Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑτμοσφαιρική Ρύπανση / Atmospheric Pollution
ΚωδικόςGMCM204Y
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΠρόδρομος Ζάνης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001937

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑτμοσφαιρική Ρύπανση
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600107885
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η κατανόηση βασικών αρχών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Εφαρμογή αριθμητικών μοντέλων διασποράς και ατμοσφαιρικής χημείας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορία της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Εισαγωγικές έννοιες στο πρόβλημα της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης: ορισμοί, πηγές, καταβόθρες και χρόνος ημίσειας ζωής , διαβάθμιση του προβλήματος της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Αρρύπαντη και Ρυπασμένη Ατμόσφαιρα – Ρυπογόνοι Παράγοντες: Σύσταση καθαρού αέρα, πρωτογενείς και δευτερογενείς ρύποι, Κύκλος του C, Κύκλος του N, Κύκλος του S, φωτοχημικά οξειδωτικά, υδρογονάνθρακες,σωματιδιακοί ρύποι, αλογόνα. Στοιχεία Μετεωρολογίας για τη μελέτη της αέριας ρύπανσης: Διάχυση, διασπορά και μεταφορά, συνθήκες ευστάθειας στην ατμόσφαιρα, αναστροφές θερμοκρασίας και ατμοσφαιρικές αναταράξεις, συνοπτικά και μέσης κλίμακας συστήματα μεταφοράς. Στοιχεία Ατμοσφαιρικής Χημείας: Χημικές αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα, χημεία τροπόσφαιρας και στρατόσφαιρας (τροποσφαιρικό και στρατοσφαιρικό όζον, όξινη βροχή). Μακροχρόνιες και μεγάλης κλίμακας επιδράσεις της αέριας ρύπανσης στο πλανήτη: φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος. Μεθοδολογία μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων. Εκπομπές αέριων ρύπων από φυσικές και ανθρωπογενείς πηγές.
Λέξεις Κλειδιά
ατμοσφαιρική ρύπανση, βιογεωχημικοί κύκλοι, διασπορά, ατμοσφαιρική χημεία, όζον, όξινη εναπόθεση, εκπομπές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος. 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω e-mail.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1103,7
Εργαστηριακή Άσκηση80,3
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο ΜΟ.ΔΙ.Π
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ατμοσφαιρική ρύπανση, Φωτοχημικά μοντέλα ποιότητας του αέρα, Καραθανάσης Σταύρος Σ., Εκδόσεις Τζιόλα, 960-418-119-Χ, 2007. Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Επιπτωσεις, Έλεγχος και Εναλλακτικές τεχνολογίες, Ιωάννης Β. Γεντεκάκης, Εκδόσεις Τζιολα, Θεσσαλονίκη, 1999. Ατμοσφαιρική Ρύπανση με στοιχεία Μετεωρολογίας, Μιχάλης Λαζαρίδης, Εκδόσεις Τζιολα, Θεσσαλονίκη, 2005. Χημεία περιβάλλοντος, Θ. Κουιμτζή, Κ. Φυτιανού, Κ. Σαμαρά, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1998. Μαθήματα Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Φυσικής Περιβάλλοντος, Χρήστος Ζερεφός, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1984. Chemistry of Atmospheres, Richard P. Wayne, second edition, Oxford University Press, Oxford, 1991. Basic Physical Chemistry for the Atmospheric Sciences, Peter V. Hobbs, Cambridge University Press, Cambridge, 1995. Atmospheric Chemistry and Physics, Seinfeld J.H. and S.N. Pandis, Wiley, New York, 1998. Air composition and chemistry, Peter Brimblecombe, Cambridge University Press, second edition, 1996 Chemistry of the Upper and Lower Atmosphere, Barbara J. Finlayson-Pitts and James N. Pitts, Jr., Academic Press, 2000.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-12-2016