Sociology of Christianity

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΚοινωνιολογία του Χριστιανισμού / Sociology of Christianity
Codice604
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea
Semestre di InsegnamentoSpring
CoordinatorNiki Papageorgiou
CommonNo
StatoAttivo
Course ID60000287

Programma di Studio: Anamorfōméno PPS Tmīmatos THeologías (2020)

Registered students: 15
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
KORMOSObbligatorio634

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2020 – 2021
SemestreSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours4
Class ID
600165255
Course Type 2016-2020
 • Area Scientifica
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Materiali Online
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
 • Francese (Insegnamento, Esame)
Abilita’ Generali
 • Ricerca, analisi e raccolta dati e informazioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate
 • Adattamento a nuove situazioni
 • Presa di decisione
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in equipe interdisciplinari
 • Rispetto verso la diversita’ e la multiculturalita’
 • Dimostrare responsabilità sociale, professionale e morale e sensibilità verso i problemi di genere
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Appunti
 • Esercizi interattivi
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
 • Uso delle  TIC nella valutazione degli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze522.1
Studio e analisi bibliografica351.4
Elaborazione tesina/tesine100.4
Esame30.1
Total1004
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta con rispote aperte (Sommativa)
 • Prova scritta con soluzione di problemi (Formativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Ιωάννης Σ. Πέτρου, Χριστιανισμός και κοινωνία. Κοινωνιολογική ανάλυση των σχέσεων του χριστιανισμού με την κοινωνία και τον πολιτισμό, Θεσσαλονίκη: Βάνιας 2004
Additional bibliography for study
-Anastasios Archbishop of Tirana and all Albania, Orthodox Christian Essays on Global Concerns, Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2003. -Appadurai, A., Modernity at Large, Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1996. -Archer, M., Being Human. The Problem of Agency, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. -Archer, M., Making our Way Through the World. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. -Augé, M., Για μια Ανθρωπολογία των σύγχρονων κόσμων, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1999. -Bauman, Z. – T. May, Thinking Sociologically, Oxford: Blackwell, 20012. -Bauman, Z., Liquid Modernity, Cambridge: Polity Press, 2000. -Berger, P. L., "Charisma and religious innovation: the social location of Israelite prophecy", στο π.: American Sociological Review, Vol. 28 (6)\ 1963, σελ. 940-950. -Bernardes, J., Family Studies. An Introduction, London: Routledge, 2002 [1997]. -Beyer, P., Religion and Globalization, London: Sage Publications, 1994. -Davie, G., «The Religious Factor in the Emergence of Europe as a Global Region», στο π.: Social Compass Vol. 41(1)\ 1994, σελ. 95-112. -Dickinson, R., Economic Globalization: Deepening Challenge for Christians, Geneva: WCC, 1998. -Douthwaite, R. - H. Diefenbacher, Jenseits der Globalisierung. Handbuch für lokales Wirtschaften, Mainz: Grünewald Verl., 1998. -Dow, T., “The Theory of Charisma”, στο π.: The Sociological Quarterly, Vol. 10 (3)\ 1969, σελ. 306-318. -Drimmelen, R. van, Faith in a Global Economy. A Primer for Christians, Geneva: WCC, 1998. -Frey, R.J., Global Issues: Fundamentalism, New York: Infobase Publishing, 2007. -Giddens, A., The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity Press, 1990. -Giddens, A., The Constitution of Society, London: Polity Press, 1984. -Goffman, E., The Presentation of Self in Everyday Life, New York: Anchor Book, 1959. -Goffman, Er. (μτφ. –εισαγωγή Δ. Μακρυνιώτη), Στίγμα. Σημειώσεις για τη διαχείριση της φθαρμένης ταυτότητας, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2001. -Heidegger, M. (Π. Θανασάς μτφ.