Αcoustics of musical instruments

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΑκουστική μουσικών οργάνων (Σεμινάριο) / Αcoustics of musical instruments
CodiceΤΠ2008
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea
Semestre di InsegnamentoSpring
CommonNo
StatoAttivo
Course ID600013923

Programma di Studio: PPS Tmīmatos Mousikṓn Spoudṓn (2017-sīmera)

Registered students: 5
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
MOUSIKOLOGIA/ MOUSIKOPAIDAGŌGIKĪFacoltativo a scelta libera846
SYNTHESĪFacoltativo a scelta libera846

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2018 – 2019
SemestreSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours4
Class ID
600124719
Course Type 2016-2020
 • Area Scientifica
 • Sviluppo di Competenze
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Materiali Online
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
 • Inglese (Insegnamento, Esame)
Abilita’ Generali
 • Applicazione pratica delle conoscenze acquisite
 • Ricerca, analisi e raccolta dati e informazioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Lavoro in equipe interdisciplinari
Tipologia di Materiale Didattico
 • Esercizi interattivi
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella didattica laboratoriale
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Seminari260.9
Esercitazioni di Laboratorio130.4
Studio e analisi bibliografica501.7
Frontistirio (Sostegno)40.1
Progetto (project)451.5
Elaborazione tesina/tesine421.4
Total1806
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta con soluzione di problemi (Formativa, Sommativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Eargle J., Μουσική Ακουστική Τεχνολογία, ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΔΟΞΟΣ:14872 2. Λουτρίδης Σ., Ακουστική, Αρχές και Εφαρμογές, ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΔΟΞΟΣ:41954971
Additional bibliography for study
1. Benade A., Fundamentals of Musical Acoustics 2. Campbell M., The musician's guide to Acoustics 3. Handel S., Listening 4. Fletcher N., Rossing D., The physics of musical Instruments 5. Loy G., Musimathics
Last Update
11-12-2018