LANDSCAPE DESIGN OF URBAN OPEN SPACES

Informazioni sull’Insegnamento
TitoloΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / LANDSCAPE DESIGN OF URBAN OPEN SPACES
Codice07EE10a
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea
Semestre di InsegnamentoWinter
CommonNo
StatoAttivo
Course ID20002517

Programma di Studio: PROGRAMMA SPOUDŌN 2020-21 EŌS SĪMERA

Registered students: 0
IndirizzoTipo di FrequenzaSemestreAnnoECTS
KORMOSFacoltativo a scelta obbligata746

Informazioni sull’Insegnamento
Anno Accademico2018 – 2019
SemestreWinter
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours5
Class ID
600127906
Course Type 2016-2020
 • Area Scientifica
Organizzazione della Didattica
 • In presenza
Materiali Online
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greco (Insegnamento, Esame)
 • Inglese (Insegnamento, Esame)
Prerequisites
Required Courses
 • 04EA10 DESIGN STUDIO 2
Abilita’ Generali
 • Applicazione pratica delle conoscenze acquisite
 • Ricerca, analisi e raccolta dati e informazioni, con l’utilizzo di tecnologie adeguate
 • Adattamento a nuove situazioni
 • Presa di decisione
 • Lavoro autonomo
 • Lavoro in gruppo
 • Lavoro in contesto internazionale
 • Lavoro in equipe interdisciplinari
 • Produzione di nuove idee di ricerca
 • Progettazione e gestione di progetti
 • Rispetto verso la diversita’ e la multiculturalita’
 • Rispetto verso l’ambiente naturale
 • Fare riflessioni critiche e autocritiche
 • Promuovere il pensiero indipendente, creativo e intuitivo
Tipologia di Materiale Didattico
 • Libro
 • Appunti
 • Esercizi interattivi
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Uso delle TIC   nell’ insegnamento
 • Uso delle TIC nella comunicazione con gli studenti
Organizzazione dell’Insegnamento
ActivitiesCarico di LavoroECTSIndividualeGruppoErasmus
Conferenze
Esercitazioni di Laboratorio50
Frontistirio (Sostegno)
Visite d’istruzione
Progetto (project)
Creazione artistica
Total50
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Presentazione Pubblica (Formativa)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Ανανιάδου - Τζημοπούλου Μ. (1997). Αρχιτεκτονική τοπίου - Σχεδιασμός αστικών χώρων. Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11007) Ανανιάδου - Τζημοπούλου Μ. (2018). Αρχιτεκτονική αστικού τοπίου - Σχεδιασμός αστικών χώρων. Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77109700) Γοσποδίνη Ά., Μπεριάτος Η. (επιμ.)(2006). Τα νέα αστικά τοπία και η ελληνική πόλη. Αθήνα: ΚΡΙΤΙΚΗ (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11793)
Additional bibliography for study
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ Ανανιάδου-Τζημοπούλου, Μ. (1982). Η Ανάλυση του Τοπίου στο Σχεδιασμό. Συμβολή στην έρευνα της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Διδακτορική Διατριβή, Επιστημονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής, Παράρτημα Αρ. 18, Τόμος Η’. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ανανιάδου - Τζημοπούλου Μ. (19921, 19992). Αρχιτεκτονική Τοπίου. Σχεδιασμός Αστικών Χώρων. Κριτική και Θεωρία. Σύγχρονες Τάσεις Σχεδιασμού Τοπίου. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Ανανιάδου-Τζημοπούλου, Μ. (2009). “Το «Ελληνικό», Πολιτισμικό Πάρκο”, στο Εν Χώρω Τεχνήεσσα, Τιμητικός Τόμος. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ, σελ. 59-68. Ανανιάδου –Τζημοπούλου, Μ., Διαμαντόπουλος, Στ., Ζάγκας, Θ., Παπαμίχος, Ν. (2004). Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πράσινο στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ανανιάδου-Τζημοπούλου, Μ., Ι.Α. Τσαλικίδης (επιμ), (2006). Αρχιτεκτονική Τοπίου: Έρευνα, Εκπαίδευση, Εφαρμοσμένο Έργο. Πρακτικά Συνεδρίου. Θεσσαλονίκη: Eκδόσεις Ζήτη. Ανδρικοπούλου, Ε. Γιαννακού, Α., Καυκαλάς, Γ., Πατσιάβα-Λατινοπούλου, Μ. (2007). Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αθήνα: εκδόσεις Κριτική. Βιτοπούλου Α. (2020). «Αναζητώντας τη διεπιστημονικότητα στον σχεδιασμό του (αστικού) χώρου», στο Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο. Απορρέουσες υποχρεώσεις ως προς τις μελέτες και τα έργα, Πρακτικά συμποσίου, ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή & Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 11-12 Απρίλιου 2019. