Sociology of Christianity

Course Information
TitleΚοινωνιολογία του Χριστιανισμού / Sociology of Christianity
Code604
FacultyTheology
SchoolTheology
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorNiki Papageorgiou
CommonYes
StatusActive
Course ID60000287

Programme of Study: Anamorfōméno PPS Tmīmatos THeologías (2020)

Registered students: 2
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course634

Class Information
Academic Year2017 – 2018
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours4
Class ID
600099358
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
The overall aim of this course is to critically present, explain and define the main concepts, theories and methods of analysis and research in the field of Sociology of Christianity. Upon successful completion of the course, the student will: - understand the basic concepts of Sociology of Christianity - be familiar with the thinking and the analysis of Sociology of Christianity - study selected areas of Sociology of Christianity - apply the sociological thinking in analyzing manifestations of religious life in society, as well as in critically interpreting connections between Christian Ethics and features of modern society such as culture, Institutional organization, social roles and values.
General Competences
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
This course is designed to introduce students to the core topics of the Sociology of Christianity, especially focusing on the relation between Christianity and Culture. During this course connections between the Society and Christianity, Christianity and social change, secularization, private and public sphere, social justice and structures of power, Christianity and social institutions, and ecological debates will be analysed and critically examined.
Keywords
Christianity, social theories, christian institutions, secularization, globalization, social problems
Educational Material Types
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
Power point presentations, video, fotos and digidal files will be used on the service of learning objectives.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Reading Assigment301.2
Exams431.7
Total732.9
Student Assessment
Description
The students will be called to answer to Essay questions with a reflexive approach on issues that will been analysed during the semester.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Ιωάννης Σ. Πέτρου, Χριστιανισμός και κοινωνία. Κοινωνιολογική ανάλυση των σχέσεων του χριστιανισμού με την κοινωνία και τον πολιτισμό, Θεσσαλονίκη: Βάνιας 2004
Additional bibliography for study
-Anastasios Archbishop of Tirana and all Albania, Orthodox Christian Essays on Global Concerns, Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2003. -Appadurai, A., Modernity at Large, Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1996. -Archer, M., Being Human. The Problem of Agency, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. -Archer, M., Making our Way Through the World. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. -Augé, M., Για μια Ανθρωπολογία των σύγχρονων κόσμων, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1999. -Bauman, Z. – T. May, Thinking Sociologically, Oxford: Blackwell, 20012. -Bauman, Z., Liquid Modernity, Cambridge: Polity Press, 2000. -Berger, P. L., "Charisma and religious innovation: the social location of Israelite prophecy", στο π.: American Sociological Review, Vol. 28 (6)\ 1963, σελ. 940-950. -Bernardes, J., Family Studies. An Introduction, London: Routledge, 2002 [1997]. -Beyer, P., Religion and Globalization, London: Sage Publications, 1994. -Davie, G., «The Religious Factor in the Emergence of Europe as a Global Region», στο π.: Social Compass Vol. 41(1)\ 1994, σελ. 95-112. -Dickinson, R., Economic Globalization: Deepening Challenge for Christians, Geneva: WCC, 1998. -Douthwaite, R. - H. Diefenbacher, Jenseits der Globalisierung. Handbuch für lokales Wirtschaften, Mainz: Grünewald Verl., 1998. -Dow, T., “The Theory of Charisma”, στο π.: The Sociological Quarterly, Vol. 10 (3)\ 1969, σελ. 306-318. -Drimmelen, R. van, Faith in a Global Economy. A Primer for Christians, Geneva: WCC, 1998. -Frey, R.J., Global Issues: Fundamentalism, New York: Infobase Publishing, 2007. -Giddens, A., The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity Press, 1990. -Giddens, A., The Constitution of Society, London: Polity Press, 1984. -Goffman, E., The Presentation of Self in Everyday Life, New York: Anchor Book, 1959. -Goffman, Er. (μτφ. –εισαγωγή Δ. Μακρυνιώτη), Στίγμα. Σημειώσεις για τη διαχείριση της φθαρμένης ταυτότητας, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2001. -Heidegger, M. (Π. Θανασάς μτφ.- σχόλια), Τί είναι Μεταφυσική;, Αθήνα: Πατάκης, 2002. -Held, D. - A. McGrew, “The Great Globalization Debate: An Introduction”, στο: D. Held-A. McGrew (Eds.), The Global Transformations Reader, Cambridge: Polity Press, 2000, σελ. 1–4 -Held, D., A Globalizing World? Culture, Economics, Politics, London: Rutledge, 2004. -Henslin, J., A Down- to Earth Approach, USA: Pearson, 201210. -Hervieu-Leger, D. – J. P. Willaime, (Ν. Παπαγεωργίου επ.), Κοινωνικές Θεωρίες και Θρησκεία, Αθήνα: Κριτική, 2005. -Hughes, M.- C. Kroehler, Κοινωνιολογία. Οι βασικές έννοιες, Αθήνα: Κριτική 2007. -Jameson, F., The Seeds of Time, New York: Columbia University Press, 1994. -Jenkins, R., Social Identity, London: Rutledge, 1996. -Küng, H., Η αρχή των πάντων. Φυσικές επιστήμες και θρησκεία, Αθήνα: Ουρανός, 2010. -Limouris, G. (Comp.), Orthodox Visions of Ecumenism. Statements, Messages and Reports on the Ecumenical Movement (1902-1992), Geneva: WCC, 1994. -Limouris, G., (Εd.), Justice, Peace and the Integrity of Creation. Insights from Orthodoxy, Geneva: WCC, 1990. -Parsons, T., "The American Family: Its Relations to Personality and to the Social Structure." Στο: T. Parsons - R. F. Bales (eds.), Family Socialization and Interaction Process, London: Routledge and Kegan Ltd, 1956, σελ.3-34. -Parsons, T., The Structure of Social Action, N. York: Free Press, 19664 [1937]. -Tsironis, C. N., “Peace-War-Ecclesia in Modern Greece: Fragments and Continuities”, στο: S. Asfaw- Al. Chehadeh-M. Simion (Eds.), Just Peace: Orthodox Perspectives, Geneva: WCC, 2012, σελ. 128-152. -Γιούλτσης, Β., Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 1996. -Δραγώνα, Μ. - Μονάχου, Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία. Ο αγγλόφωνος στοχασμός, Αθήνα: Ελληνικά γράμματα, 1995. -Ζηζιούλας, Μητρ. Περγάμου Ιωάννης, Η κτίση ως ευχαριστία, Αθήνα: Ακρίτας 1992. -Μαντζαρίδης, Γ., Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 2007. -Ματσούκας, Ν., Το πρόβλημα του κακού. Δοκίμιο πατερικής θεολογίας, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 1986. -Νικολαϊδης, Απ., Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 2007. -Παιονίδης, Φ., «Η ηθική των γενετικών παρεμβάσεων: μια πρώτη προσέγγιση», στο: π. Επιθεώρηση Βιοηθικής, Vol 1 (1)\ 2007-2008, σελ. 90-106. -Παιονίδης, Φ., Υπέρ του δέοντος, Αθήνα: Εκκρεμές, 2007, σελ. 57-76. -Παπαγεωργίου, Ν., Η Εκκλησία στη Νεοελληνική Κοινωνία, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 2000. -Παπαρίζος, Αν., Η ελευθερία ενώπιον του θανάτου, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000. -Πέτρου, Ιω., Εκκλησία και Πολιτική, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 1992. -Πέτρου, Ιω., Κοινωνική Δικαιοσύνη, Θεσσαλονίκη: Παρα¬τη¬ρη¬τ¬ής, 1992. -Πέτρου, Ιω., Πολυπολιτισμικότητα και θρησκευτική ελευθερία, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2005. -Πέτρου, Ιω., Κοινωνική Θεωρία και σύγχρονος πολιτισμός, Θεσσαλονίκη 2005. -Τσιρώνης, Χ. Ν., Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση στην Ύστερη Νεωτερικότητα, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2003. -Τσιρώνης, Χ. Ν., Παγκοσμιοποίηση και τοπικές κοινότητες. Συμβολή στην κοινωνική ηθική και το κοινοτικό έργο, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2007. -Φωτίου, Σ., Ο γάμος ως μυστήριο αγάπης κατά την Καινή Διαθήκη, Αθήνα: Αρμός, 1994.
Last Update
16-09-2016