Είστε εδώ

Χρήση PIN (Φοιτητές/τριες)

Οι φοιτητές/τριες μετά την είσοδό τους στο ΣΔΠ, κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης των μαθημάτων, βλέπουν στη σελίδα τους τα μαθήματα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι κατά το τρέχον εξάμηνο.

Εάν στο Τμήμα τους ισχύει η αξιολόγηση των μαθημάτων με τη χρήση κωδικού τότε μετά την επιλογή ενός μαθήματος για αξιολόγηση στη σελίδα επιλογής διδασκόντων εμφανίζεται και το πεδίο εισαγωγή του κωδικού, χωρίς την συμπλήρωση του οποίου δεν είναι δυνατό να προχωρήσει η διαδικασία.

Οι κωδικοί διανέμονται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες στην τάξη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.