Αcquisition, processing and management of environmental data

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΑπόκτηση, επεξεργασία και διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων / Αcquisition, processing and management of environmental data
CodiceΠΠΒΑΑ04
Ciclo / Livello di Studi2. Post Laurea
Semestre di InsegnamentoWinter
Common
StatoInactive
Course ID600001533

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2017 – 2018
SemestreWinter
Faculty Instructors
Class ID
600111677
SezioneDocente/i
1. ΠΠΒΑΑ04Maria Lazaridou, Margaritis Vafeiadis, Ioannis Yfantis
Course Type 2016-2020
 • Introduttivo
 • Conoscenze Generali
 • Sviluppo di Competenze
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Materiali Online
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
Abilita’ Generali
 • Applicazione pratica delle conoscenze acquisite
 • Ricerca, analisi e raccolta dati e informazioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate
 • Presa di decisione
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Lavoro in contesto internazionale
 • Lavoro in equipe interdisciplinari
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Appunti
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella didattica laboratoriale
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze1536.1
Esercitazioni di Laboratorio301.2
Studio e analisi bibliografica90.4
Elaborazione tesina/tesine301.2
Esame30.1
Total2259
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta strutturata a scelta multipla (Formativa, Sommativa)
 • Prova scritta semistrutturata con risposta breve (Formativa, Sommativa)
 • Prova scritta con soluzione di problemi (Formativa)
Last Update
19-12-2016