Antisemitism and the Holocaust in modern times

Course Information
TitleΑντισημιτισμός και Ολοκαύτωμα στη Σύγχρονη Εποχή / Antisemitism and the Holocaust in modern times
CodeΚΕ0Χ32
FacultySocial and Economic Sciences
SchoolPolitical Sciences
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CoordinatorMaria Kavala
CommonYes
StatusActive
Course ID100001463

Programme of Study: PPS Tmīma Politikṓn Epistīmṓn 2023-sīmera

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective Courses beloging to the selected specializationWinter-5

Class Information
Academic Year2017 – 2018
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600099946
Mode of Delivery
 • Face to face
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
It is an elective course and the students of the School of Political Sciences can register in selected courses from the 3rd semester onwards.
Learning Outcomes
After completing this course, students will be able to: - Describe and identify historical circumstances within which Modern Anti-Semitism was developed. Μore broadly to understand the process of forming racist theories and ideologies of discrimination. - To deepen in the process of shaping the "imaginary Jew" product of a collective fantasy of the late 19th and early 20th century and the corresponding processes today. - To recognize and treat critically the multiple and differing historiographical interpretations of this process. - To learn studying primary historical sources and produce historical arguments through which they'll be able to explain the causes of events, their results and the long-term consequences. - Explain historical continuity and change.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
1st week Title: Introduction to the History of Anti-Semitism Subtitle: Theological Anti-Judaism 2nd week Title: The transition from Jewish emancipation to modern anti-Semitism Subtitle: The first crises of the liberal economy, nationalism and creation Minorities. 3rd week Title: Conspiracy Theories Subtitle: Anti-Semitism in Tsarist Russia, Pogrom and the "Protocols of the Elders Of Zion ". 4th week Title: Conspiracy Theories Subtitle: The genealogy of the "Protocols of the Elders Of Zion " 5th week Title: The Zionist movement and conspiracy theories Subtitle: Political Zionism and British Politics. 6th week Title: Local History: The Beginnings of the Zionist Movement in Thessaloniki Subtitle: Zionist movement 1908-1912 and First World War. 7th Week 7 Title: The development of the Zionist movement in Thessaloniki Subtitle: The Zionist movement after the fire of 1917. 8th week Title: Anti-Semitic climate in inter-war Europe. Subtitle: The genealogy of Hitler's "redeeming anti-Semitism" in Germany. 9th Week Title: Nazism and the idea of extermination. Subtitle: The "Jew" as an abstraction. 10th week Title: The idea of Judeo-Bolshevism. Subtitle: Ideological exclusion routes. 11th week Title: 20th Century Europe as a cradle of violence. Modern perspectives. Subtitle: Explaining Hitler’s redeeming anti-Semitism. 12th week Title: Contemporary transformations of anti-Semitism Subtitle: The Holocaust denial, the Islamization of European anti-Jewish myths. 13th week Overview of the main points of the course.
Keywords
Anti-Semitism, Holocaust, Racism, Zionism, Pogrom
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Video lectures
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
There is a regular use of ICT in teaching. In particular, there is use of the internet during the course to access and view Web pages, information, movies, documentaries related to the lesson. There is a regular use of ICT in communicating with students: consultation on the educational process, discussing questions and concerns about their study.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures552
Reading Assigment13.750.5
Field trips and participation in conferences / seminars / activities13.750.5
Written assigments13.750.5
Exams13.750.5
Total1104
Student Assessment
Description
The precise method of assessment for each course is determined by the faculty member responsible for teaching, and may be based on written or oral examinations, or on students’ assignments, or on a combination of the above. Course grading is based on a scale from one to ten. Five is set as the pass grade. 2. In case of failure in a core course, students are required to repeat it in subsequent semesters. 3. In case of failure in an elective course, students are required either to repeat the course in subsequent semesters or change it with another elective course. The score is based upon: a) The level of knowledge on the subject b)The capability of analysis and synthesis c)The understanding of the subject
