History of Art I

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 / History of Art I
CodiceΥΘΝΣΤ1
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea
Semestre di InsegnamentoWinter
CoordinatorLouiza Avgita
Common
StatoAttivo
Course ID600001182

Programma di Studio: Néo PPS Tmīma Eikastikṓn kai Efarmosménōn Technṓn (2014-sīmera)

Registered students: 185
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
KORMOSTHEŌRĪTIKO323

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2018 – 2019
SemestreWinter
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600132240
SezioneDocente/i
1. ΠαπαδοπούλουSofia-Sania Papadopoulou-Papa
2. ΣαββόπουλοςCharalampos Savvopoulos
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Materiali Online
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
 • Inglese (Esame)
Abilita’ Generali
 • Applicazione pratica delle conoscenze acquisite
 • Ricerca, analisi e raccolta dati e informazioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Lavoro in equipe interdisciplinari
 • Produzione di nuove idee di ricerca
 • Rispetto verso la diversita’ e la multiculturalita’
 • Dimostrare responsabilità sociale, professionale e morale e sensibilità verso i problemi di genere
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Appunti
 • Diapositive
 • Podcast
 • Audio
 • Materiale multimediale
 • Esercizi interattivi
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
 • Uso delle  TIC nella valutazione degli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze301
Studio e analisi bibliografica301
Visite d’istruzione100.3
Elaborazione tesina/tesine100.3
Esame100.3
Total903
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta strutturata a scelta multipla (Formativa)
 • Prova scritta semistrutturata con risposta breve (Formativa)
 • Prova scritta con rispote aperte (Sommativa)
 • Prova scritta con soluzione di problemi (Formativa, Sommativa)
 • Presentazione Pubblica (Sommativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Gombrich, Ernst Hans, Το χρονικό της τέχνης, μτφρ. Λίνα Κάσδαγλη, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1998 Μάρεϋ, Λίντα, Πήτερ Μάρεϋ, Η τέχνη της Αναγέννησης, μτφρ. Ανδρέας Παππάς, Αθήνα: Υποδομή, 1995 Χαραλαμπίδης, Άλκης, Η ιταλική αναγέννηση: Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2014 Χαραλαμπίδης, Άλκης, Μπαρόκ: Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2017
Additional bibliography for study
Allen Christopher, French Painting in the Golden Age, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, Thames and Hudson, 2003 Bazin Germain, Μπαρόκ και ροκοκό, μτφρ. Ανδρέας Παππάς, Αθήνα: Υποδομή, 1995 Burckhardt Jacob, Ο πολιτισμός της Αναγέννησης στην Ιταλία, μτφρ. Μαρία Τοπάλη, Αθήνα: Νεφέλη, 1997 Burke Peter, Culture and society in Renaissance Italy, 1420-1540, Λονδίνο: Batsford, 1972 Calloway Stephen, Baroque, baroque: the culture of excess, London: Phaidon, 1994 Castelli Patrizia, Η αισθητική της αναγέννησης, μτρφ. Καίτη Μαράκα, Αθήνα: Πολύτροπον, 2008 Chamberlin Eric Russell, Η καθημερινή ζωή στην Αναγέννηση, μτφρ. Α. Πέτρου, Αθήνα: Παπαδήμας, 1995 Cole Alison, Προοπτική, Αθήνα: Δεληθανάσης-Ερευνητές, c1993 Cole Alison, Αναγέννηση, μτφρ. Βασιλική Κοσκινιώτη, Αθήνα: Δεληθανάσης - Ερευνητές, 1994 Debus Allen G., Άνθρωπος και φύση στην Αναγέννηση, μτφρ. Τάσος Τσιαντούλας, επιστ. επιμ. Κώστας Γαβρόγλου, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997 Elliott Sara, Italian Renaissance painting, Λονδίνο: Phaidon Press, 1993 Ficino Marsilio, Αναγέννηση: επιστολές του Μ. Φιτσίνο, Αθήνα: Λυκαβηττός, 1983 Friedlaender Walter F., Mannerism and anti-mannerism in italian painting, New York: Columbia University Press, 1990 Gamberini Andrea και Isabella Lazzarini (επιμ), The Italian renaissance state, Κέμπριτζ, Νέα Υόρκη: Cambridge University Press, 2012 Goffen Rona, Piety and patronage in Renaissance Venice: Bellini, Titian, and the Franciscans, New