SPECIAL CRIMINAL PROCEDURES

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ / SPECIAL CRIMINAL PROCEDURES
CodiceΕΛΕ81
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea
Semestre di InsegnamentoSpring
CommonNo
StatoAttivo
Course ID600014656

Programma di Studio: PPS Tmīma Nomikīs (2015-sīmera)

Registered students: 58
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
ENIAIA KATEUTHYNSĪELEUTHERĪ EPILOGĪSpring-4

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2019 – 2020
SemestreSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours2
Class ID
600143428
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
 • A distanza
Materiali Online
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
Abilita’ Generali
 • Applicazione pratica delle conoscenze acquisite
 • Ricerca, analisi e raccolta dati e informazioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate
 • Adattamento a nuove situazioni
 • Presa di decisione
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Lavoro in contesto internazionale
 • Lavoro in equipe interdisciplinari
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Appunti
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
 • Uso delle  TIC nella valutazione degli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze321.3
Seminari60.2
Studio e analisi bibliografica481.9
Frontistirio (Sostegno)120.5
Esame20.1
Total1004
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta semistrutturata con risposta breve (Formativa)
 • Presentazione Pubblica (Formativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Δεν προβλέπεται διδακτικό εγχειρίδιο για το μάθημα Έχει αναρτηθεί υλικό του διδάσκοντος στο elearning
Additional bibliography for study
- Θ. Δαλακούρα, Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας: Μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση του Ν 4620/2019, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2019 - Γ. Καλφέλη / Λ. Μαργαρίτη, Ειδικές Ποινικές Διαδικασίες: Αυτόφωρο έγκλημα και αυτόφωρη διαδικασία. Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας και αποφάσεως, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 1998 - Λ. Μαργαρίτη, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τ. Ι-ΙΙ, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, β΄ έκδ., 2018, [ιδίως άρ. 155-156, 242, 243, 275-281, 341, 409-461, 501 ΚΠΔ] - Δ. Μουζάκη, Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, - Α. Παπαδαμάκη, Ποινική Δικονομία, εκδ. Σάκκουλα: Αθήνα-Θεσσαλονίκη, η΄ έκδ., 2018 [θα δίδονται σελίδες ανά ενότητα ώστε οι φοιτητές να προετοιμάζονται για το επόμενο μάθημα] - Γ. Τριανταφύλλου, Διεθνής Δικαστική Συνδρομή στην Ποινική Απόδειξη: Οι γενικές αρχές, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, 2009 - Η. Αναγνωστόπουλου, «Άγνωστη διαμονή» και δικαίωμα ακροάσεως, ΠοινΧρ 2014, σελ. 277 - A. Girginov, Εκτέλεση της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας στη Βουλγαρία, ΠοινΔικ 2018, σελ. 1217 - Χ. Δημόπουλου, Έκδοση εγκληματιών: Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας, ΠοινΔικ 2019, σελ. 457 (ΜΕΡΟΣ Α΄), 577 (ΜΕΡΟΣ Β΄) - M. Καϊάφα-Γκμπάντι, Νομολογία του ΔΕΕ και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: βασικές κατευθύνσεις και σύγχρονες τάσεις, ΠοινΔικ 2019, σελ. 1 (ΜΕΡΟΣ Α΄), 153 (ΜΕΡΟΣ Β΄) - Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Οι ρυθμίσεις του Ν 3251/2004 και η μετάβαση από την έκδοση στην «παράδοση», ΠοινΔικ 2004, σελ. 1294 - Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Η πρώτη εμφάνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές περιβάλλον σε θέματα έκδοσης και δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις – Οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ , ΠοινΔικ 2003, σελ. 733 - Γρ. Καλφέλη, Το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (Μονοδιάστατη ενοποίηση των ευρωπαϊκών κατασταλτικών μηχανισμών;), ΠοινΔικ 2006, σελ. 199 - Θ. Κονταξή, Αυτόφωρο: Δικαιϊκός Μεσαίωνας ή «βιομηχανία» απονομής δικαιοσύνης;, ΠοινΔικ 2006, σελ. 221 - Δ. Μουζάκη, Η νομική φύση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και η σχέση του με την έκδοση, ΠοινΔικ 2010, σελ. 613 - Γ. Μπουρμά, Η νομιμότητα των ερευνών σε ηλεκτρονικά δίκτυα και δεδομένα στις περιπτώσεις εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο, ΠοινΔικ 2019, σελ. 556 - Π. Μπρακουμάτσου, Αναφυόμενα ζητήματα κατά την εφαρμογή της εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης – αιτημάτων έκδοσης και δικαστικής συνδρομής, ΠοινΔικ 2017, σελ. 601 - Χ. Μυλωνόπουλου, Η αποστολή του διεθνούς ποινικού δικαίου και οι προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, ΠοινΔικ 2015, σελ. 1051 - Γ. Ναζίρη, Η σχέση του ελέγχου της παραγραφής ως λόγου υποχρεωτικής άρνησης εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης με τον αποκλεισμό του ελέγχου του διττού αξιοποίνου κατ’ άρθρο 10 παρ. 2 Ν 3251/2004. Σκέψεις σχετικά με την εφαρμογή του κατά μείζονα λόγο συλλογιστικού σχήματος, ΠοινΔικ 2018, σελ. 21 - Γ. Πεπόνη, Η έναρξη της προθεσμίας ασκήσεως, από τον κατηγορούμενο, εφέσεως κατά ερήμην καταδικαστικών αποφάσεων του άρθρου 432 παρ. 2 και 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ΠοινΧρ 2017, σελ. 558 - Α. Στεφανίδου, Εκδίκαση εγκλημάτων που τελούνται κατ’ εξακολούθηση – συναφών – κατά την αυτόφωρη διαδικασία. Θεωρητικές προσεγγίσεις. Νομολογιακή πρακτική. Κριτήριο που προτείνεται, Αρμ 2017, σελ. 173 - Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης των γερμανικών αρχών σε βάρος ημεδαπού (γνωμ.), ΠοινΔικ 2005, σελ. 1312 - Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και παράδοση ημεδαπών με σκοπό δίωξης (με αφορμή την ΣυμβΑΠ 591/2005), ΠοινΔικ 2005, σελ. 587 - Ε. Φυτράκη, Οι δικηγόροι πάνε στο αυτόφωρο; Ισότητα και αναλογικότητα σε σύγκρουση, ΠοινΔικ 2005, σελ. 1000
Last Update
17-07-2020