Είστε εδώ

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Διαδικασίας

Στην προσωπική σελίδα των φοιτητών, εκτός από τα μαθήματα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι, εμφανίζεται και μια σημείωση που ζητάει από τους φοιτητές τη γνώμη τους για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

Επιλέγοντας τη σύνδεση "Η γνώμη σας για την ηλεκτρονική αξιολόγηση" οι φοιτητές μεταφέρονται στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της διαδικασίας.

Κάθε φοιτητής μπορεί να υποβάλει το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της διαδικασίας μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου αξιολόγησης.

Παράδειγμα του ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Διαδικασίας υπάρχει στα Χρήσιμα Έντυπα στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

(https://qa.auth.gr/documents/auth/Procedure-Questionnaire.el.pdf)