verso i problemi di genere
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Appunti
 • Podcast
 • Audio
 • Esercizi interattivi
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze
Studio e analisi bibliografica
Visite d’istruzione
Total
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta strutturata a scelta multipla (Formativa, Sommativa)
 • Prova scritta semistrutturata con risposta breve (Formativa, Sommativa)
 • Prova scritta con rispote aperte (Formativa, Sommativa)
 • Presentazione Pubblica (Formativa, Sommativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Σ. Πασχαλίδης - Α. Κραλίδης, Ορθόδοξη Θεολογία και Ισλάμ, εκδ. Αλτιτζής, Θεσσαλονίκη 2017
Additional bibliography for study
Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας, Ισλάμ-θρησκειολογική επισκόπηση, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2006. Αργυρίου, Α., Κοράνιο και Ιστορία, εκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 1992. Γιαννακόπουλος, Κ., Μεσαιωνικός Δυτικός Πολιτισμός και οι Κόσμοι του Βυζαντίου και του Ισλάμ, εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 1993. Γρυπαίου, Ε., Χριστιανισμός και Κοράνι-Μία έρευνα στα Χριστιανικά στοιχεία του Ισλάμ, εκδ. Μαΐστρος, Αθήνα: 2010. Ζιάκα, Α., Διαθρησκειακοί Διάλογοι, τόμ. Β - Η συνάντηση του Χριστιανισμού με το Ισλάμ, Θεσσαλονίκη: εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010. Ζιάκας, Γ., Ισλάμ Θρησκεία και Πολιτεία, Θεσσαλονίκη: εκδ. Κορνηλία Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2007. Καριώτογλου, Α., Ορθοδοξία και Ισλάμ, Αθήνα: εκδ. Δόμος, Αθήνα 1994. Κραλίδης, Α.., Η Προσέγγιση Χριστιανισμού και Ισλάμ κατά τη Μεσοβυζαντινή Περίοδο-Ανάτυπο από τα Βυζαντινά 29 (2009) 479-492. Μακρής, Γ., Ισλάμ-Πεποιθήσεις, Πρακτικές και Τάσεις, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004. Μπαντάουη, Χ., Εισαγωγή στην Ιστορία του ισλαμικού κόσμου, τομ. 1, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2003. Νικολακάκης, Η., Το Ισλάμ κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, Θεσσαλονίκη 1976. Νουρ, Α., Το Κοράνιον και το Βυζάντιον, διδ. διατρ., Αθήνα 1970. Σδράκας, Ε., Η Κατά του Ισλάμ Πολεμική των Βυζαντινών Θεολόγων, Θεσσαλονίκη 1961. Φούγιας, Π., Ισλάμ (Πηγές-Πορεία-Προκλήσεις-Διάλογοι), εκδ. Μαλλιάρης, Θεσσαλονίκη 2006. Gnilka, J., Χριστιανισμός και Ισλάμ-Μία νέα προσέγγιση (μτφρ. Σωτήριος Σ. Δεσπότης), εκδ. Ουρανός, Αθήνα 2009. Bertaina, D., An Arabic Account of Theodore Abu Qurra in Debate at the Court of Caliph Al-Ma’mun: A Study in Early Christian and Muslim Literary Dialogues, διδ. διατρ. UMI, The Catholic University of America, 2007. Campbell, E., A heaven of wine: Muslim-Christian encounters at monasteries in the early Islamic Middle East, διδ. διατρ. UMI, University of Washington, 2009. Griffith, S., ‹‹Islam and Christian-Muslim Relations››, The View of Islam from the Monasteries of Palestine in the Early Abbasid Period: Theodore Abu Qurrah and the Summa Theologiae Arabica, 7. 1 (1996) 9-28. Griffith, S., The Church in the Shadow of the Mosque-Christians and Muslims in the World of Islam, Princeton University Press, 2010. Guenther, Α., ‹‹Islam and Christian-Muslim Relations››, The Christian Experience and Interpretation of the Early Muslim Conquest and Rule, 10. 3 (1999) 363-378.
Last Update
08-10-2017