- σχόλια), Τί είναι Μεταφυσική;, Αθήνα: Πατάκης, 2002. -Held, D. - A. McGrew, “The Great Globalization Debate: An Introduction”, στο: D. Held-A. McGrew (Eds.), The Global Transformations Reader, Cambridge: Polity Press, 2000, σελ. 1–4 -Held, D., A Globalizing World? Culture, Economics, Politics, London: Rutledge, 2004. -Henslin, J., A Down- to Earth Approach, USA: Pearson, 201210. -Hervieu-Leger, D. – J. P. Willaime, (Ν. Παπαγεωργίου επ.), Κοινωνικές Θεωρίες και Θρησκεία, Αθήνα: Κριτική, 2005. -Hughes, M.- C. Kroehler, Κοινωνιολογία. Οι βασικές έννοιες, Αθήνα: Κριτική 2007. -Jameson, F., The Seeds of Time, New York: Columbia University Press, 1994. -Jenkins, R., Social Identity, London: Rutledge, 1996. -Küng, H., Η αρχή των πάντων. Φυσικές επιστήμες και θρησκεία, Αθήνα: Ουρανός, 2010. -Limouris, G. (Comp.), Orthodox Visions of Ecumenism. Statements, Messages and Reports on the Ecumenical Movement (1902-1992), Geneva: WCC, 1994. -Limouris, G., (Εd.), Justice, Peace and the Integrity of Creation. Insights from Orthodoxy, Geneva: WCC, 1990. -Parsons, T., "The American Family: Its Relations to Personality and to the Social Structure." Στο: T. Parsons - R. F. Bales (eds.), Family Socialization and Interaction Process, London: Routledge and Kegan Ltd, 1956, σελ.3-34. -Parsons, T., The Structure of Social Action, N. York: Free Press, 19664 [1937]. -Tsironis, C. N., “Peace-War-Ecclesia in Modern Greece: Fragments and Continuities”, στο: S. Asfaw- Al. Chehadeh-M. Simion (Eds.), Just Peace: Orthodox Perspectives, Geneva: WCC, 2012, σελ. 128-152. -Γιούλτσης, Β., Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 1996. -Δραγώνα, Μ. - Μονάχου, Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία. Ο αγγλόφωνος στοχασμός, Αθήνα: Ελληνικά γράμματα, 1995. -Ζηζιούλας, Μητρ. Περγάμου Ιωάννης, Η κτίση ως ευχαριστία, Αθήνα: Ακρίτας 1992. -Μαντζαρίδης, Γ., Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 2007. -Ματσούκας, Ν., Το πρόβλημα του κακού. Δοκίμιο πατερικής θεολογίας, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 1986. -Νικολαϊδης, Απ., Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 2007. -Παιονίδης, Φ., «Η ηθική των γενετικών παρεμβάσεων: μια πρώτη προσέγγιση», στο: π. Επιθεώρηση Βιοηθικής, Vol 1 (1)\ 2007-2008, σελ. 90-106. -Παιονίδης, Φ., Υπέρ του δέοντος, Αθήνα: Εκκρεμές, 2007, σελ. 57-76. -Παπαγεωργίου, Ν., Η Εκκλησία στη Νεοελληνική Κοινωνία, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 2000. -Παπαρίζος, Αν., Η ελευθερία ενώπιον του θανάτου, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000. -Πέτρου, Ιω., Εκκλησία και Πολιτική, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 1992. -Πέτρου, Ιω., Κοινωνική Δικαιοσύνη, Θεσσαλονίκη: Παρα¬τη¬ρη¬τ¬ής, 1992. -Πέτρου, Ιω., Πολυπολιτισμικότητα και θρησκευτική ελευθερία, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2005. -Πέτρου, Ιω., Κοινωνική Θεωρία και σύγχρονος πολιτισμός, Θεσσαλονίκη 2005. -Τσιρώνης, Χ. Ν., Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση στην Ύστερη Νεωτερικότητα, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2003. -Τσιρώνης, Χ. Ν., Παγκοσμιοποίηση και τοπικές κοινότητες. Συμβολή στην κοινωνική ηθική και το κοινοτικό έργο, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2007. -Φωτίου, Σ., Ο γάμος ως μυστήριο αγάπης κατά την Καινή Διαθήκη, Αθήνα: Αρμός, 1994.
Last Update
13-10-2020