COMPARATIVE LITERATURE: MINOR LITERATURE IN GERMAN AND GREEK - ENHANCEMENT

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ / COMPARATIVE LITERATURE: MINOR LITERATURE IN GERMAN AND GREEK - ENHANCEMENT
CodeΒΚ0254-ΕΜ
FakultätPhilosophische
AbteilungDeutsche Sprache und Philologie
Cycle / Level1. Grund- und Hauptstudiengang
SemesterWinter/Sommer
CommonJa
StatusAktiv
Course ID600018046

Studienplan: PPS Tmīmatos Germanikīs Glṓssas kai Filologías (2020-sīmera)

Registered students: 7
FachrichtungForm des KursbesuchsSemesterJahrECTS
KORMOSEPILEGOMENA EIDIKEUSĪSWinter/Spring-3

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2019 – 2020
KurslehrdauerWinter
Faculty Instructors
Class ID
600145505
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Allgemeine Kompetenzen
 • Autonomes Arbeiten
 • Gruppenarbeit
 • Arbeit in einem multidisziplinären Umfeld
 • Produktion von neuen Forschungsideen
 • Kritik und Selbstkritik
Course Content (Syllabus)
Mit ihrer ebenso furiosen wie provozierenden Lektüre Kafkas umreißen die Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari die Merkmale dessen, was sie »kleine Literatur« nennen: Diese kleine Literatur erfindet eine intensive und zuweilen karge Sprache, eine Art Fremdsprache in der Sprache, deren innere Reibungen zur Grenze eines rein musikalischen Klangs treiben – brüchig, unstimmig, unschön, trage sie das »Pfeifen der Maus« in sich und das »Husten des Affen«. Vor allem aber, so die beiden Autoren, ist alles an der kleinen Literatur politisch; alles ist kollektiver Ausdruck, indem das Individuelle (des »großen Dichters«) hier unweigerlich ins Gemeinschaftliche übergeht. Die kleine Literatur ist damit stets eine »Angelegenheit des Volkes« und vermag – im Gegensatz zur Literatur des Meisters – eine alternative Sensibilität (und Gesellschaft) des Minoritären zu evozieren: In ihr liegt »das Geheimnis der Revolution«. Aus dieser Perspektive, und angesichts wuchernder neoliberaler Individualitäten und der Beschwörung nationaler Größe, werden wir Texte deutscher wie auch griechischer AutorInnen lesen, die sich dem »Minoritären« und »Kleinen« verschreiben – in erster Linie Franz Kafka und Kostas Karyotakis (aber auch Kleist und andere), nicht zuletzt um von deren widerständiger Sprache und politischem Potential zu lernen.
Lehrmaterialien
 • Buch
 • Audio
 • Interaktive Übungen
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
Bewertung der Studierenden
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüfung mit Problemlösung (Endnote)
Empfohlene Bibliographie
Weitere Bibliographie
ΑΓΡΑΣ, Τέλλος, «Ο Καρυωτάκης και οι ‘Σάτιρες’» [1933], στο: Κ. Γ. Καρυωτάκης. Ποιήματα και Πεζά (επιμ. Γ. Π. Σαββίδης), Αθήνα 1975, σ. 190-219. [Για μια γερμανική μτφρ. βλ. Maria Oikonomou & Ulrich Meurer, »Tellos Agras, Karyotakis und die ‘Satiren’«, in: Marie-Elisabeth Mitsou, Maria Oikonomou (επιμ.), Reflexionen. Essays neugriechischer Autoren, Neuried 2005, S. 119-165]. ANTONIOLI, Manola, »Fluchtlinien des Politischen: Über mikropolitische Gefüge und das Minoritär-Werden«, in: Rolf Krause, Marc Rölli (Hg.), Mikropolitik. Eine Einführung in die politische Philosophie von Gilles Deleuze und Félix Guattari, Wien 2010, S. 7-25. