Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΣχεδιασμός και Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού / Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού
CodiceΕΔΞΓ 573
FacultyFilosofia
Ciclo / Livello di Studi2. Post Laurea
Semestre di InsegnamentoWinter/Spring
CommonNo
StatoAttivo
Course ID600016517

Programma di Studio: PMS THEŌRĪTIKĪS KAI EFARMOSMENĪS GLŌSSOLOGIAS

Registered students: 0
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
EKMATHĪSĪ KAI DIDASKALIA XENĪS GLŌSSASFacoltativo a scelta liberaWinter/Spring-10

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2018 – 2019
SemestreWinter
Class ID
600132977
Course Type 2016-2020
 • Area Scientifica
 • Sviluppo di Competenze
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Materiali Online
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Inglese (Insegnamento, Esame)
Abilita’ Generali
 • Applicazione pratica delle conoscenze acquisite
 • Adattamento a nuove situazioni
 • Presa di decisione
 • Lavoro in contesto internazionale
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Appunti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze391.4
Studio e analisi bibliografica782.8
Progetto (project)1585.7
Total27510
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta strutturata a scelta multipla (Formativa, Sommativa)
 • Prova scritta semistrutturata con risposta breve (Sommativa)
 • Prova scritta con soluzione di problemi (Sommativa)
Bibliography
Additional bibliography for study
Allwright, R.L. (1981) What do we want teaching materials for? ELTJ. 36/1. Grant, N. (1987) Making the most of your textbook. London: Longman. Green, K. (2004) Enhancing a Differentiated Curriculum Through the Use of Thinking Strategies. VAGTC 14/2. Harwood, N. (2010). English Language teaching materials: Theory and Practice. Cambridge: CUP. Hewings, M. (1991) The interpretation of illustrations in ELT materials. ELTJ. 45/3. Hutchison, T. and Torres, E. (1994) The textbook as agent of change. ELTJ, 48/4. Johnson, K. (2003) Designing Language Teaching Tasks. Basingstoke: Palgrave Leach, R. and Deason, P. (1992) Making, Using and Adapting materials. Cambridge: National Extension College. McGrath, I (2002) Materials Evaluation and Design for Language Teaching Edinburgh: Edinburgh University Press. Peacock, M (1997) The effect of authentic materials on the motivation of EFL learners. ELTJournal 51/2:144-156. O’Neill, R. (1982) Why use textbooks? ELTJ. 36/2. Sheldon, L. (1988) Evaluating ELT textbooks and materials. ELTJ. 42/4. Tomlinson, B. (ed) (2003). Developing Materials for Language Teaching.London: Continuum. Tomlinson, B. (1998) Materials Development in Language Teaching. (ed) Cambridge: Cambridge University Press. Tomlinson, B. & H. Masuhara (eds) (2010). Research for Materials development in language learning: evidence for best practice. London: Continuum
Last Update
08-11-2018