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, σσ. 161-166. Γοσποδίνη Α., Μπεριάτος Η. (επιμ.) (2006). Τα νέα αστικά τοπία και η Ελληνική πόλη. Αθήνα: εκδόσεις Κριτική. Καραδήμου-Γερόλυμπου Α., ΒιτοπούλουΑ. (επιμ.) (2004). Αστικός Σχεδιασμός και Τοπίο, Διδακτικές Σημειώσεις. Θεσσαλονίκη: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καυκαλάς Γ., Βιτοπούλου Α., Γεμενετζή Γ., Γιαννακού Α., Τασοπούλου Α. (2015). Βιώσιμες πόλεις: προσαρμογή και ανθεκτικότητα σε περιόδους κρίσης [ηλεκτρ. βιβλ.]. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2227 Στεφάνου, Ι. (2001). Η φυσιογνωμία ενός τόπου. Ο χαρακτήρας της ελληνικής πόλης τον 21ο αιώνα. Αθήνα: Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ. Τερκενλή, Θ.Σ (1996). Το Πολιτισμικό Τοπίο: Γεωγραφικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Τρατσέλα M. (2011). Η Αρχιτεκτονική του Τοπίου της Θεσσαλονίκης: Ο ρόλος της χρονικότητας στον σχεδιασμό του τοπίου. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΠΣ ΑΠΘ. Τρατσέλα, Μ., (2009). “Σχεδιάζοντας το σύγχρονο αστικό τοπίο: Κοινωνία, χώρος, χρόνος και σχέσεις διάδρασης”, στο Εν Χώρω Τεχνήεσσα, Τιμητικός Τόμος. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ, σσ. 526-537. Τσαλικίδης, Ι.Α. (2008). Αρχιτεκτονική Τοπίου: Εισαγωγή στη Θεωρία και στην Εφαρμογή. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Τσαλικίδης, Ι.Α., Αθανασιάδου, Ε. (2009). Αειφορικός Σχεδιασμός Χρήσεων Γης: Τοπίο και Περιβάλλον. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γαρταγάνη. Τσιώμης, Γ. (1994). «Αστικός Σχεδιασμός. Μία διαδικασία επανάκτησης της πόλης». Αρχιτεκτονικά Θέματα, 28. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ Ananiadou-Tzimopoulou, M. (1999). "Τhe legacy of Greece in Landscape Design", Topos,The state of European Landscape Architecture, 27, σσ. 88-94. Ananiadou-Tzimopoulou, M. (1998). "Landscape design projects.works of art and culture". Proceedings IFLA Central Region Symposium, Art and Landscape, 8-10 September. Athens, σσ. 92-98. Berger, A. (2006). Drosscapes. Wasting Land in Urban America. New York: Princeton Architectural Press. Boettger, S. (2002). Earthworks: Art and the landscape of the Sixties. Berkeley Los Angeles London: University of California Press. Clergeau, Ph. (2007). Une écologie du paysage urbain. Rennes, France: Editions Apogée. Coeterier, J.F. (1978),. “Psychology and Environmental Planning” στο Wos, W., Schipper-Anderson, E.A., Van der Berg, A, (eds), Research for Landscape Planning. Some Examples. De Dorschkamp, Wageningen. Corner, J. (1999). “The Agency of Mappping: Speculation, Critique and Invention”, στο Mappings, Cosgrove, D. (ed.), Reaktion Books, Ltd., London. και (2007) στο Center 14 on Landscape Urbanism, The Center for American Architecture and Design, σσ. 149-173 Corner J. (ed.) (1999). Recovering landscape. Essays in Contemporary Landscape Architecture. New York: Princeton Architectural Press. Cosgrove, D. (2002), (1984). “Landscape as Cultural Product”, στο Swaffield, S. (ed.) Theory in Landscape Architecture, A Reader. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, σελ. 166. Cullen, G. (1966). The Concise Townscape. Cambridge: University Press. Czemiak, J. (ed.) (2001). Case: Downsview Park Toronto. Cambridge / New York: Harvard / Prestel. Czemiak, J., Hargreaves, G. (eds.) (2007). Large Parks. New York: Princeton University Press. Dale, A. (2001). At the Edge: Sustainable Development in the Twenty-first Century. Vancouver: UBC Press. Daniels, S. and Cosgrove, D., (eds) (1988). The Iconography of Landscape, Cambridge: Cambridge University Press, σσ. 1-10. Delavigne, R. (1974). “Le prix du paysage”. Science et Avenir, No sp. H. serie 13. Doherty, C. (ed). (2004). Contemporary Art, From Studio to Situation. London: Black Dog Publishing. Farr, D. (2008). Sustainable Urbanism, Urban Design with Nature. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. Field Operations (2006). FRESH KILLS PARK: LIFESCAPE. Staten Island, New York: Draft Master Plan. Girot, Ch. (2006). “Vision in Motion: Representing Landscape in Time”, στο Waldheim, Ch. (ed.), The Landscape Urbanism Reader. New York: Princeton Architectural Press, σσ. 88-103. Gunderson, L. H. (2000). “Ecological Resilience in Theory and Application”. Annual Review of Ecology & Systematics, 31. Holling, C.S. (1973). “Resilience and stability of ecological systems”. Annual Review of Ecology and Systematics, Vol 4, σσ.1-23. Ingallina, P. (2001). Le projet urbain, coll. Paris : Que sais-je ?, PUF. Jellicoe, G. and S. (1995). The Landscape of Man, Shaping the Environment from Prehistory to the Present Day. London: Thames and Hudson. Kamvasinou, Κ. (2006). “Reclaiming the Obsolete in Transitional Landscapes: Perception, Motion, Engagement”. Journal of Landscape Architecture, Autumn ’06, σσ. 16-27. Koziraki, M., Tratsela, M., (2004). “Enhancement and integration of historic monuments into the urban landscape: a “play” between time and space”. IFLA Central Region Conference, New Landscapes for Old Structures and New Structures in Old Landscapes, 3-5 May, Prague. Kwon, M. (2004). One Place After Another: Site Specific art And Locational identity. Cambridge: The MIT Press. Lassus, B. (1998). The Landscape Approach. Philadelphia: University of Pennsylavnia Press. Latz, P. (2000). “The Idea of Making Time Visible”. Topos 33, Munich, σσ. 94-99. Lewis P., (1979). “Axioms for reading the landscape: some guides to the American Scence”, στο The Interpretation of Ordinary Landscapes: Geographical Essays, Meining, D.W., Jackson, J.B. et al. (eds), Oxford University Press, New York και στο Center 14 on Landscape Urbanism, σσ. 149-173. Loreau, M. et al. (2001). “Biodiversity and ecosystem functioning: current knowledge and future challenges. Science, 294, σσ. 804-808. Loures, L. & Panagopoulos, T. (2007). “Sustainable reclamation of industrial areas in urban landscape”. Transactions on Ecology & the Environment, Vol. 102, WIT Press. Low, S., Taplin, D., Scheld, S. (2005). Rethinking Urban Parks, Public Space and Cultural Diversity. Texas: University of Texas Press. Lynch, K. (1960, 1994). The Image of the City. London, Cambridge, Mass.: The MIT Press. Mancuso F., Kowalski K., (eds), (2007). Squares of Europe, Squares for Europe, Places d’ Europe, Places pour l’Europe. Cracow. Masboungi, Α. (dir.), (2002). Projets urbains en France - French Urban Strategies. Paris: Editions du Moniteur. McHarg, I. (2007), (1969). “Processes with values”. Center 14, On Landscape Urbanism. The Center for American Architecture and Design, σσ. 10-21. McHarg, I. (1969). Design with Nature. New York: Natural History Press. Mostafavi, M. (2003). “Landscapes of Urbanism”, στο Landscape Urbanism. A Manual for the Machinic Landscape, Mohsen Mostafavi and CiroNajle (eds.). Spain: AA Publications, SYL.ES, σσ. 5-21. Park, K. (2007). “The Urban Ecology of Globalization”. Kerb 15, Landscape Urbanism. Melbourne: McLaren Press, σσ. 45-49. Robins, Ed., El-Khoury, R. (eds.) (2004). Shaping the City, Studies in History, Theory and Urban Design. New York, London: Routledge. Tiberghien, A. G. (2001). Nature, Art, Paysage,. Arles: Actes Sud/ Ecole Nationale Supérieure du Paysage/Centre du Paysage. Tratsela Μ.,Koziraki Μ. (2008). “The natural environment in the contemporary urban landscape: Existing condition and alternative approaches towards enhancement”. International Conference, Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, E-Proceedings, Mytilene, 1-6 June. Tratsela M., Athanasiadou E.A., Tsalikidis I.A. (2012). “Landscape Architecture and environmental protection: Contemporary planning approaches and issues”. International Conference, Protection and Restoration of the Environment XI, Ε-Proceedings, July 3-6. Tratsela Μ., Ananiadou-Tzimopoulou Μ. (2013). “Landscape architecture in changing city-scapes”. Proceedings International Conference, “Changing cities” Spatial, morphological, formal & socio-economic dimensions. Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly, Technical Chamber of Greece, June 18-21 pp. 390-397. Tuan, Y-F, (1979). Thought and landscape: the eye and the mind’s eye. Στο The Interpretation of Ordinary Landscapes, D.W. Meinig (επιμ.), Oxford: Oxford University Press, σσ. 89-102. Waldheim, Ch. (2002). “Landscape Urbanism: A genealogy”. Praxis, Journal of Writing + Bulilding, Issue 4, Praxis Inc., Cambridge, New Orleans, σσ.10-17. Waldheim Ch. (ed.) (2006). The landscape Urbanism Reader. New York: Princeton Architectural Press. Waltner-Toews D., Kay, J., Lister, N.-M. (2008). The Ecosystem Approach: Complexity, Uncertainty, and Managing for Sustainability. New York: Columbia University Press. Wrede, S. (1990). “Landscape and Architecture”. Caldenby, C., Hultin, O., Asplund, Stockholm: Arkitektur Förlag.
Last Update
15-11-2020