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Μανόλης, Η χαμηλή φωνή. Τα λυρικά μιας περασμένης εποχής στους παλιούς ρυθμούς, Αθήνα 1990. BALKE, Friedrich, Joseph VOGL, »Einleitung. Fluchtlinien der Philosophie«, in: Friedrich Balke, Joseph Vogl (Hg.), Gilles Deleuze – Fluchtlinien der Philosophie, München 1996, S. 5-25. BALKE, Friedrich, »Fluchtlinien des Staates. Kafkas Begriff des Politischen«, in: Friedrich Balke, Joseph Vogl (Hg.), Gilles Deleuze – Fluchtlinien der Philosophie, München 1996, S. 150-178. BOGUE, Ronald, Deleuze on Literature, New York and London 2003, bes. Kapitel 3: »Kafka’s Law Machine«, S. 59-90. BOGUE, Ronald, »Minoritarian + literature«, in: Adrian Parr (Hg.), The Deleuze Dictionary, Edinburgh 2007, S. 167-169. BUCHANAN, Ian, John MARKS, Deleuze and Literature, Edinburgh 2000, bes. die Einleitung S. 1-13. DELEUZE, Gilles, Félix GUATTARI, Kafka – Für eine kleine Literatur, übers. von Burkhart Kroeber, Frankfurt a.M. 1976. [Ζιλ Ντελέζ – Φέλιξ Γκουατταρί, Κάφκα – Για μια ελάσσονα λογοτεχνία, μτφ. Κωστής Παπαγιώργης, Αθήνα 1999]. DELEUZE, Gilles, Félix GUATTARI, »Intensiv-werden, Tier-werden, Unwahrnehmbar werden«, in ders: Kapitalismus und Schizophrenie – Tausend Plateaus, übers. von Gabriele Ricke und Ronald Voullié, Berlin 1992, S. 317-422. DELEUZE, Gilles, Félix GUATTARI, »Zum Ritornell«, in ders: Kapitalismus und Schizophrenie – Tausend Plateaus, übers. von Gabriele Ricke und Ronald Voullié, Berlin 1992, S. 423-479. DELEUZE, Gilles, »Die Literatur und das Leben«, in: Gilles Deleuze, Kritik und Klinik, Frankfurt 1993, S. 11-17. ΔΗΜΗΡΟΥΛΗΣ, Δημήτρης, «Εισαγωγή», στο: Κ. Γ. Καρυωτάκης, Ποιήματα και Πεζά (επιμ. Δημήτρης Δημηρούλης), Αθήνα 2017, σ. 11-132. [Να διαβαστεί αντικριστά με το κείμενο του Γ. Π. Σαββίδη, «Ο Καρυωτάκης ανάμεσά μας ή Τι απέγινε εκείνο το μακρύ ποδάρι;», στο: Κ. Γ. Καρυωτάκης. Ποιήματα και Πεζά (επιμ. Γ. Π. Σαββίδης), Αθήνα 1975, σ. ιγ’-ξη’]. ENGEL, Manfred, Franz Kafka: Der Prozess (1925) – Gerichtstag über die Moderne, in: Matthias Luserke-Jaqui, Monika Lippke (Hg.): Deutschsprachige Romane der Klassischen Moderne, Berlin, New York 2008. JAGOW VON, Bettina und Oliver JAHRAUS, Kafka-Handbuch. Leben-Werk-Wirkung, Göttingen 2008. KAFKA, Franz, »Der Prozess«, in: Franz Kafka Gesammelte Werke, hg. von Max Brod, Frankfurt 1996. KAFKA, Franz, »Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse«, aus: Franz Kafka Erzählungen, hg. von Max Brod, Frankfurt, Fischer 1996, S. 200-216. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ, Κ. Γ., Ποιήματα και Πεζά (επιμ. Δημήτρης Δημηρούλης), Αθήνα 2017. ΚΑΨΑΛΗΣ, Διονύσης, Τα μέτρα και τα σταθμά. Δοκίμια για τη λυρική ποίηση, Αθήνα 1998. LAMBERT, Gregg, »On the sense of the refrain: ʻthe people are missingʼ (le people manque)«, in: http://dx.doi.org/10.19116/theory.2019.24.2.00 NEUMANN, Gerhard, »Kafka und Goethe«, in: Manfred Engel und Dieter Lamping (Hg.), Franz Kafka und die Weltliteratur, Göttingen 2006, S. 48-65. OTT, Michaela, Gilles Deleuze zur Einführung, Hamburg 2005 [Auszüge]. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Χρήστος, Παρατονισμένη μουσική. Μελέτη για τον Καρυωτάκη, Αθήνα 1988. REHBERG, Peter, Lachen Lesen: Zur Komik der Moderne bei Kafka, Bielefeld 2007 [Auszüge]. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ, Λίζυ, «Όψεις του καρυωτακικού λυρισμού», in: Εσωτερική ταχύτητα. Δοκίμια για τη λογοτεχνία, Αθήνα 2000, S. 179-243. Χαμηλές φωνές στη λογοτεχνία. Πρακτικά του συνεδρίου της Σχολής Μωραΐτη (1-2 Δεκεμβρίου 2006). Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2009.
Last Update
25-09-2019