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Written Assignment (Formative)
 • Performance / Staging (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1)Edgar Morin, Ο νεωτερικός κόσμος και το εβραϊκό ζήτημα, Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε, ΑΘήνα 2008. 2)Χρήστος Χρηστοβασίλης, Περί Εβραίων, Ροές, ΑΘήνα 2007.
Additional bibliography for study
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία  Baquiast Paul, La Troisième République, 1870-1940, éd. L’ Harmattan, Παρίσι 2002.  Birnbaum Pierre, The anti–Semitic moment. A tour of France in 1898, Hill and Wang, Νέα Υόρκη 2003 (2η έκδ.)  Brustein, William I. Roots of Hate: Anti-Semitism in Europe Before the Holocaust. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.  Chanes, Jerome A. Antisemitism: A Reference Handbook. Santa Barbara, CA: ABCCLIO, 2004.  Cohen, Susan Sarah, editor. Antisemitism: An Annotated Bibliography. Munich: K. G. Saur, 1987.  Fineberg, Michael, Shimon Samuels, and Mark Weitzman, editors. Antisemitism: The Generic Hatred: Essays in Memory of Simon Wiesenthal. London: Vallentine Mitchell, 2007  Gildea Robert, Barricades and borders. Europe 1800-1914, Oxford University Press, Νέα Υόρκη 1987.  Graves, Philip (September 4, 1921b), “‘Jewish World Plot’: An Exposure. The Source of ‘The Protocols of Zion’. Truth at Last” (PDF), The New York Times, Front p, Sec (για το παραπάνω βλ. http://emperor.vwh.net/antisem/first.pdf )  Herf, Jeffrey, editor. Anti-Semitism and Anti-Zionism in Historical Perspective: Convergence and Divergence. London: Routledge, 2007.  Katz, Jacob. From Prejudice to Destruction: Anti-Semitism, 1700-1933. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980.7  Klier John, “Christians and Jews and the “dialogue of violence” in late Imperial Russia”, στο Andrew R. Murphy(edit), The Blackwell companion to religion and violence, Wiley-Blackwell, 2002.  Lazare, Bernard. Antisemitism: Its History and Causes. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1995.  Levy, Richard S. Antisemitism: A Historical Encyclopedia of Prejudice and Persecution. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2005.  Michael, Robert, editor. Dictionary of Antisemitism from the Earliest Times to the Present. Lanham, MD: The Scarecrow Press, 2007.  Pierrard Pierre, Les Chretiens et l’affaire Dreyfous, Les éditions de l’Atelier, Παρίσι 1998  Poliakov, Leon. The History of Anti-Semitism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2003.  Rosenbaum, Ron, editor. Those Who Forget the Past: The Question of Anti-Semitism. New York: Random House Trade Paperbacks, 2004.  Roth Cecil, A short history of the Jewish people, East and West, Οξφόρδη 1935.  Tanja, Jaap. Fifty Questions on Antisemitism. Amsterdam: Anne Frank House, 2005. Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία  Αμπατζοπούλου Φραγκίσκη, Ο άλλος εν διωγμώ, Αθήνα: Θεμέλιο1998.  Μαργαρίτης Γιώργος, Ανεπιθύμητοι συμπατριώτες. Στοιχεία για την καταστροφή των μειονοτήτων στην Ελλάδα, Εβραίοι, Τσάμηδες, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2005  Mαρκέτος Σπύρος, «Έθνος χωρίς εβραίους: απόψεις της ιστοριογραφικής κατασκευής του ελληνισμού», Σύγχρονα Θέματα, 52-53, Ιούλιος Δεκέμβριος 1994, σ. 52-69 και όλο το αφιέρωμα-τεύχος των Σύγχρονων Θεμάτων.  Μπενβενίστε Ρίκα, «Σκέψεις για τον ελληνικό αντισημιτισμό», Σύγχρονα Θέματα, 91, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2005, σ. 41.  Μπουρνάζος Στρατής, «Το ελληνικό αντικομμουνιστικό έντυπο (1925 – 1967). Μια πρώτη προσέγγιση», Αρχειοτάξιο, 5, Μάιος 2003, σ. 52 – 63.  Ταγκυέφ Πιερ-Αντρέ, Ο μύθος των «Σοφών της Σιών», Πόλις, Αθήνα 2006.  Ταγκυέφ Πιερ-Αντρέ, Τι είναι αντισημιτισμός; Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2011.  Τσιρώνης Θεοδόσης, «Η οργάνωση Εθνική Ένωσις “Η Ελλάς” (Ε.Ε.Ε.) στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου (1927 – 1936). Τα καταστατικά και η δράσης της»,8 Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης, τ. 6, Κ.Ι.Θ., Θεσσαλονίκη 2002, σ. 293 – 313.  Φλάννερυ Έντουαρντ Χ., Η αγωνία των Εβραίων. 2.300 χρόνια αντισημιτισμού, Νησίδες, Θεσσαλονίκη 2006.  Χριστινίδης Ανδρέας, Εχθρότητα και προκατάληψη. Ξενοφοβία, Αντισημιτισμός, Γενοκτονία, Αθήνα: Ίνδικτος, 2003.  Ψαρράς Δημήτρης, Το μπεστ σέλερ του μίσους. Τα “Πρωτόκολλα των σοφών της Σιών” στην Ελλάδα, 1920-2013, Πόλις, Αθήνα 2013.
Last Update
05-10-2017