Die Erinnerung an den Holocaust in Film und Literatur

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ / Die Erinnerung an den Holocaust in Film und Literatur
Titel in DeutschDie Erinnerung an den Holocaust in Film und Literatur
CodeΒΚ0258
FakultätPhilosophische
AbteilungDeutsche Sprache und Philologie
Cycle / Level1. Grund- und Hauptstudiengang
SemesterWinter/Sommer
CommonJa
StatusAktiv
Course ID600018060

Studienplan: PPS Tmīmatos Germanikīs Glṓssas kai Filologías (2020-sīmera)

Registered students: 22
FachrichtungForm des KursbesuchsSemesterJahrECTS
KORMOSEPILEGOMENA EIDIKEUSĪSWinter/Spring-6

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2019 – 2020
KurslehrdauerSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600146267
Veranstaltungstyp
  • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Sprache
  • Deutsch (Lehre, Prüfung)
Course Content (Syllabus)
Semesterplan 1) Organisation 2) Einführung in die Thematik (Die Erinnerung an den Holocaust) 3) Wissenschaftliche Grundlagen (Gedächtnisdiskurs) 4) Kanonisches (Literatur (Das Bett) und Film) 5) Ikonographie in Schindlers Liste von Steven Spielberg (1993) 6) Abkehr von der Ikonographie in Der Pianist von Roman Polanski (2002) 7) Die Darstellung von „Helden“ (Costas Gavras: Der Stellvertreter (2002) und Quentin Tarantino: Inglourious Basterds (2009)) 8) Die Lüge als Überlebensstrategie (Roberto Benigni: La vita è bella und Jurek Becker: Jakob der Lügner) 7) Vergangenheitsbewältigung in Bernhard Schlinks Der Vorleser 8) Die jüdische Identität in Jurek Beckers Bronsteins Kinder 9) Den Holocaust überleben (Ruth Klüger: weiter leben und Grete Weil: Meine Schwester Antigone) 10) Die Shoah der jüdischen Gemeinde Thessalonikis (Orkun Ertener: Lebt und Γιώργος Σκαμπαρδώνης: Ουζερή Τσιτσάνης ) 11) Die Shoah der jüdischen Gemeinde Thessalonikis in der Jugendliteratur (Λουίτζι Μπαλλερίνι: Η Χάννα δεν κλείνει ποτέ τα μάτια und Έλενα Χουζούρη: Ο θείος Αβραάμ μένει πάντα εδώ) 12) Abschluss-Sitzung 13) Workshop: Die wissenschaftliche Hausarbeit
Lehrmaterialien
  • Buch
  • Audio
  • Interaktive Übungen
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
  • Einsatz von IKT in der Lehre
  • Einsatz von IKT in der Bewertung der Studierenden
Bewertung der Studierenden
Description
Referat,Hausarbeit und Teilnahme
Empfohlene Bibliographie
Weitere Bibliographie
LITERATURLISTE A Primärliteratur Becker, Jurek: Bronsteins Kinder. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988 Becker, Jurek: Jakob, der Lügner. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1982 Beyer, Marcel: Flughunde. Frankfurt am Main: Fischer 1996 Χουζούρη, Έλενα: Ο θείος Αβραάμ μένει πάντα εδώ. Αθήνα: Πατάκη 2016 Ertener, Orkun: Lebt. Frankfurt am Main: Fischer 2014 Ioannou, Jorgos: Das Bett. In Das Bett und andere Erzählungen. Köln: Romiosini 2001 (Griechisch-Deutsch / In der Übersetzung von Käthi Dorfmüller-Karpusa) Klüger, Ruth: weiter leben. Eine Jugend. München: dtv 2005 Μπαλλερίνη, Λουίτζι: Η Χάννα δεν κλείνει ποτέ τα μάτια. Αθήνα: Πατάκης 2016 Schlink, Bernhard: Der Vorleser. Zürich: Diogenes 1997 Σκαμπαρδώνης, Γιώργος: Ουζερί Τσιτσάνης. Αθήνα: Πατάκης 2013 (2001) Weil, Grete: Meine Schwester Antigone. Frankfurt am Main: Fischer 1995 Filme Roberto Benigni: La vita é bella (1997) Costas Gavras: Der Stellvertreter / Amen (2002) Roman Polanski: Der Pianist (2002) Steven Spielberg: Schindlers Liste (1993) Quentin Tarantino: Inglourious Basterds (2009)) Zu Jurek Beckers Jakob der Lügner a) Frank Beyer (1974) DEFA b) Peter Kassovitz (1999) B Sekundärliteratur Arnold, Heinz Ludwig (1992) (Hg.): Jurek Becker. Text und Kritik. München X/92 Arnold, Heinz Ludwig (1999) (Hg.): Literatur und Holocaust. Text und Kritik. München X/99, 144 Arnold, Heinz Ludwig (2009) (Hg.): Grete Weil. Text und Kritik. München: 2009 Assmann, Aleida (2006): Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen. Berlin: Erich Schmidt Verlag:179-204 Baackmann, Susanne (2005): Kinder als Zeugen der Geschichte in Filmen über den Holocaust: Peppermint Frieden; Auf Wiedersehn, Kinder; Das Leben ist schön und Nirgendwo in Afrika. In: Caduff, Corina u. Vedder, Ulrike (Hrsg.): Chiffre 2000 – Neue Paradigmen der Gegenwartsliteratur. Paderborn: Wilhelm Fink 2005: 107-121. Μπενβενίστε, Ρίκα (2014): Αυτοί που επέζησαν. Αντίσταση, Εκτόπιση, Επιστροφή. Θεσσαλονικείς Εβραίοι στη δεκαετία του 1940. Αθήνα: Πόλις. Blasberg, Cornelia (2002): Geschichte als Palimpsest. Schreiben und Lesen über die ‚Kinder der Täter’. In: Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 76.3, September 2002: 464-95. Bleicher, Joan (2002): Zwischen Horror und Komödie: Das Leben ist schön von Roberto Benigni und Zug des Lebens von Radu Mihaileanu. In: Wende, Waltraud (Hg.): Geschichte im Film. Mediale Inszenierungen des Holocaust und kulturelles Gedächtnis. Stuttgart, Weimar; Metzler:181-199. Braese, Stephan (2005): Im Schatten der „gebrannten Kinder“. Zur poetischen Reflexion der Vernichtungsverbrechen in der deutschsprachigen Literatur der 90er Jahre. In: Caduff, Corina u. Vedder, Ulrike (Hg.): Chiffre 2000 – Neue Paradigmen der Gegenwartsliteratur. Paderborn: Wilhelm Fink 2005:81-106. Fricke, Hannes (2003): Bernhard Schlink: Der Vorleser. In: Interpretationen. Romane des 20. Jahrhunderts. Bd.3. Stuttgart: Reclam 2003: 274-294. Frölich, Margit (2003): Märchen und Mythos. Von Jakob der Lügner zu Jakob the liar. In: Frölich, Margit et al. (Hrsg.): Lachen über Hitler – Auschwitz-Gelächter? Filmkomödie, Satire und Holocaust. Frankfurt/M; Boorberg Verlag:245-270. Georgopoulou, Eleni (2004): „Brichst du auf gen Ithaka...“: Erinnerung und Reflexion in Bernhard Schlinks Der Vorleser. In: Paul Michael Lützeler und Stephan K. Schindler (Hg.): Gegenwartsliteratur. Ein germanistisches Jahrbuch. Stauffenburg Verlag. Tübingen 3/2004: 123-42 Γεωργοπούλου, Ελένη (2017): Ξορκίζοντας τα φαντάσματα. Η Θεσσαλονίκη ως τόπος μνήμης στο γερμανικό μυθιστόρημα Lebt του Orkun Ertener (2014). Στον τόμο: Περάσματα, Μεταβάσεις, Διελεύσεις – Όψεις μιας Λογοτεχνίας «εν κινήσει». Πρακτικά ιε’ διεθνούς επιστημονικής συνάντησης 1-4 Μαρτίου 2017. Μνήμη Δ. Μαρωνίτη (1929-2016). Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2018: 667-675. Hanenberg, Peter (1992): „Und sich mühen, aufrichtig zu sein“. DDR-Geschichten. In: Arnold (1992): 60-69 Heidelberger-Leonard, Irene (1992): Schreiben im Schatten der Shoah. Überlegungen zu Jurek Beckers „Jakob der Lügner“, „Der Boxer“ und „Bronsteins Kinder“. In: Arnold (1992): 19-29 Krumbholz, Martin (1992): Standorte, Standpunkte. Erzählerpositionen in den Romanen Jurek Beckers. In: Arnold (1992): 44-50 Koutzmoutz, Olaf (2003): Jurek Becker: Jakob der Lügner. In: : Interpretationen. Romane des 20. Jahrhunderts. Bd.3. Stuttgart: Reclam 2003: 22-39. Laster, Kathy und Steinert, Heinz (2003): Die neue Moral in der Darstellung der Shoah? Zur Rezeption von La vita è bella. In: Frölich, Margit et al. (Hrsg.): Lachen über Hitler – Auschwitz-Gelächter? Filmkomödie, Satire und Holocaust. Frankfurt/M; Boorberg Verlag:181-198. von der Lühe, Irmela (1999): Wie bekommt man ‚Lager’? Das Unbehagen an wissenschaftlicher Zurichtung von ‚Holocaust-Literatur’ – mit Blick auf Carl Friedmans Erzählung „Vater“. In: Arnold (1999): 67-78. Meyer, Franziska (2002): ‚Die Amerikaner haben uns unsere Geschichte genommen‘: Frank Beyers und Peter Kassovitz’ Jakob der Lügner. In: Wende, Waltraud (Hg.): Geschichte im Film. Mediale Inszenierungen des Holocaust und kulturelles Gedächtnis. Stuttgart, Weimar; Metzler:214-251. Pasche, Wolfgang (1996): Lektürehilfen Jurek Becker „Bronsteins Kinder“. Stuttgart, München, Düsseldorf, Leipzig: Klett 1996 Schultz, Sonja M. (2012): Der Nationalsozialismus im Film. Von Triumph des Willens bis Inglourious Basterds. Berlin: Bertz und Fischer. Schulz, Georg-Michael (2002): Docu-dramas – oder: Die Sehnsucht nach der ‚Authentizität‘. R[ckblicke auf Holocaust von Marvin Chomsky und Schindlers Liste von Steven Spielberg. In: Wende, Waltraud (Hg.): Geschichte im Film. Mediale Inszenierungen des Holocaust und kulturelles Gedächtnis. Stuttgart, Weimar; Metzler:159-180. Sill, Oliver (1992): „Lieber sprechen als hören, lieber gehen als stehen“. Jurek Becker als politischer Kommentator. In: Arnold (1992): 70-76 Wenk, Silke (2003): Happy End nach der Katastrophe? La vita è bella zwischen Medienreferenz und «Postmemory». In: Frölich, Margit et al. (Hrsg.): Lachen über Hitler – Auschwitz-Gelächter? Filmkomödie, Satire und Holocaust. Frankfurt/M; Boorberg Verlag:199-224. Weiterführende Literatur Assmann, Aleida: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: Beck 2006 Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München: Beck 1992 Μπενβενίστε, Ρίκα (2014): Αυτοί που επέζησαν. Αντίσταση, Εκτόπιση, Επιστροφή. Θεσσαλονικείς Εβραίοι στη δεκαετία του 1940. Αθήνα: Πόλις. Birkmeyer, Jens (Hg.): Holocaustliteratur und Deutschunterricht. Perspektiven schulischer Erinnerungsarbeit. Hohengehren: Schneider Verlag 2008 Blasberg, Cornelia: Identitätsarbeit und/gegen Vergangenheitsbewältigung? Die dritte Generation nach dem Holocaust in der aktuellen Literatur. In: Birkmeyer (2008): 106-118 Braese, Stephan und Gehle, Holger: Literaturwissenschaft und Literaturgeschichte nach dem Holocaust. In: Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Text und Kritik. München X/99, 144, Literatur und Holocaust: 79-95. Brumlik, Micha: Trauerarbeit und kollektive Erinnerung. In: Manuel Köppen: Kunst und Literatur nach Auschwitz. Berlin: Erich Schmitt 1993:197-203 Caduff, Corina u. Vedder, Ulrike (Hg.): Chiffre 2000 – Neue Paradigmen der Gegenwartsliteratur. Paderborn: Wilhelm Fink 2005 Ebbrecht, Tobias (2011): Geschichtsbilder im medialen Gedächtnis. Filmische Narrationen des Holocaust. Bielefeld: Transcript. Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung. Stuttgart, Weimar: Metzler 2005 Feuchert, Sascha: Faction oder Fiction? Grundsätzliche Überlegungen zum Umgang mit Texten der Holocaustliteratur im Deutschunterricht. In: Birkmeyer (2008): 129-143 Günter, Manuela: Shoah-Geschichte(n): Die Vernichtung der europäischen Juden im Spannungsfeld von Historiographie und Literatur. In: Fulda, Tschopp (2002): 173-194 Kliewer, Annette (2008): Naivität und Schrecken. Der „kindliche Blick“ und der Holocaust. In: Birkmeyer (2008): 225-235 Korte, Karl-Rudolf und Weidenfeld, Werner (Hg.): Deutschland-Trend-Buch. Bonn: Verlag für Internationale Politik 2001 Köster, Juliane: Archive der Zukunft. Der Beitrag des Literaturunterrichts zur Auseinandersetzung mit Auschwitz. Augsburg: Wißner 2001 Mitscherlich, Alexander und Margarete: Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens. München: R. Piper & Co 1967 Rüsen, Jörn und Jäger, Friedrich: Erinnerungskultur. In: Karl-Rudolf Korte und Werner Weidenfeld (Hg.): Deutschland-Trend-Buch. Bonn: Verlag für Internationale Politik 2001: 395-428 Schnell, Ralf: „Holocaust-Literatur“ als Generationen-Problem. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 120 (2000): 108-129
Last Update
19-02-2020