State and Society in Modern Greece

Course Information
TitleΚράτος και Κοινωνία στη Νεώτερη Ελλάδα / State and Society in Modern Greece
CodeΚΕ0Ε01
FacultySocial and Economic Sciences
SchoolPolitical Sciences
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CoordinatorNikolaos Rotzokos
CommonYes
StatusActive
Course ID100001064

Programme of Study: PPS Tmīma Politikṓn Epistīmṓn 2023-sīmera

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective Courses beloging to the selected specializationWinter-5

Class Information
Academic Year2016 – 2017
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600060290
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
As a result of their educational experience students are expected to be able: - To understand the process of nation state formation in Greece from the national liberation movement to the interwar years - To identify and criticize different interpretations of the formation of a modern nation state in Greece - To produce historical arguments based on primary sources and the historical method explaining political events and developments, their causes, effects and long-term repercussions. To examine specific historical episodes in their complexity and contingency
General Competences
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The course examines the process of state - building in modern Greece from the foundation of the modern Greek state until the end of interwar years. The course consists of three parts. In the first part are examined: a) the efforts of Bavarian Monarchy to control the population, to impose the law and the order, and to establish a centralized state• b) the resistances - but also the adaptations - of local societies and local centers of power in the government owned centralization. In the second part is examined the reign of King Georg I, during which is extended the national territory, is achieved the economic growth, are strengthened the liberal political institutions and incorporated local elites in the political system. The third part refers to the interwar years. It is examined the interventionist role of the Greek state in the rearrangement of economy and society with the incorporation of new lands and the assimilation of refugees, the emergence of mass politics and class parties and the intense political and social conflict. In this context, the course will present and attempt to interpret: a) the social and economic reforms that are realized between 1830 and 1940 (land reform, tax reform, educational reform)• b) the history of parliamentarism and his connection with the clientelism and, c), the relation between the parliamentary democracy and the authoritarianism in the period of Interwar.
Keywords
parliamentary regime, political parties, elections, clientelism, Land Reform, land-owners elites, ship-owners elites, the diasporas elites, the National Question, the Social Question, institutional and social modernization, National "Dissention"
Educational Material Types
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Reading Assigment
Written assigments
Total
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Assignment (Formative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Αντ. Μωυσίδης, Σπ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα στον 19ο και 20ο αιώνα, Αθήνα 2010 (Moisidis A., Sakellaropoulos Sp. (ed.), Greece in the 19th and 20th century, Athens 2010.) Κ. ΓΑΡΔΙΚΑ, Β. ΚΕΧΡΙΩΤΗΣ, Χ. ΛΟΥΚΟΣ, Χ. ΛΥΡΙΤΖΗΣ, Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗ (ΕΠΙΜ.), Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΝΕΦΕΛΗ, ΑΘΗΝΑ 2008.
Additional bibliography for study
Επιπρόσθετη επιλεγμένη Βιβλιογραφία που αναρτάται στο e-learning του μαθήματος (άρθρα, αποσπάσματα βιβλίων, κεφάλαια συλλογικών τόμων κλπ.) Tsaousis D. (ed.), Aspects of Greek society in the 19th century, Athens 1998. Δ. Τσαούσης (επιμ), Όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα, Αθήνα 1998 Γιώργος B. ∆ερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους, 1830-1920, τ. 2, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2005. Γκούνναρ Χέρρινγκ, Τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα, τ. 2, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2002. Έλλη Σκοπετέα, Tο «Πρότυπο Bασίλειο» και η Mεγάλη Iδέα. Όψεις του εθνικού προβλήµατος στην Eλλάδα (1830-1880), Πολύτυπο, Αθήνα 1988. Έλλη Σκοπετέα, Η ∆ύση της Ανατολής. Εικόνες από το τέλος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, Γνώση, Αθήνα 1992. Γιώργος Mαυρογορδάτος και Xρήστος Xατζηιωσήφ (επιµ.), Bενιζελισµός και αστικός εκσυγχρονισµός, Πανεπιστηµιακές Eκδόσεις Kρήτης, Hράκλειο 1992. Παναγιωτόπουλος Β. (επιμ), Εκσυγχρονισμός και βιομηχανική επανάσταση στα Βαλκάνια το 19ο αι., Θεμέλιο, Αθήνα 1980. Κολιόπουλος Ι., Ληστές της κεντρικής Ελλάδας στα μέσα του 19ου αι., Ερμής, Αθήνα 1979. Κορασίδου Μ., Οι Άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα το 19ο αιώνα, ΙΑΕΝ, Αθήνα 1995. Σταυρίδη - Πατρικίου Λ., Ο Γ. Σκληρός στην Αίγυπτο. Σοσιαλισμός, δημοτικισμός και μεταρρύθμιση, Θεμέλιο, Αθήνα 1988. Τσουκαλάς Κ., Κοινωνική ανάπτυξη και κράτος. Η συγκρότηση του δημόσιου χώρου στην Ελλάδα, Θεμέλιο, Αθήνα 1981. Ψυχογιός Δ., Προίκες, φόροι, σταφίδες ψωμί. Οικονομία και οικογένεια στην αγροτική Ελλάδα του 19ου αι., ΕΚΚΕ, Αθήνα 1987. Αγριαντώνη Χ., Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Ιστορικό Αρχείο - Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1986. Καρδάσης Β., Από του ιστίου εις τον ατμόν, Ελληνική εμπορική ναυτιλία 1858-1914, ΠΤΙ-ΕΤΒΑ, Αθήνα 1993. Παπαγιαννάκης Λ., Ελληνικοί σιδηρόδρομοι 1862-1910, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1982. Συναρέλλη Μ., Δρόμοι και λιμάνια στην Ελλάδα 1830 –1880, ΠΤΙ-ΕΤΒΑ, Αθήνα 1989. Λεονταρίτης Γ., Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, Εξάντας, Αθήνα 1978.
Last Update
08-09-2016