SPECIAL CRIMINAL LAWS

Course Information
TitleΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ / SPECIAL CRIMINAL LAWS
CodeΠΕ18
FacultyLaw
SchoolLaw
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CommonNo
StatusActive
Course ID100001593

Programme of Study: UPS School of Law (2015-today)

Registered students: 109
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Unified OrientationLimited Elective Courses in Special Topics844

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodSpring
Instructors from Other Categories
Weekly Hours2
Class ID
600127192
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
Apart from the crimes penalized in the Penal Code, several other pieces of criminal legislation have been passed, penalizing acts such as illegal possession and trafficking of dangerous drugs,crimes against intellectual property (2121/1993 Act), crimes against smuggling (2960/2001 Act), drug distribution or trafficking laws (4139/2013 Act), laws against illegal immigration (3386/2005 and 4251/2014 Act, laws on personal data protection and illegal possession of firearms. This course is a generic study of selected of special criminal statutes in Greece. Students should be familiar with basic concepts of greek criminal law.
Learning Outcomes
COURSE OBJECTIVES: 1. To understand the criminal elements and to analyze both early and contemporary judicial thinking and legal reasoning of crimes against privacy (personal data), crimes against intellectual property, crimes against smuggling, drug distribution or trafficking laws, laws against illegal immigration and weapon possession crimes. 2. To articulate informed opinion over important, controversial issues in criminal law 3. To recognize important considerations dealing with the rights of criminal defendants
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Topics include principles of criminal law, principles of criminal liability, complicity, inchoate crimes, defenses, justifications, excuses, crimes against privacy ( 2472/1997 Act) personal data), crimes against intellectual property (2121/1993 Act), crimes against smuggling (2960/2001 Act), drug distribution or trafficking laws (4139/2013 Act), laws against illegal immigration (3386/2005 and 4251/2014 Act) and weapon possession crimes (2168/1993 Act).
Keywords
criminal liability, complicity, inchoate crimes, defenses, justifications, excuses, privacy, personal data, intellectual property, smuggling, drug distribution, illegal immigration weapon ).
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
The course material is offered in Internet through the moodle software e-learning platform (https://elearning.auth.gr/)
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures261.0
Reading Assigment461.8
Exams40.2
Other / Others241.0
Total1004
Student Assessment
Description
Student evalution will take place through: - written/oral exams - voluntary elaboration of written thesis Students will be required to take a two-hour in-class exam that will count about almost 100 percent of the final grade. This exam will be closed book and no notes. Class attendance and class participation and effective seminar participation are very important to the comprehension of the course material, as well as to the final grade
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Oral Exams (Summative)
 • Πρακτικό θέμα (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
"1. Τίτλος συγγράμματος: Νομολογιακές Εφαρμογές Ειδικών Ποινικών Νόμων Συγγραφέας: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου Εκδοτικός οίκος: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ. Έτος έκδοσης: 2008 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 10603 2.Η καταστολή της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ελλάδα - Δ' έκδοση Μετά το Ν. 4139/2013 Συγγραφέας: Παρασκευόπουλος Νίκος Έτος Έκδοσης: 2014 Κωδικός στον ΕΥΔΟΞΟ: 333528653 3. Λ.Μαργαρίτης/Χ. Σατλάνης (επιμ). Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2015 Κωδικός στον ΕΥΔΟΞΟ 59385231
Additional bibliography for study
A. Γενικά Έργα 1. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εγκλήματα κατά προσωπικών εννόμων αγαθών, εκδ. 2006. 2.Ν. Παρασκευόπουλος, Η καταστολη της διάδοσης ναρκωτικών στην Ελλάδα, δ΄έκδ. 2014. 2. Ν. Χατζηνικολάου, Η καταστολή της παράνομης μετανάστευσης. Δογματική προσέγγιση και βασικά ερμηνευτικά ζητήματα, εκδ. 2009. Β. Ειδικά έργα 1. 1. Γ. Αλεβιζόπουλος, Εξάρτηση από ναρκωτικά, ΠοινΧρ 2008, σ. 493 2. Η. Αναγνωστόπουλος, Τα πολλαπλά τέλη για την λαθρεμπορία υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ (Με αφορμή τις ΣτΕ 3182/2010 και 2067/2011), ΝοΒ 2011, σ. 2273 3. Γ. Μπέκας, Όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικά. Ο νόμος 2168/1993 και η Υπ. Απόφ. αρ. 3009/2/23α/1994, εκδ. 2003. 4. Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Η δήμευση προϊόντων του εγκλήματος στο πλαίσιο της Ε.Ε.: Η πρόταση της Επιτροπής του 2012 και οι νέες προκλήσεις για το κράτος δικαίου, ΠοινΧρ 2013, σ. 401 5. Ε. Καστανίδου, Οπλα (νομοθεσία, νομολογία κατ’άρθρον, διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα), Σειρά Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι (δ/ντές σειράς Μ.Καϊάφα-Γκμπάντι/Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου), έκδ. 2009. 6. Α. Κονταξής, Η ποινική αντιμετώπιση των ναρκωτικών : Νομοθετική, θεωρητική, πρακτική, εκδ. 2010. 7. Λ. Κοτσαλής/Μ. Μαργαρίτης/Ι. Φαρσεδάκης, Συλλογικό έργο, Κατ ' άρθρο ερμηνεία του Ν 3459/2006, εκδ. 2010. 8. Γ. Ναζίρης, Ναρκωτικά, (νομοθεσία, νομολογία κατ’άρθρον, διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα), Σειρά Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι (δ/ντές σειράς Μ.Καϊάφα-Γκμπάντι/Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου), εκδ. 2009. 9. Γ. Νούσκαλης, Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων (η νομολογιακή συμβολή στην ερμηνεία βασικών όρων), β΄εκδ. 2007. 10. Γ. Νούσκαλης, Ποινική προστασία προγράμματος η/υ κατά το ν 2121/1993, εκδ. 2003. 10a. Γ. Νούσκαλης, Η λειτουργία της αναλογικότητας στις εναλλακτικές-μη φυλακτικές ποινές, εκδ. 2015 11.Ν. Παρασκευόπουλος/Κ. Κοσμάτος, Ναρκωτικά. Κατ’άρθρον ερμηνεία ν. 4139/2013, εκδ. 2013. 12. Σ.Παύλου, Ναρκωτικά:Δογματικά & ερμηνευτικά προβλήματα των ποινικών διατάξεων του κώδικα νόμων για τα ναρκωτικά - Κ.Ν.Ν./ ν.3459/2006, γ΄εκδ 2008. 13. Ν. Χατζηνικολάου, Αλλοδαποί (νομοθεσία, νομολογία κατ’άρθρον, διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα), εκδ. 2009. 14. M. Kaiafa-Gbandi/ N. Chatzinikolaou/ A. Giannakoula/Th. Papakyriakou, The framework decision on combating trafficking in human beings - Evaluating its fundamental attributes as well as its transposition in Greek criminal law, criminal law στο συλλογικό τόμο: A. Weyembergh / V. Santamaria (eds.), The evaluation of European criminal law - The example of the Framework Decision on combating trafficking in human beings, ed. 2009.
Last Update
12-01-2018