Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

You are here

Research Projects

Project Code
8167
Title
Συνέδριο: Νέα Υλικά, διεργασίες και μικροδομές
Project Funder:
Κράτος
Financing Framework
Status
Περάτωση
Start date
15 - 12 - 1993
End date
30 - 12 - 1993
Partners:
Institution Role:
Project's school
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Research Area
Scientific Supervisor
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Scientific Collaborators
ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ., ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ., ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ., ΧΑΤΖΗΠΟΥΦΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