Relazioni greco-italiane: archivi e fonti storiche

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ / Relazioni greco-italiane: archivi e fonti storiche
Title in ItalianoRelazioni greco-italiane: archivi e fonti storiche
Codice11465
FacultyFilosofia
SchoolLingua e Letteratura Italiana
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea
Semestre di InsegnamentoWinter/Spring
CommonNo
StatoAttivo
Course ID600017224

Programma di Studio: PdS Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana

Registered students: 26
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
Lingua e Letteratura ItalianaFacoltativo a scelta liberaWinter/Spring-6

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2018 – 2019
SemestreSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours4
Total Hours52
Class ID
600137238
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Materiali Online
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
 • Italiano (Insegnamento, Esame)
Abilita’ Generali
 • Applicazione pratica delle conoscenze acquisite
 • Ricerca, analisi e raccolta dati e informazioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate
 • Presa di decisione
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Lavoro in contesto internazionale
 • Lavoro in equipe interdisciplinari
 • Produzione di nuove idee di ricerca
 • Rispetto verso la diversita’ e la multiculturalita’
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Appunti
 • Audio
 • Materiale multimediale
 • Esercizi interattivi
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
 • Uso delle  TIC nella valutazione degli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze502
Seminari502
Studio e analisi bibliografica502
Total1506
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta strutturata a scelta multipla (Formativa, Sommativa)
 • Prova scritta con rispote aperte (Formativa, Sommativa)
 • Prova scritta con soluzione di problemi (Formativa, Sommativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Το μάθημα είναι νέο, διδάσκεται εκτάκτως αυτό το εξάμηνο και, ως εκ τούτου, δεν υπήρξε δυνατότητα διανομής δωρεάν συγγράμματος. Ωστόσο, η ύλη του μαθήματος καλύπτεται από την ευρισκόμενη στη βιβλιοθήκη του Τμήματος βιβλιογραφία.
Additional bibliography for study
– Ασωνίτης Σπύρος Ν., Εισαγωγή στη Λατινική Διπλωματική, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011. – Ζάχου Βιχελμίνα – Κωνσταντίνα, Εισαγωγή στην Λατινική Παλαιογραφία, Αθήνα: Γρηγόρης, 2016. – Κολυβά Μαριάννα, Αρχειονομία: Φορείς παραγωγής αρχείων. Ιστορική αναδρομή, Αθήνα: Πατάκης, 20153. – Κολυβά Μαριάννα, Εγχειρίδιο αρχειονομίας: Θεωρητικές προσεγγίσεις. Οργάνωση και σκοποί. Σύγχρονες προκλήσεις, Αθήνα: Πατάκης, 2011. – Λίτσας Ευθύμιος Κ., Εισαγωγή στη μελέτη των μεταβυζαντινών εγγράφων: Πανομοιότυπα εγγράφων με σχόλια, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011. – Λίτσας Ευθύμιος Κ., Σύντομη εισαγωγή στην ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία: Πίνακες με επιλεγμένα δείγματα γραφής και σχόλια, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2001. – Μαλτέζου Χρύσα (επιστημ. δ/νση), Βενετοκρατούμενη Ελλάδα: Προσεγγίζοντας την ιστορία της, τ. 2, Αθήνα-Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 2010, μέρος τρίτο: «Αρχειακό υλικό της περιόδου της βενετοκρατίας» & μέρος τέταρτο: «επιλογή εκδεδομένων πηγών», σσ. 919-984. – Μαλτέζου Χρύσα (επιμ.), Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας: Οδηγός του Αρχείου, Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 2008. – Μαυροσκούφης Δημήτρης Κ., Αναζητώντας τα ίχνη της Ιστορίας: Ιστοριογραφία, Διδακτική Μεθοδολογία και Ιστορικές Πηγές, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 20123, πρώτο μέρος: «Ιστοριογραφία και ιστορικές πηγές» (σσ. 13-173). – Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Ιστορική Αφήγηση και Πηγές, Αθήνα: Παπαζήσης, 2013. – Mioni Elpidio, Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία, μτφρ. Νίκος Παναγιωτάκης, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 19944. – Ντόκος Κωνσταντίνος, Μελέντη Μαρία, «Το ξένο λεξιλόγιο στις ελληνικές πηγές της βενετοκρατίας: Γλωσσάριο μεταγλωττισμένων ιταλικών όρων που περιέχονται σε δημοσιευμένες νοταριακές πράξεις των Ιόνιων Νησιών», Εώα και Εσπέρια 3 (1996-1997), σσ. 83-148. – Πλουμίδης Γεώργιος Σ., Διάγραμμα των Αρχειακών Πηγών της Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, 19993. – Πλουμίδης Γεώργιος Σ., Ιστορική μάθηση (Προτάσεις για τις Πηγές και τη Μεθοδολογία στην Ιστορία), Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, 2010. – Πλουμίδης Γεώργιος Σ., Ιστορική μάθηση (Προτάσεις για τις Πηγές και τη Μεθοδολογία στην Ιστορία), τεύχος Β΄, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, 2012. – Σεμινάριο εργασίας “Μεθοδολογία Έκδοσης, κατάσταση και προοπτικές της Έρευνας των Μεταβυζαντινών Αρχείων”. 1. Προβλήματα Έκδοσης των Πηγών (Βενετία, 3-4 Νοεμβρίου 2000), Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας – Centre d’Études Byzantines, Néo-Helleniques et Sud-Est Européenes E.H.E.S.S., 2001. – Thompson Edward Maunde [Εδουάρδου Θόμψωνος], Εγχειρίδιον Ελληνικής και Λατινικής παλαιογραφίας, μτφρ. Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903. Προσβάσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/4/3/metadata-01-0000116.tkl . – Ψαράς Ιωάννης Δ., Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2001. – Boerio Giuseppe, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia: Reale tipografia di Giovanni Cecchini edit., 1867. Προσβάσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://books.google.gr/books?id=y6c_AAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false . – Cappelli Adriano, Lexicon Abbreviaturarum: Dizionario di Abbreviature Latine ed Italiane…, Milano: Hoelpi, 19906. Προσβάσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Cappelli/ . – Pelzer Auguste, Abréviations latines médiévales supplément au Dizionario di abbreviature latine ed italiane de Adriano Cappelli, Louvain: Publications universitaires – Paris: Béatrice Nauwelaerts, 1964. – Maria Francesca Tiepolo (a cura di), “Archivio di Stato di Venezia”, in Guida generale degli archivi di Stato italiani, vol. 4: S-Z, Roma: Ministero Beni Att. Culturali, 1994, pp. 857-1148. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ  Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), Αρχεία και συλλογές: http://www.gak.gr/ArchCol/eyret-00.html  Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, Ψηφιακή βιβλιοθήκη: http://www3.ascsa.edu.gr/archives/AdvancedSearch/tabid/209/language/el-GR/Default.aspx  Βενετία, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, Ψηφιοποιημένο αρχείο: http://eib.xanthi.ilsp.gr/gr/default.asp  Venezia, Archivio di Stato: http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=280  Venezia, Archivio di Stato, Scuola di Paleografia, Diplomatica e Archivistica: http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=317  Venezia, Museo Correr, Archivi: http://correr.visitmuve.it/it/il-museo/servizi-agli-studiosi/biblioteca/patrimonio/archivi/  Vaticano, Archivio Segreto: http://www.archiviosegretovaticano.va/  Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica: http://www.scuolavaticanapaleografia.va/  Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (Ε.Μ.Ν.Ε.): http://www.emne-mnimon.gr/greek/index.php  Ιστορία “ad fontes”. Ιστορία και “βοηθητικές επιστήμες”: https://istoriaadfontes.wordpress.com/%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82/%CF%80%CE%AC%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AE-%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF/%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1/  Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας. Μεταγραφές Ελληνικής και Λατινικής Παλαιογραφίας: http://dlib.ionio.gr/metagrafes/index.htm  Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) / Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο: http://www.miet.gr/web/gr/archive/default.asp?categoryid=4  Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ): http://dlib.ionio.gr/metagrafes/index.htm  Μουσείο Μπενάκη, Κατάλογος Ιστορικών Αρχείων: https://www.benaki.gr/index.php?option=com_collections&view=collection&id=76&Itemid=511&lang=el
Last Update
13-02-2019