Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ / Mathematics ΙΙ
ΚωδικόςGMC 214Y
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Πυθαρούλης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001801

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2013 – 2014
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
40049684
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώση παραγώγων, μερικών παραγώγων, ολοκληρωμάτων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1) Κατανοούν την έννοια του διανύσματος/διανυσματικής συνάρτησης 2) Κατανοούν και εφαρμόζουν τις πράξεις μεταξύ διανυσμάτων ή διανυσματικών συναρτήσεων, τις παραγώγους και τα ολοκληρώματά τους 3) Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές των διανυσμάτων στην επίλυση προβλημάτων
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διανύσματα στον τρισδιάστατο χώρο. Γινόμενο διανυσμάτων (εσωτερικό, εξωτερικό και μικτό) με εφαρμογές στην Αναλυτική Γεωμετρία. Διανυσματικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής (όρια, συνέχεια, παραγώγιση, διαφόριση, ολοκλήρωση). Θεωρία καμπύλων του R3 (εφαπτομένη, κάθετο επίπεδο). Διανυσματικές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών (όρια, συνέχεια, μερικές παράγωγοι, ολικό διαφορικό). Αριθμητικά και διανυσματικά πεδία (κλίση, απόκλιση, περιστροφή). Παραγώγιση αριθμητικού πεδίου κατά μήκος καμπύλης και κατά κατεύθυνση. Θεωρία επιφανειών (καμπυλόγραμμες συντεταγμένες, εφαπτόμενο επίπεδο και κάθετος). Επικαμπύλια ολοκληρώματα διανυσματικών πεδίων (ιδιότητες, συντηρητικά πεδία και συνάρτηση δυναμικού, τύπος του Green στο επίπεδο). Επικαμπύλια ολοκληρώματα αριθμητικών πεδίων. Εμβαδόν επιφάνειας (σε καρτεσιανές και σε καμπυλόγραμμες συντεταγμένες). Επιεπιφάνεια ολοκληρώματα αριθμητικών πεδίων. Επιεπιφάνεια ολοκληρώματα διανυσματικών πεδίων. Εφαρμογές.
Λέξεις Κλειδιά
Διανύσματα, Αριθμητικά και διανυσματικά πεδία, Επιφάνειες, Επικαμπύλια και επιεπιφάνεια ολοκληρώματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Διαφάνειες
  • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος. 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω e-mail.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις Ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος και κατ'οίκον εργασίες
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Φλωράς Σ. 2001: Στοιχεία διανυσματικής ανάλυσης. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη. ISBN: 960-91549-0-5 Σεραφειμίδης Κ.Ι. 2004: Διανυσματική ανάλυση, Θεωρία και Ασκήσεις. Εκδόσεις Σοφία. ISBN: 960-87601-4-3
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-07-2014