Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Laboratory of Industrial Processes

Course Information
TitleΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ / Laboratory of Industrial Processes
CodeΚ402
FacultySciences
SchoolChemistry
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter
CommonNo
StatusActive
Course ID40002710

Programme of Study: PPS-Tmīma CΗīmeías (2016-sīmera)

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CΗĪMIKĪ TECΗNOLOGIA KAI VIOMĪCΗANIKĪ CΗĪMEIAElective Course belonging to the selected specialization (Elective Specialization Course)745

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600124187
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Respect natural environment
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Laboratory Work
Total
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Summative)
 • Labortatory Assignment (Summative)
Last Update
23-09-2013