Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

You are here

Research Projects

Project Code
2988
Title
Συνέδριο: Υποτροφίες στη μηχανική των υλικών
Project Funder:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Financing Framework
Συνέδρια
Status
Περάτωση
Start date
1 - 5 - 1993
End date
Partners:
Institution Role:
Project's school
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Research Area
Scientific Supervisor
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Scientific Collaborators
EDIZIO RIZZI, FERRO GIUSSEPPE, JOERGEN ANDERSEN, RIZZI EGIDIO, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡ., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑ., ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ.