Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

You are here

Research Projects

Project Code
7675
Title
Μέθοδοι υγροπροστασίας δομικών υλικών κατά τους Βυζαντινούς και Μεταβυζαντινούς χρόνους
Project Funder:
Financing Framework
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Status
Περάτωση
Start date
1 - 3 - 1996
End date
Partners:
Institution Role:
Contractor
Project's school
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Research Area
3. Χωρική Ανάπτυξη
Scientific Supervisor
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Scientific Collaborators
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩNΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜ., ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕ.