Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

MODELLING/DIGITAL IMAGE SYNTHESIS

Course Information
TitleΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ / MODELLING/DIGITAL IMAGE SYNTHESIS
CodeNDM-08-03
FacultySciences
SchoolInformatics
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CoordinatorNikolaos Nikolaidis
CommonYes
StatusActive
Course ID40002982

Programme of Study: PPS-Tmīma Plīroforikīs (2019-sīmera)

Registered students: 7
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
GENIKĪ KATEUTHYNSĪYPOCΗREŌTIKO KATA EPILOGĪ745

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600121219
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
Prior exposure to a computer graphics course. Basic knowledge in linear algebra and geometry. Programming skills. Good level of English.
Learning Outcomes
Knowledge: Familiarization with geometric modeling techniques, basic animation methods, procedural techniques and advanced rendering approaches and their application in areas such as animated motion pictures, computer games, virtual reality, 3D medical imaging etc. Exposure to OpenGL computer graphics programming involving geometric modeling approaches. Skills: Acquisition of skills in the use and development of methods for geometric modeling, texture and bump mapping, blending etc. Promoting analytic and programming skills. Ability to develop more demanding graphics applications using OpenGL.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Texture mapping. Procedural texture. Bump and environmental mapping. Blending and compositing. Hierarchical modelling of objects and scenes. Basic principles of animation. Parametric curves and surfaces (interpolation, Hermite, Bezier, B-splines, NURBS). Surface subdivision. Procedural methods in modelling and animation. Visualization of volumetric data. Advanced rendering techniques: ray tracing and radiosity. Assignments in OpenGL and MAYA.
Keywords
Graphics, 3D modeling
Educational Material Types
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Course material in digital form, use of the e-learning environment.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures63
Tutorial42
Project45
Total150
Student Assessment
Description
Written exam (45-55% of the total grade), programming assignments where students are orally examined on the outcome (55-45% of the total grade).
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Summative)
 • Labortatory Assignment (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Γραφικά Υπολογιστών με Open GL, Hearn D, Baker P. Γραφικά και Οπτικοποίηση, Θεοχάρης Θ., Πλατής Ν., Παπαϊωάννου Γ., Πατρικαλάκης Ν.
Additional bibliography for study
Interactive Computer Graphics - A Top Down Approach with Shader-Based OpenGL, E. Angel, D. Shreiner, 6th Edition OpenGL Programming Guide, 8th Edition, Shreiner D., The Khronos OpenGL ARB Working Group Advanced Graphics Programming Using OpenGL McReynolds T, Blythe D
Last Update
28-01-2020