Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

You are here

Research Projects

Project Code
2858
Title
Νέες κατευθύνσεις στη μηχανική και υλικά
Project Funder:
Κράτος
Financing Framework
Status
Περάτωση
Start date
18 - 12 - 1992
End date
Partners:
Institution Role:
Project's school
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Research Area
Scientific Supervisor
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Scientific Collaborators
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕ., ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩ.