Θερμοδυναμική και Στατική της Ατμόσφαιρας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘερμοδυναμική και Στατική της Ατμόσφαιρας / Thermodynamics and Statics of the Atmosphere
ΚωδικόςGMCM103Y
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠρόδρομος Ζάνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001931

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘερμοδυναμική και Στατική της Ατμόσφαιρας
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600107677
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η κατανόηση βασικών αρχών θερμοδυναμικής και στατικής της ατμόσφαιρας. Τεχνική γνώση στα τεφιγράμματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θερμουγρομετρικές παράμετροι: μέγιστη τάση υδρατμών, θερμοκρασία του σημείου δρόσου, απόλυτη, ειδική και σχετική υγρασία, αναλογία μείγματος υδρατμών, υετίσιμο νερό. Θερμοδυναμικά συστήματα, θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά και καταστατική εξίσωση του ξηρού και υγρού αέρα, πρώτο και δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, εντροπία. Αδιαβατικές και μη αδιαβατικές μεταβολές στην ατμόσφαιρα, εξίσωση Poisson και δυνητική θερμοκρασία, κατακόρυφη αδιαβατική θερμοβαθμίδα, ανοδικές και καθοδικές κινήσεις του υγρού ατμοσφαιρικού αέρα, ισοβαρική και αδιαβατική ψύξη με εξάτμιση, ισοβαρική και αδιαβατική θέρμανση με συμπύκνωση, ισοβαρική ψύξη λόγω ακτινοβολίας, ισοβαρική και αδιαβατική (οριζόντια) ανάμειξη δύο αέριων μαζών με και χωρίς συμπύκνωση. Μεταβολές της θερμοκρασίας σε ένα τόπο, θερμοδυναμική εξίσωση διατήρησης της θερμότητας. Θερμοδυναμική νερού. Θερμοδυναμικά διαγράμματα, τεφιγράμματα. Ισορροπία της ατμόσφαιρας, αστάθεια, δείκτες αστάθειας. Μορφές ενέργειας στην ατμόσφαιρα και οι μετατροπές μεταξύ τους.
Λέξεις Κλειδιά
θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας, τεφιγράμματα, στατική ευστάθεια, δείκτες αστάθειας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος. 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω e-mail.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1183,9
Εργαστηριακή Άσκηση602
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο ΜΟ.ΔΙ.Π
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1)Fundamentals of Weather and Climate, Robin McIlveen, Chapman and Hall, London, 1992. 2)A first course in Atmospheric Thermodynamics, Grant W. Petty, Sundog Publishing, Madison Wisconsin, 2008.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-12-2016