INTRODUCTION TO THEATRE AND DRAMA EDUCATION

Course Information
TitleΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ / INTRODUCTION TO THEATRE AND DRAMA EDUCATION
CodeΕ.1.221
FacultyEducation
SchoolEarly Childhood Education
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CoordinatorAntonios Lenakakis
CommonNo
StatusActive
Course ID80000283

Class Information
Academic Year2023 – 2024
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Class ID
600244250
Course Type 2016-2020
 • Background
 • General Knowledge
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • German (Instruction, Examination)
General Competences
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Scope, objectives and methodology of Drama and Theatre pedagogy. Drama and Theatre pedagogy’s relationship with the Art of Theatre and the science of Pedagogy, the modern school and the related scientific disciplines. Particular relationships of Drama and Theatre pedagogy: Rule-inspirator-group, play and learning, behavior, communication, action, theatrical point, selfdiscovery, process, scenery product, empathy. Practices of Drama and Theatre pedagogy. The role of the teacher-inspirator. The course has a theoretical and a workshop character.
Keywords
Drama/Theatre Pedagogy, Drama and Theatre in Education, play, communication
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Interactive excersises
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures26
Reading Assigment20
Artistic Workshop30
Total76
Student Assessment
Description
1st Option: Creating, presenting and recording a theatrical project. 2nd Option: Oral examination based on the syllabus from the suggested textbooks. Regarding both of the options: Opportunity for an additional to the grade written assignment which will have to be presented to the group.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
 • Report (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Άλκηστις (2008) Μαύρη Αγελάδα – Άσπρη Αγελάδα. Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση και Διαπολιτισμικότητα. Αθήνα: Τόπος Κωδικός στον Εύδοξο: 8782 2. Γραμματάς, Θ. (1997) Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό. Αθήνα: Τυπωθήτω Κωδικός στον Εύδοξο: 31061
Additional bibliography for study
Άλκηστις (2012) Το αυτοσχέδιο θέατρο στο σχολείο. Αθήνα: Πεδίο Άλκηστις (2012)Το βιβλίο της δραματοποίησης. Αθήνα: Πεδίο Άλκηστις (2012) Η δραματοποίηση για παιδιά. Αθήνα: Πεδίο Άλκηστις (2000) Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Αυγητίδου, Σ. (επιμ.) (2001) Το παιχνίδι. Σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω Αυδή, Α. & Χατζηγεωργίου, Μ. (2007) Η τέχνη του δράματος στην εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο Beauchamp, Η. (1998) Τα παιδιά και το δραματικό παιχνίδι. Εξοικείωση με το θέατρο (μτφρ. Ε. Γιανίτσκα). Αθήνα: Τυπωθήτω Bergeret, L. (1988) Ψυχοκινητικά παιχνίδια για παιδιά από 2 ως 6 χρόνων. Αθήνα: Δίπτυχο Βίννικοτ, Ντ. (1979) Το παιχνίδι, το παιδί και η πραγματικότητα (μτφρ. Α. Γιαννακούλας). Αθήνα: Καστανιώτης Chauveld, M. V. (1998) Δραστηριότητες - διερευνήσεις - ανακαλύψεις για παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Αθήνα: Τυπωθήτω Γκόβας, Ν. (2003) Για ένα νεανικό δημιουργικό θέατρο. Ασκήσεις, παιχνίδια, τεχνικές. Ένα πρακτικό βοήθημα για εμψυχωτές θεατρικών ομάδων και εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Μεταίχμιο Γραμματάς, Θ. (1999) Διδακτική του Θεάτρου. Αθήνα: Τυπωθήτω Γραμματάς, Θ. (2003) Θέατρο και Παιδεία. Αθήνα: Αυτοέκδοση Γραμματάς, Θ. (2004)Το θέατρο στο σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής. Αθήνα: Ατραπός Γραμματάς, Θ. (2007) Η σχολική θεατρική παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Ατραπός Γραμματάς, Θ. & Τζαμαριάς Τ. (2004) Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός Δαράκη, Π. (1995) Το προσχολικό παιδί και οι ανάγκες του. Αθήνα: Δωδώνη Deldime, R. (1996) Θέατρο για την Παιδική και Νεανική Ηλικία (μτφρ. Θ. Γραμματάς). Αθήνα: Τυπωθήτω Faur, G. & Lascar, S. (1988) Το Θεατρικό Παιχνίδι (μτφρ. Α. Στρουμπούλη). Αθήνα: Gutenberg Kempe, A. (επιμ.) (2005) Εκπαιδευτικό δράμα και ειδικές ανάγκες. Ένα εγχειρίδιο για δασκάλους σε γενικά και ειδικά σχολεία (μτφρ. Α. Βεργιοπούλου). Αθήνα: Πατάκης Λενακάκης, Α. (2008) Η Θεατροπαιδαγωγική ως νέο μοντέλο παρέμβασης στην αγωγή ατόμων με εμπόδια στη ζωή και στη μάθηση. Στο: Κουρκούτας Η./Chaertier J.P. (επιμ.) (2008): Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διαταραχές. Τοπίο, σσ. 455-470 Λενακάκης, Α. (2011) Οι αντιστάσεις μας στο ανοίκειο ως πρόκληση: Ευκαιρίες διαπολιτισμικής συνάντησης και επικοινωνίας μέσω Θεατροπαιδαγωγικής. Στο: Ανδρουλάκης Γ./Μητακίδου Σ./Τσοκαλίδου Ρ. (επιμ.) (2011) Σταυροδρόμι Γλωσσών & Πολιτισμών: Μαθαίνοντας εκτός σχολείου. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου (σε ηλεκτρονική έκδοση). Θεσσαλονίκη: Πολύδρομο, Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ., σσ. 114-128. Μουδατσάκις, Τ. (1994) Η θεωρία του Δράματος στη σχολική πράξη. Το Θεατρικό Παιχνίδι. Η Δραματοποίηση. Αθήνα: Καρδαμίτσας Μουδατσάκις, Τ. (2005) Το θέατρο ως πρακτική τέχνη στην εκπαίδευση. Από τον Stanislavsky, τον Brecht και τον Grotowski στο σκηνικό δοκίμιο. Αθήνα: Εξάντας Παπαδόπουλος Σ. (2010) Παιδαγωγική Θεάτρου. Αθήνα: Κοντύλι Παπαθανασίου, Α. & Μπασκλαβάνη, Ο. (2001) Θεατροπαιχνίδια. Αθήνα: Κέδρος Σέργη, Λ. (1987) Δραματική έκφραση και αγωγή του παιδιού. Αθήνα: Gutenberg Τσιάρας, Α. (2007) Η θεατρική αγωγή στο δημοτικό σχολείο: Μια ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση. Αθήνα: Παπαζήσης Χρυσάφη, M. (1991) Το δραματικό παιχνίδι στην προσχολική ηλικία. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης Wooland B., Η διδασκαλία του δράματος στο Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1999 (Χρήσιμες πληροφορίες για τα θεατροπαιδαγωγικά δρώμενα στην ιστοσελίδα: www.theatroedu.gr).
Last Update
25-05-2013