Tu sei qui

Study Guide

Facolta’
Dipartimento
Qualification AwardedPtychio Oikonomikon Epistimon (Degree in Economics)
Programma di StudioPPS Tmīma Oikonomikṓn Epistīmṓn (2013-sīmera)
Ciclo / Livello di Studi1. Corso di Laurea
Anno Accademico2018 - 2019
StatoAttivo
Websitehttp://www.econ.auth.gr
Contact emailinfo@econ.auth.gr
ECTS / WorkloadOne ECTS unit corresponds to 28 hours of workload.
InstructorCodiceTitoloHoursSemestreECTSTipo
Boutsouki Christina12ΕΕ07053EK
12ΥΔ03045.5O
12ΥΖ01476YK
Chatzitheodorou Anna-Maria12ΥΞΔ1042.5O
Daffa Agni12ΥΞΔ2042.5O
Dagkas Alexandros12ΥΓ05035O
Desli Evangelia12ΥΓ02035O
12ΥΗ07086EIE
12ΥΣ01066EIE
Diamantidis Alexandros12ΥΔ05045.5O
12ΥΖ03676YK
12ΥΣ05066YK
Efthymiadou-Papapolychroniadou Athina12ΥΒ05026O
Fousekis Panagiotis12ΕΣ01063EIE
12ΕΣ06063EIE
12ΥΓ02035O
Gavriilidou Georgia12ΥΞΑ1010.5O
12ΥΞΕ1050.5XG
Gavriiloglou Christos12ΥΓ04035O
Gkorezis Panagiotis12ΥΑ02016O
12ΥΕ07056YK
12ΥΗ04086YK
Glaveli Niki12ΕΗ060S3EK
12ΥΕ06056YK
12ΥΖ02676YK
Kanellou Alexandra12ΕΖ02073EK
12ΥΓ01035O
Katrakylidis Konstantinos12ΕΗ02383EK
12ΥΑ03016O
12ΥΒ03026O
12ΥΔ01045.5O
12ΥΕ01056YK
12ΥΗ05386EE
Kazanas Athanasios12ΥΔ02045.5O
12ΥΣ03056EIE
12ΥΣ09363EE
Kokkinidou Marina12ΥΞΓ1030.5O
Kontouli Kleopatra12ΥΞΔ1042.5O
Kosmidou Kyriaki12ΕΖ03373EK
12ΥΕ05056YK
12ΥΣ06066YK
12ΥΣ08066YK
Kostopoulou Styliani12ΕΖ06073EIE
12ΥΖ07476EIE
12ΥΣ04066EIE
Kousenidis Dimitrios12ΕΖ01073EK
12ΕΗ05083EK
12ΕΣ07053EK
12ΥΖ04476YK
12ΥΗ03086YK
12ΥΣ06066YK
Kyritsis Ioannis12ΕΗ08373EIE
12ΥΑ03016O
12ΥΑ04416O
12ΥΒ03026O
12ΥΒ04426O
Mardas Dimitrios12ΕΕ06063EIE
12ΥΓ03035O
Mattas Andreas12ΥΑ03016O
12ΥΑ04016O
12ΥΒ03026O
12ΥΒ04026O
Mavragani Eleni12ΕΕ09053EK
12ΕΕ11053EK
Moussa Basar12ΕΕ01073EIE
12ΕΗ11083EE
12ΥΖ08076EIE
Mylonas Naoum12ΕΣ12063EK
Palaiologou Souzana-Maria12ΕΗ07383EIE
12ΕΣ02063EIE
12ΥΒ01026O
12ΥΕ02056EIE
Papachristou Georgios12ΕΗ09083EIE
12ΥΕ03056EIE
12ΥΗ08486EIE
12ΥΣ09163EE
Papadopoulos Konstantinos12ΕΗ10383EE
12ΥΕ04066YK
Pavlidou Nelly-Eleni12ΕΕ03053EIE
Polimenis Vassilis12ΕΗ03683EK
Siamagka Nikoletta theofania12ΕΖ09073EK
12ΥΔ03045.5O
12ΥΗ02086YK
Sidiropoulos Moysis12ΥΒ01026O
12ΥΔ02045.5O
12ΥΖ06076EIE
12ΥΣ03056EIE
Spathis Charalampos12ΥΒ02426O
12ΥΓ04035O
Tantos Stefanos12ΥΗ06086EIE
Thomaidis Nikolaos12ΕΗ02083EK
12ΥΔ01045.5O
12ΥΕ01056YK
12ΥΗ05086EE
Triantafyllidou Maria-Lida12ΥΞΑ1010.5O
Tsadiras Athanasios12ΕΣ08063EK
12ΥΒ05426O
Tsaliki Persefoni12ΥΓ05035O
12ΥΔ04045.5O
12ΥΖ05476EIE
Tsipouridou Maria12ΥΒ02026O
12ΥΓ04035O
12ΥΗ01086YK
Varsakelis Nikolaos12ΥΑ01416O
Viktoratos Iosif12ΕΕ05053EIE
12ΕΣ04083EIE
12ΥΑ05016O
Zarotiadis Grigorios12ΥΓ06035O
12ΥΖ06076EIE
Zikopoulos Christos12ΕΕ08053EK
12ΕΖ04373EK
12ΥΣ07066YK