Αcoustics of musical instruments

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΑκουστική μουσικών οργάνων (Σεμινάριο) / Αcoustics of musical instruments
CodeΤΠ2008
Cycle / Level1. Grund- und Hauptstudiengang
SemesterSpring
CommonNein
StatusAktiv
Course ID600013923

Studienplan: PPS Tmīmatos Mousikṓn Spoudṓn (2017-sīmera)

Registered students: 12
FachrichtungForm des KursbesuchsSemesterJahrECTS
MOUSIKOLOGIA/ MOUSIKOPAIDAGŌGIKĪWahlveranstaltung846
SYNTHESĪWahlveranstaltung846

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2019 – 2020
KurslehrdauerSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours4
Class ID
600145197
Course Type 2016-2020
 • Wissenschaftlicher Fachbereich
 • Entwicklung von Fertigkeiten
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Sprache
 • Griechisch (Lehre, Prüfung)
 • Englisch (Lehre, Prüfung)
Allgemeine Kompetenzen
 • Anwendung des Wissens in der Praxis
 • Recherche, Analyse und Verarbeitung von Daten und Informationen mittels der Verwendung technologischer Medien
 • Autonomes Arbeiten
 • Gruppenarbeit
 • Arbeit in einem multidisziplinären Umfeld
Lehrmaterialien
 • Interaktive Übungen
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
 • Einsatz von IKT in der Laborausbildung
Unterrichtsorganisation
ActivitiesArbeitsbelastungECTSEinzelarbeitGruppenarbeitErasmus
Seminare260.9
Laborübung130.4
Rezeption/ Analyse von Texten501.7
Übung40.1
Projekt451.5
Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten421.4
Total1806
Bewertung der Studierenden
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüfung mit Problemlösung (Entwicklung, Endnote)
Empfohlene Bibliographie
zum Kurs (Eudoxos)
1. Eargle J., Μουσική Ακουστική Τεχνολογία, ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΔΟΞΟΣ:14872 2. Λουτρίδης Σ., Ακουστική, Αρχές και Εφαρμογές, ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΔΟΞΟΣ:41954971
Weitere Bibliographie
1. Benade A., Fundamentals of Musical Acoustics 2. Campbell M., The musician's guide to Acoustics 3. Handel S., Listening 4. Fletcher N., Rossing D., The physics of musical Instruments 5. Loy G., Musimathics
Last Update
13-03-2021