Είστε εδώ

Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε ενημερωτική συνάντηση με θέμα
«Δραστηριότητες ΜΟΔΙΠ και παρουσίαση του ΣΔΠ-ΑΠΘ»

Κυρίες και κύριοι Πρόεδροι,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

προσκαλείστε να μετάσχετε σε ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τις δραστηριότητες της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ και την αναλυτική παρουσίαση του Έργου ΣΔΠ-ΑΠΘ, την Παρασκευή, 18 Μαϊου 2012, ώρες 09.45.00-13.00, στο Αμφιθέατρο του Τελλόγλειου Ιδρύματος (ισόγειο).

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. Παρουσίαση δραστηριοτήτων ΜΟΔΙΠ

 1. Πορεία Εκθέσεων Αξιολόγησης
 2. Λοιπές δραστηριότητες ΜΟΔΙΠ

Β. Παρουσίαση των υποσυστημάτων του Έργου ΣΔΠ-ΑΠΘ

 1. Ενιαίος ηλεκτρονικός Οδηγός Σπουδών
 2. Ηλεκτρονική αξιολόγηση (αποτελέσματα-συμπεράσματα-παρατηρήσεις)
 3. Κεντρική βάση βιβλιογραφικού έργου
 4. Απογραφικά Δελτία
 5. Δείκτες ποιότητας
 6. Στατιστικές αναφορές
 7. Διαχείριση Εκθέσεων Αξιολόγησης

Για την πλήρη ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με τις παρούσες και μελλοντικές δράσεις της ΜΟΔΙΠ, κρίνεται υποχρεωτική η συμμετοχή για τα ακόλουθα μέλη του ΑΠΘ:

 • Επιτροπή ΜΟΔΙΠ & Ομάδα Έργου ΣΔΠ-ΑΠΘ

Ακαδημαϊκές Μονάδες

 • κ. κ. Προέδρους ή Αναπλ. Προέδρους ή/και Προϊσταμένους των Γραμματειών
 • κ. κ. Συντονιστές και ένα ακόμη μέλος της ΟΜΕΑ
 • Στέλεχος/στελέχη των Γραμματειών, αρμόδια για θέματα της ΜΟΔΙΠ και του πληροφοριακού συστήματος
 • κ. κ. Συντονιστές Επιτροπών Σπουδών
 • Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
 • Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Υπηρεσιακές Μονάδες

Γραμματέα Επιτροπής Ερευνών, Γραμματέα Πρυτανικού Συμβουλίου, Τμήμα Σπουδών, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Διασύνδεσης, ΚΥΤΠ, ΚΛΔΔ, Κεντρική Βιβλιοθήκη, Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης, Διεύθυνση Διοίκησης, Διεύθυνση Προσωπικού, Εκπροσώπους Συλλόγων προσωπικού

Για επιπλέον ενδιαφερομένους η συνάντηση θα μεταδοθεί ζωντανά (livestreaming) μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ

Η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ,
Επιστ. υπεύθ. του έργου ΣΔΠ-ΑΠΘ

Καθηγήτρια Δέσπω Αθ. Λιάλιου
Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού