Music therapy approaches

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΠροσεγγίσεις μουσικοθεραπείας / Music therapy approaches
CodiceΕΘ2007
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea
Semestre di InsegnamentoWinter
CommonNo
StatoAttivo
Course ID600013915

Programma di Studio: PPS Tmīmatos Mousikṓn Spoudṓn (2017-sīmera)

Registered students: 72
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
MOUSIKOLOGIA/ MOUSIKOPAIDAGŌGIKĪFacoltativo a scelta libera534
SYNTHESĪFacoltativo a scelta libera534

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2020 – 2021
SemestreWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600167687

Class Schedule

Building
FloorUnknown
HallΕξ αποστάσεως (900)
CalendarioMonday 12:00 to 15:00
Course Type 2016-2020
 • Introduttivo
 • Conoscenze Generali
 • Area Scientifica
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Materiali Online
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
 • Inglese (Insegnamento, Esame)
Abilita’ Generali
 • Applicazione pratica delle conoscenze acquisite
 • Ricerca, analisi e raccolta dati e informazioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate
 • Adattamento a nuove situazioni
 • Presa di decisione
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Lavoro in equipe interdisciplinari
 • Produzione di nuove idee di ricerca
 • Rispetto verso la diversita’ e la multiculturalita’
 • Rispetto verso l’ambiente naturale
 • Dimostrare responsabilità sociale, professionale e morale e sensibilità verso i problemi di genere
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Appunti
 • Diapositive
 • Podcast
 • Audio
 • Materiale multimediale
 • Esercizi interattivi
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella didattica laboratoriale
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze391.3
Studio e analisi bibliografica501.7
Progetto (project)210.7
Elaborazione tesina/tesine100.3
Total1204
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Prova scritta con soluzione di problemi (Sommativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΛΙΟΥ* ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ* Pervin Lawrence A., John Oliver P. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ* Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ – Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΟΕ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ* 1999 ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ* ΑΘΗΝΑ ISBN* 978-960-8041-20-1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΔΟΞΟΣ* 31639
Additional bibliography for study
Ψαλτοπούλου, Ν. (2005). Η Μουσική Δημιουργική Έκφραση ως Θεραπευτικό Μέσο στα Παιδιά με Συναισθηματικές Διαταραχές, στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσικής Αγωγής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με θέμα: «Η Αναγκαιότητα της Συστηματικής Διδασκαλίας της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μεθοδολογικές και Βιωματικές Προσεγγίσεις από την Α’ έως και την ΣΤ’ Τάξη Δημοτικού Σχολείου», Πειραιάς, Πρακτικά υπό δημοσίευση Ψαλτοπούλου, Ν. (2006 α). Μουσικοθεραπεία: Πολυφωνική σχέση σε διαδικασία αυτοπραγμάτωσης, στο Μουσική Παιδαγωγική-Μουσική Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή-Μουσικοθεραπεία,σ.98-114, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ψαλτοπούλου, Ν., (2006) Μουσικοθεραπεία: Αναπηρία και Ψυχοσωματική Αναδιαμόρφωση, στο: Μουσικοθεραπεία και Άλλες Μουσικές Προσεγγίσεις για Παιδιά και Νέους με Αναπηρίες, σ. 90-102, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Εκδόσεις Orpheus. Ψαλτοπούλου, Ν. (2011). Χρόνιες παθήσεις ως ταυτότητα, ως τρόπος ζωής ή ως μήνυμα για αναμόρφωση εαυτού. (Η ουσιαστική συμβολή της Μουσικής Ιατρικής και της Μουσικοθεραπείας), στο Διεπιστημονική φροντίδα υγείας. http://www.inhealthcare.gr/article/el/oi-xronies-pathiseis-os-tautotita-os-tropos-zois-i-os-minuma-gia-anadiamorfosi-eautou-meleti-periptosis-i-ousiastiki-sumvoli-tis-mousikis-iatrikis-kai-tis-mousikotherapeias May, R.: Υπαρξιστική ψυχολογία. (1979). Εκδ. Επίκουρος (1969) Adamson, L. B., Bakeman, R., Deckner, D. F., & Romski, M. A. (2009). Joint engagement and the emergence of language in children with autism and Down syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 39(1), 84-96. Aigen, K. (1991). The roots of music therapy: Towards an indigenous research paradigm. Dissertation Abstracts International, 52(6), 1933A. (University Microfilms No. DEY91-34717). Aldridge, D. (1996), Music therapy research and practice in Medicine: From out of the silence. London: Jessica Kings Publishers. Amir, D. (1990). A song is born: Discovering meaning in improvised songs through phenomenological analysis of two music therapy sessions with traumatic spinal-cord injured young adult. Music Therapy, 9, 62-81 Austin, D., (2008), The Theory and Practice of Vocal Psychotherapy: Songs of the Self, Jessica Kingsley Publishers Bonny, H. L., Savary, L.: Music And Your Mind. (1973). New York: Harper & Row. Bonny, H. L.: Music And Consciousness. (1975). Journal of Music Therapy, 12(3), 121-135. Bonny,H.: Music: The language of immediacy. (1985, November 24) Presentation for the National Coalition of Arts Therapy Associations. Dileo, C.: Music Therapy and Medicine: Theoretical and Clinical Applications. (1999). Silver Springs, MD: American Music Therapy Association. Ferrara, L. (1984). Phenomenology as a tool for musical analysis. The Musical Quarterly, 70, 355-373 Forinach, M., & Gonzales, D. (1989). A phenomenological perspective of music therapy. Music Therapy, 8, 35-36 Forinach, M. (1990). A phenomenology of music therapy with the terminal ill. Dissertation Abstracts International, 51(09), 2915A. (University Microfilms No. DEY91-02617). Hesser, Barbara: Music therapy theory. (1995). Unpublished manuscript. Kenny, C. B. (1985). Music: A whole systems approach. Music Therapy, 5, 3-11. Kenny, C. B. (1989). The field of play: a guide for the theory and practice of music therapy. Atascadero CA: Ridgeview. Lacan, J. (1966), Fonction et champ de la parole et du language en psychanalyse. Paris, Seuil. Lacan, J. (1973), Les quatre concepts fondammentaux de la Psychanalyse. Seminaire XI, Paris, Seuil. Lacan, J. (1975), Encore-le seminaire- livre XX, Paris, Seuil. Lacan, J. (1977). The Mirror Stage as Formative of the I as Revealed in Psychoanalytic Experience. New York: Norton. Lacan, J. (1985). Introduction à la lecture de Lacan. Paris: Denoel. Maslow, A.: Lessons from the Peak Experience. (1962). Journal of Humanistic Psychology, 2, 9-18. May, R.: Contributions of Existential Psychology. (1958). In R. May, E. Angel, and E. F. Ellenberger (Eds.). Existence: A New Dimension In Psychiatry and Psychology. New York: Simon & Schuster. Pavlicevic, M (1991): Music in communication: Improvisation in music therapy. Unpublished doctoral dissertation, University of Edinburg, Scotland. Priestly, M.: Music Therapy In Action. (1975). London: Constable. Priestley, M.: Essays On Analytical Music Therapy. (1994). Barcelona Publishers
Last Update
11-12-2018