Haven, Λονδίνο: Yale University Press, 1986 Goffen Rona, Renaissance rivals: Michelangelo, Leonardo, Raphael, Titian, New Haven: University Press, 2002 Gombrich E. M., Gombrich on the Renaissance, Λονδίνο: Phaidon Press, 1986 Hartt Frederick και David G. Wilkins, History of Italian Renaissance art: painting, sculpture, architecture, Λονδίνο: Thames and Hudson, Νέα Υόρκη: Abrams, 1987 Hauser Arnold, Κοινωνική ιστορία της τέχνης, τ. 2. Αναγέννηση, Μανιερισμός, Μπαρόκ, μτφρ. Τάκη Κονδύλη, Αθήνα: Κάλβος, 1969-1970 Hay Denys και John Law, Italy in the Age of the Renaissance, 1380-1530, Λονδίνο, Νέα Υόρκη: Longman, 1989 Hooper-Greenhill Eilean, Το Μουσείο και οι Πρόδρομοί του, μτφρ. Ανδρέας Παππάς, Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2006 Hopkins Andrew, Italian Architecture from Michelangelo to Borromini, Λονδίνο, Thames and Hurson, 2002 Humfrey Peter, Painting in Renaissance Venice, New Haven, Λονδίνο: Yale University Press, 1995 Kent Dale V., Cosimo deʹ Medici and the Florentine Renaissance: the patronʹs oeuvre, New Haven: Yale University Press, 2006 Kitson Michael, Η εποχή του Μπαρόκ, Αθήνα: Χρυσός Τύπος, 1977 Lewis J. Michael, The Gothic Revival, Λονδίνο, Thames and Hudson, 2002 Luchinat Cristina Acidini (επιμ.), The Medici, Michelangelo and the art of late Renaissance Florence, New Haven, Λονδίνο: Yale University Press σε συνεργασία με το Detroit Institute of Arts, 2002 Martin, Alfred Wilhelm Otto von, Κοινωνιολογία της Αναγέννησης, πρόλ. – επιμ. Βασίλης Φίλιας, μτφρ. Αγγέλα Βερυκοκάκη Αρτεμη, Αθήνα: Λιβάνης & Νέα Σύνορα, 1979 Monfasani John, Greeks and Latins in renaissance Italy: studies on humanism and philosophy in the 15th century, Aldershot, Hampshire, Μεγάλη Βρετανία: Ashgate/Variorum, 2004 Muir Edward, Civic ritual in renaissance Venice, Princeton: Princeton University Press, c1981 Mulgan Catherine, Renaissance monarchies, 1469-1558, Κέμπριτζ, ΗΒ, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ: Cambridge University Press, 1998 Panofsky Erwin, Μελέτες εικονολογίας: ουμανιστικά θέματα στην τέχνη της Αναγέννησης, μτφρ. Ανδρέας Παππάς, Αθήνα: Νεφέλη, 1991 Pater Walter, Η Αναγέννηση: μελέτες για την τέχνη και την ποίηση, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2011 Richardson Carol M., Kim W. Woods και Michael W. Franklin (επιμ.), Renaissance art reconsidered: an anthology of primary sources, Μάλντεν, ΗΠΑ, Οξφόρδη, ΗΒ: Blackwell, 2007 Smith Jeffrey Chipps, Η Αναγέννηση στη Βόρεια Ευρώπη, μτφρ. Ιωάννα Βετσοπούλου, Αθήνα: Καστανιώτης, 2005 Strathern Paul, The Medici: godfathers of the Renaissance, Λονδίνο: Vintage Books, 2007 Toman Rolf (επιμ.), Baroque: Architecture, Sculpture, Painting, Κολονία: Ullmann & Konnemann, 1998, 2013 Toman Rolf (επιμ.), Η Τέχνη της Ιταλικής Αναγέννησης: αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, σχέδιο, μτφρ. Αγγελική Χατζηγιάννη, Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 2008 Turner Richard, Η Αναγέννηση στη Φλωρεντία: Η γένεση μιας νέας τέχνης, μτφρ. Μιχάλης Λυχούνας, επιμ. Γλαύκη Γκότση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011 Vasari Giorgio, Καλλιτέχνες της αναγέννησης, επιλ.-εισ.-μτφρ.-σχ. Στέλιος Λυδάκης, Αθήνα: Κανάκης, 1995 Wolfflin Heinrich, Η κλασική τέχνη: μια εισαγωγή στην ιταλική Αναγέννηση, μτφρ. Στέλιος Λυδάκης, Αθήνα: Κανάκης, 2007 Αλμπέρτι Λέον Μπαττίστα, Περί ζωγραφικής, εισ., μτφρ., σχ. Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, Αθήνα: Καστανιώτη, 1994 Λαμπράκη-Πλάκα Μαρίνα, Ιταλική αναγέννηση: τέχνη και κοινωνία - τέχνη και αρχαιότητα, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2004 Μουρίκη Ντούλα, Αναγέννηση, Μανιερισμός, Μπαρόκ: Ζωγραφική-Γλυπτική, Αθήνα: [χ.ό], 1975 Τσάμπερλιν Ε. Π., Η καθημερινή ζωή στην Αναγέννηση, μτφρ. Α. Πέτρου, Αθήνα: Παπαδήμας, 1995 Χρήστου Χρύσανθος, Η Ευρωπαϊκή ζωγραφική του 17ου αιώνα: το Μπαρόκ, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1992
Last Update
31-08-2019