Ζoology

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΖΩΟΛΟΓΙΑ / Ζoology
Codice002Ε
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea
Semestre di InsegnamentoSpring
CommonNo
StatoAttivo
Course ID420000002

Programma di Studio: PPS Tmīmatos Dasologías kai Fysikoý Perivállontos (2009-2019)

Registered students: 135
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
KORMOSFacoltativo a scelta libera213

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2018 – 2019
SemestreSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600130586
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
Abilita’ Generali
 • Applicazione pratica delle conoscenze acquisite
 • Lavoro in contesto internazionale
 • Lavoro in equipe interdisciplinari
 • Produzione di nuove idee di ricerca
 • Rispetto verso l’ambiente naturale
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Appunti
 • Esercizi interattivi
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze782.6
Esame120.4
Total903
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta strutturata a scelta multipla (Formativa, Sommativa)
 • Prova scritta semistrutturata con risposta breve (Formativa, Sommativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Λαζαρίδου-Δημητριάδου, Μ. (2004) Γενική Ζωολογία. Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη. Lazaridou-Dimitriadou, M. (2004) General Zoology. Giahoudi Publishers, Thessaloniki
Additional bibliography for study
Hickman, C.P., Roberts, L.S. & Larson, A. (2003) Ζωολογία: Ολοκληρωμένες Αρχές. Εκδόσεις ΙΩΝ, Επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης Μαρία Αποστολοπούλου. Αθήνα.
Last Update
17-09-2018